Lokalno za mlade u RiHub-u jednodnevna je konferencija koja će se održati 3. listopada 2019. godine u trajanju od 09:00 do 16:00 sati.

Kome je namijenjena konferencija?

Događaj je namijenjen mladima u dobi od 15 do 30 godina te predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Rijeke i riječkog prstena.

Što će biti prikazano tijekom konferencije?

Tijekom susreta bit će prezentirani rezultati istraživanja mladih na razini Hrvatske,  proces Dijalog s mladima EU te Regionalni registar udruga mladih i za mlade, koji se izrađuje u spomenutom Projektu. Također, kroz interaktivni rad sudionici će imati prilike iznijeti svoje viđenje i ideje te preporuke o sadržaju za mlade u našem gradu koje će poslužiti kao temelj za razradu seta aktivnosti namijenjenih mladima kao i za
izradu Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade 2020. godine.

Kako se prijaviti?

Za sudjelovanje je potrebno ispuniti prijavnicu. Rok za prijavu je 23.9.2019. godine.
Za sve sudionike organizator će osigurati ručak i osvježenje u pauzama te prigodne promotivne i edukativne materijale.

O projektu „LoCall For YOUth – lokalno za mlade!“

Konferencija je jedna od aktivnosti u sklopu projekta „LoCall For YOUth – lokalno za mlade!“, čiji je nositelj Grad Rijeka, uz partnere Dom mladih Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka, Udruga Delta i Udruga gradova. Projekt se provodi s ciljem osnaživanja suradnje između mladih i donositelja odluka kao i jačanja kapaciteta za provedbu lokalnog Programa za mlade 2018. – 2022. godine, u okviru programa Erasmus + (Ključna aktivnost 3) te je sufinanciran sredstvima Europske unije.