U Gradskoj vijećnici održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke, na kojoj je svečanu prisegu položilo novih 35 gradskih vijećnika. U novom mandatnom razdoblju predsjednica Gradskog vijeća bit će Dorotea Pešić-Bukovac (IDS), dok su za potpredsjednike izabrani Vesna Buterin (HDZ) te, iz reda nacionalnih manjina, Duško Sekulić (PGS).

Vlada RH, a po ovlaštenju Središnjeg državnog ureda za upravu sjednicom je presjedala Vera Pajalić, predstojnica Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Konstituirajuća sjednica započela je izborom i izvješćem Mandatne komisije o rezultatima i tijeku lokalnih izbora, kojeg je podnio predsjednik komisije Šime Jagičić.

Potom je uslijedio i svečani dio sjednice, na kojem su članovi Gradskog vijeća, sukladno Statutu Grada Rijeke, izrekli prisegu te potpisali tekst svečane prisege. Do konstituiranja Vijeća, odnosno izbora predsjednice Vijeća i njezinih potpredsjednika, sjednicu je vodio Dinko Tamarut kao najstariji član vijeća.

U novo Gradsko vijeće izabrani su Ana Komparić Devčić, mr.sc. Šime Jagičić, Marko Filipović, Lidija Flas, Dorotea Pešić-Bukovac, mr.sc. Željko Glavan, Ivan Ivaniš, Bože Mimica, Ivana Jurčić, Walter Volk, Sandra Krpan, Ljiljana Mihić, Ernest Cukrov, Mate Tomljanović, Vuk Prica, Ana Turak, Srđan Srdoč, Dinko Tamarut i Oskar Skerbec sa zajedničke liste stranaka SDP, HNS, IDS, HSLS, HSS, ARS i SDA. S liste HDZ-a u Vijeće su izabrani mr.sc. Vesna Buterin, Tomislava Zečević Pedić, mr.sc. Bojan Šober, Branko Rađa, Hrvoje Burić, Josip Rupčić, Ivan Bogdanić i Tea Čaljkušić-Mance, s liste PGS-a Nikola Ivaniš, Dinko Beaković, Sanjin Kajba i Dušan Sekulić, s liste HSU-a Ljiljana Cvjetović i Nada Pindulić, a s liste Akcije mladih i Liste za Rijeku Denis Pešut i Danko Švorinić.

Gradsko vijeće u ovom sazivu brojat će 35 članova, budući da je temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Statuta Grada Rijeke Vijeće uvećano za dva člana: Oskara Skerbeca, pripadnika talijanske nacionalne manjine te Dušana Sekulića, pripadnika srpske nacionalne manjine.

U nastavku sjednice, iz redova članova Vijeća i iz reda predstavnika političkih stranaka zastupljenih u vijeću izabran je Odbor za izbor i imenovanja. Na čelu Odbora je Ivan Ivaniš (SDP), a članovi su Mate Tomljanović (HNS), Olivio Ljubičić (HSS), Tomislava Zečević- Pedić (HDZ) i Nikola Ivaniš (PGS).

Za predsjednicu Gradskog vijeća izabrana je Dorotea Pešić Bukovac (IDS), za potpredsjednicu je izabrana Vesna Buterin (HDZ), dok je iz reda nacionalnih manjina izabran Duško Sekulić (PGS).

Pešić-Bukovac se zahvalila na ukazanom povjerenju, izrazivši uvjerenje kako će Vijeće tijekom četverogodišnjeg mandata uspješno donositi odluke. Predsjednica Gradskog vijeća ujedno je čestitala na izboru gradonačelniku Vojku Obersnelu i njegovim zamjenicima, Željku Jovanoviću i Miroslavu Matešiću koji su na lokalnim izborima izabrani neposredno.

Također, izabrani su i članovi Odbora za statut, Poslovnik i propise, kojim će presjedati Lidija Flas (SDP), a činit će ga Oskar Skerbec (IDS), Sanja Dobrilović (SDP), Nataša Juriša (HDZ) i Ana Trošelj (PGS).