Na svom redovnom kolegiju gradonačelnik Vojko Obersnel dao je prethodnu suglasnost za povećanje cijene opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, koja bi se trebala početi primjenjivati od 1. srpnja. Cijena pitke vode nije povećavana od 2000. godine, a zbrinjavanje otpadnih voda od 2004. godine, s time da će i nakon korekcije, cijene i dalje biti manje nego u većini ostalih većih hrvatskih gradova.

Cijena pitke vode za domaćinstvo povećava se za 1,90 kn po m3, a otpadne vode za 0,62 kn po m3, što znači da se ukupna cijena vode povećava za 2,52 kn po m3. Što se tiče gospodarstva, cijena pitke vode povećava se za 2,91 kn po m3, a otpadne vode za 1,70 kn po m3. To znači da će ukupna cijena vode za m3 za kućanstvo povećati sa sadašnjih 6,92 na 9,44 kune, a za gospodarstvo sa 12,25 na 16,86 kuna. Prema projekciji, tročlanom domaćinstvu koje ne plaća odvodnju troškovi će se prosječno povećati za 340 kuna, a domaćinstvu koje ima i odvodnju otpadnih voda cijena će se na godišnjoj razini povećati za oko 450 kuna. O povećanju cijene usluge pozitivno se očitovao i Savjet potrošača, kao savjetodavno tijelo gradonačelnika.

Pojašnjavajući prijedlog povećanja cijene komunalne usluge, direktor KD-a Vodovod i kanalizacija Željko Mažar istaknuo je kako su od posljednje promjene cijena bitno promijenjeni uvjeti poslovanja tvrtke.
“Od 2000. do 2008. godine ukupna isporuka vode smanjena je s 22,6 na 18,6 milijuna kubika odnosno za 4 milijuna kubika što je na razini četveromjesečne planirane količine prodane vode u 2009. godini, a količina zbrinute otpadne vode smanjena je za skoro 5 milijuna kubika. Razlozi tako značajnog pada količina isključivo su vezani za strukturne promjene u sektoru gospodarstva,” pojasnio je Mažar, napomenuvši kako je sve to rezultiralo gubicima u poslovanju, koji su u protekle dvije godine pokrivani iz rezervi Društva.

3. gradonačelnikov kolegij lipanj 2009.

KD Vodovod i kanalizacija odlučio se predložiti povećanje cijene nakon što je iscrpio sve mogućnosti štednje, koje su uključivale racionalizaciju poslovanja, zadržavanje istog broja zaposlenih i visine plaća, kao i smanjivanje stupnja amortizacije. No, i nakon poduzetih mjera štednje i dalje je ostalo visoko učešće fiksnih troškova poslovanja, koji ne ovise o fizičkom obimu usluge.

“Svjestan nepovoljnog gospodarskog trenutka i nepopularnosti predloženih mjera, koje predstavljaju izravno opterećenje naših potrošača, molim sve korisnike naših usluga za razumijevanje. Jer, bez povećanja cijene mogao bi se ozbiljno ugroziti dostignuti, vrlo visoki standard usluge te nastavak ulaganja u daljnju izgradnju infrastrukture,” kazao je Mažar.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je prijedlog povećanja cijene vode donesen nakon opsežnih analiza.
“Koliko god teško bilo donijeti odluku o povećanju cijena u ovom teškom gospodarskom stanju, svjestan sam da bi bez promjene cijena došlo ne samo do zaustavljanja razvoja društva, već bi u pitanje moglo doći i redovito održavanje,” kazao je Obersnel, podsjetivši kako je od 2000. do 2008. godine ukupno izgrađeno 102 km nove vodovodne mreže te 90 km kanalizacijske mreže. Navedenim ulaganjima vrijednost objekata vodoopskrbe i odvodnje povećala se s 681 na 923 milijuna kuna odnosno za 36%, a gubici u vodovodnoj mreži svedeni su na minimum i dosegli su europski standard po čemu je Komunalno društvo ViK – Rijeka jedinstveno u Hrvatskoj.
3. gradonačelnikov kolegij lipanj 2009.Također, donesen je prijedlog prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za razdoblje lipanj-prosinac 2009. godine i upućen Gradskom vijeću na usvajanje, kao i odluka o novom sazivu Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke, na čijem će čelu od sada biti zamjenik gradonačelnika Željko Jovanović.
Prihvaća se prijedlog pokroviteljstva Grada Rijeke nad organizacijom manifestacije
Ljeto na Lujzijani i Karolini 2009. koja će se u Rijeci održati 27. lipnja u organizaciji Udruge za poticanje razvoja regionalnog turizma “Lujzijana”. Također, Grad će biti pokrovitelj manifestacije “Ljeto na Korzu 2009”, u sklopu koje će tijekom ljeta na Korzu biti postavljeni prodajni štandovi umjetnika.

Također, Grad Rijeka će sudjelovati u projektu “500 najboljih” u okviru kojeg će se nagraditi najbolji studenti prve godine ekonomskih fakulteta koji su ostvarili najbolje rezultate na prijemnim ispitima, a putem Odjela za školstvo nabavit će se i nove knjige za knjižne fondove osnovnih škola grada Rijeke.