Na redovitom, 99. kolegiju riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela prihvaćen je prijedlog da se Likovna nagrada Ivo Kalina dodijeli Mirku Zrinšćaku za izložbu pod nazivom “Budi zadovoljan da forma nema kraja!” koja je održana u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka. Također, zaključeno je da se Plivačkom klubu Forca, za financiranje nabave opreme i edukacije trenera doznači 70.000 kuna.

Likovna nagrada Ivo Kalina za 2011. i 2012. godinu bit će dodijeljena Mirku Zrinšćaku za izložbu pod nazivom “Budi zadovoljan da forma nema kraja!” koja je održana u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka u 2012. g. Likovna nagrada Ivo Kalina dodjeljuje se za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti održanu tijekom prethodne dvije godine u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke. Nagrada se dodjeljuje za najbolju samostalnu izložbu ili autorsku koncepciju izložbe, a sastoji se od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade. Stručno povjerenstvo zaduženo za vrednovanje pristiglih prijedloga je od 7 različitih prijedloga pristiglih od strane 8 različitih predlagatelja, za nagradu predložilo Zrinšćakovu izložbu. Povjerenstvo smatra da je ta izložba i radovima i postavom bila izuzetna te da Zrinšćak, koji već niz godina razvija naročito zapažen i osebujan umjetnički izraz, ovom izložbom nastupa iznimno cjelovito i atraktivno. Bez obzira na to što je prostor Zrinšćakove riječke izložbe bio iznimno težak i nepogodan za izlaganje, njegovi osebujno oblikovani predmeti uspjeli su sjediniti tradiciju skulpture u drvu i suvremeni umjetnički senzibilitet s atraktivnim ambijentalnim postavom te postati jednim od najvećih likovnih događaja posljednje u dvije godine u Rijeci.

U Rezidencijalnom programu Kamov do danas gostovala 24 umjetnika
Na kolegiju je podneseno Izvješće o Rezidencijalnom programu Kamov koji je pokrenut u 2011. godine. Program podrazumijeva boravaka kreativnih pojedinaca iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti te društvenih znanosti u gradu Rijeci. Od 2011. godine do danas u Rezidensu je boravilo 24 umjetnika u organizaciji 11 organizatora. Program ima ustrojenu službenu dvojezičnu Internet stranicu, kojom se redovito najavljuju gosti i vezana događanja, a moguća je prijava programa. Pročelnik Šarar najavio je programsko širenje na dramsku umjetnost, ples i pokret, infrastrukturno jačanje osposobljavanjem dvaju novih prostora, točnije stana u Zagrebačkoj ulici te produkcijsko-prezentacijskog prostora u Križanićevoj ulici.

Rijeka suorganizator “Sajma mogućnosti” u Rijeci, 8. svibnja 2013. godine
Karla Mušković iz Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalni skrb izvijestila je o prijedlogu suorganizacije i financiranje troškova “Sajma mogućnosti” koji će se održati 8. svibnja 2013. godine od 9 do 13 sati u Dvorani mladosti. Na sajmu, čiji je cilj upoznavanje učenika s različitim izvanškolskim sadržajima kako bi sami mogli odabrati određenu aktivnost kojom bi se bavili u slobodno vrijeme, sudjelovat će oko 1.100 učenika. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb će za realizaciju ovog programa izdvojiti 34.500,00 kuna, a Grad Rijeka će ustupiti i Dvoranu mladosti, bez plaćanja naknade. Na “Sajmu mogućnosti” će, uz prigodni zabavni program, dvadeset različitih sportskih, kulturno-umjetničkih i drugih udruga i ustanova, predstaviti svoje programe kroz promidžbene materijale i demonstracije svojih aktivnosti. Ispred Dvorane bit će moguće razgledati policijska vozila i opremu.

Karla Mušković

Grad Rijeke uključuje se u Međunarodnu udrugu „Europska mreža gradova za sport i fizičke aktivnosti“
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u okviru projekta Rijeka – zdravi grad i Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu uključit će svoje aktivnosti u Međunarodnu udrugu “European Network of Cities for Sport and Physical Activity” – Europsku mrežu gradova za sport i fizičke aktivnosti. Cilj ove međunarodne mreže europskih gradova je poticanje fizičke aktivnosti i aktivnog načina života svih članova zajednice prilagođeno starosnoj dobi i mogućnostima, izvijestila je Mušković. Uz zdravstvenu komponentu korištenja potencijala zdravlja u sprječavanju i smanjenju pojave bolesti, mreža ima i socijalnu komponentu u podizanju kvalitete života što je posebno istaknuto kod osoba treće životne dobi. Promicanjem svakodnevnog vježbanja uključuju razine djelovanja sportskih aktivnosti za djecu, za mlade, za starije osobe, integraciju osoba s invaliditetom i prilagođene aktivnosti za osobe s određenim zdravstvenim problemima, nadalje organizirano kretanje u gradskim sredinama i u prirodi, u grupama i samostalno u “self konceptu”. Jedan od ciljeva Mreže je i prezentacija sportskih aktivnosti gradova koji čine Mrežu, izmjena iskustava i stvaranje partnerskih odnosa, odnosno razvitak sporta Europe u cjelini. Svoje članstvo u Mrežu Grad Rijeka predstavio je kroz prikaz sportskih aktivnosti koje uključuju sportski program dječjih vrtića, učenika osnovnih i srednjih škola, plivački program Rijeka pliva, studentske sportske aktivnosti, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, uličnu trku Homo si teć, nadalje projekte Kretanjem do zdravlja, Rijeka u kretanju, Riječke sportske igre za djecu s teškoćama u razvoju i na kraju organizirano vježbanje za osobe treće životne dobi odnosno osobe 50 + . Prepoznatljivost grada Rijeke je i po velikom broju sportskih klubova kojih ima više od 150 sa oko 7.000 aktivnih sportaša svih dobnih skupina, pa stoga slogan “Fit za život u Europi” potvrđuje ravnopravno uključenje Rijeke u Mrežu. Učlanjenje u prije navedenu organizaciju omogućit će uključivanje Grada Rijeke i njenog web portala na službenu web stranicu udruženja čije je sjedište u Stuttgartu (Njemačka), a koja će omogućiti daljnju međunarodnu promociju Grada Rijeke. Obveza Grada Rijeke je godišnje prisustvovanje razmjeni iskustava na organiziranim susretima, a članstvo u Mreži je besplatno.

Sufinanciranje akcije Dana hrvatskih voda (Croatian aqua day)
Udruga GUWAA (Global Underwater Awareness Association), čiji je osnivač Kristijan Curavić uz potporu Bernia Ecclestonea obratila se gradonačelniku sa zamolbom za sufinanciranjem najveće ekološke akcije čišćenja podmorja, rijeka i jezera diljem Hrvatske koju provodi u partnerstvu s Fondacijom Princa Alberta II od Monaca. Grad Rijeka će za tu svrhu, na prijedlog pročelnika Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđana Škunce izdvojiti 5.000 kuna. U toj akciji sudjelovat će više od 15 gradove diljem Hrvatske, od kontinentalne Hrvatske preko Dalmacije do Istre. Akcija će biti provedena 11. svibnja ove godine u 10 sati na svim lokacijama diljem Hrvatske, a provodit će se i narednih godina u istom terminu. Osim u Republici Hrvatskoj, koja je začetnik ovog projekta, akcija će se u isto vrijeme provoditi u 80 zemalja na svim kontinentima. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem prepoznao je ovu hvalevrijednu akciju kao značajnu za doprinos čistom morskom, riječnom i jezerskom okolišu koji uvijek ostaje zapostavljen u akcijama čišćenja.

Verena-Lelas-Turak,

Prihvaćen Prijedlog zaključka o kapitalnoj donaciji Plivačkom klubu Forca
Pročelnica Ureda Grada Verena Lelas Turak izvijestila je kako je i ove godine, u sklopu 30. jubilarnog Međunarodnog riječkog karnevala, održan Humanitarni karnevalski bal. S osnove doniranih sredstava na humanitarnom diplomatskom karnevalskom balu koji je održan u Rijeci, 9. veljače 2013. godine, prikupljena su sredstva u visini od 56.760,50 kuna, namijenjena humanitarnoj akciji “Dajmo snagu Forci”. Plivački klub Forca iz Rijeke okuplja djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te im uz pomoć specijalne opreme i posebno educiranih trenera i volontera pomaže u bavljenju sportom, s ciljem poboljšanja kvalitete života. Prikupljenim sredstvima financirat će se nabava potrebne opreme i specijalizirana edukacija trenera. Obzirom da se iznos koji je prikupljen nije mogao unaprijed predvidjeti, sredstva za navedenu namjenu nisu planirana u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu. Sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu utvrđeno je da se uplaćene, a neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja, mogu koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu, uz prethodnu suglasnost Odjela gradske uprave za financije. Uz sredstva prikupljena na Humanitarnom karnevalskom balu Grad Rijeka osigurao je dodatna novčana sredstva u iznosu od 13.239,50 kuna. Sukladno navedenom, sredstva u ukupnom iznosu od 70.000 kuna isplatit će se Plivačkom klubu Forca za financiranje nabave opreme i edukacije trenera.

Gradonačelnik Obersnel prihvatio je i Prijedlog Povjerenstva za izbor učenika koji će imati pomoćnika do kraja školske 2012./2013. godine te je odobrio rad dosadašnjih 27 pomoćnika u nastavi, kao i uvođenje 2 nova pomoćnika i 5 dosadašnjih osobnih pomoćnika. U Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu planirat će se sredstva u iznosu 785.000 kuna za provedbu ovog Projekta u drugom obrazovnom razdoblju školske 2012./2013. godine. Projekt će se realizirati u suradnji s Centrom inkluzivne potpore “Idem” s kojom će ugovore o financiranju za zadnja dva mjeseca drugog obrazovnog razdoblja školske 2012./2013. godine zaključiti Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo i Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Na gradonačelnikovom kolegiju prihvaćen je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad Riječkom industrijom odjeće, čime je Grad Rijeka pridonio očuvanju brojnih radnih mjesta, te povećao mogućnost naplate svog preostalog potraživanja prema dužniku u iznosu od 938.307,35 kuna.