Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke donijelo je rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Rijeke za lokalne izborne, koji će se održati 16. svibnja.

Za područje Grada Rijeke određuju se biračka mjesta:

 1. biračko mjesto broj 1. COSTABELLA, prostorije Mjesnog odbora, Istarska 50,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Creska (brojevi od 1 do 23), Ede Jardasa (neparni brojevi od 1 do 35), Kastavska, Istarska, Izviđačka, Marina Jakominića, Milutina Barača (broj 21), Pionirska (9/A, 9/B, 9/C, 9/D, 11, 11/A, 11/B, te neparni brojevi od 13 do 31 i brojevi 58, 58/A, 58/B, 60, 62, 64, 66 i 68), Podkoludricu, Portić, Prolaz Marčeljeve drage i Silva Milenića Lovre.
 2. biračko mjesto broj 2. KANTRIDA, OŠ “Kantrida”, Izviđačka 9
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ede Jardasa (parni brojevi od 2 do 8 i parni brojevi od 16 do 46), Đure Cattia, Ivana Milčetića, Ljubljanska cesta, Mate Balote, Minakov put, Opatijska, Pavlovac (brojevi 2 i 4), Preluk, Tenčićevo, Turan, Turanski put i Žlebi.
 3. biračko mjesto broj 3. KANTRIDA, Dom ”Mirko Čurbeg”, Lovranska 10,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bujska (brojevi od 1 do 24), Brsečka, Labinska (brojevi od 1, 1/A do 12), Lošinjska, Lovranska, Pulska i Vere Bratonje (brojevi od 1 do 4, neparni brojevi od 7 do 15, brojevi 14/B, 14/C i parni brojevi od 16 do 26).
 4. biračko mjesto broj 4. KANTRIDA, OŠ “Kantrida”, Izviđačka 9
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bujska (brojevi 25, 26, 28, 30, 32, 34 i 36), Labinska (brojevi od 13 do 33 i neparni brojevi od 35 do 47), Liburnijska (brojevi 3, 5, 7, 9, 11, 16, 16/A, 16/B, 18, 20, 22 i 24), Pionirska (brojevi od 1 do 8, brojevi 8/A, 8/B, 9 i 33, te parni brojevi od 10 do 56) i Vere Bratonje (neparni brojevi od 21 do 27 te brojevi 28, 29, 30 i 31).
 5. biračko mjesto broj 5. ZAPADNI ZAMET, OŠ “Zamet”, Bože Vidasa 12,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ante Pilepića, Bože Vidasa (brojevi 5, 7, 9 i brojevi od 11 do 47), Diračje (brojevi 80, 83, 83/A, 83/B, 83/C, 87, 88, brojevi od 88/1 do 88/10, 88/A, 88/B, 88/C, 91, 95, 95/A, 103, 103/A, 104, 106, 106/A, 106/C, 106/D, 107, 107/1, 107/A, 108, 110, 117, 117/A i 147/A) i Petra Jurčića (neparni brojevi od 11 do 31).
 6. biračko mjesto broj 6. ZAPADNI ZAMET, OŠ “Zamet”, Bože Vidasa 12,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Bačić, Ivana Ćikovića Belog (brojevi 3, 5, 7, 9 i brojevi od 10 do 20, parni brojevi od 22 do 28, te parni brojevi od 34 do 42), Marije Grbac (brojevi 1, 3 i 5) i Plitvička (brojevi 7, 9, 11, 15, 16, 18 i parni brojevi od 22 do 28)
 7. biračko mjesto broj 7. ZAPADNI ZAMET, OŠ “Zamet”, Bože Vidasa 12,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Avelina Turka, Braće Cetine, Dražička (broj 1/B) i Ivana Lenca
 8. biračko mjesto broj 8. ZAPADNI ZAMET, OŠ “Zamet”, Bože Vidasa 12
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Dolčić, Ivana Zavidića, Milutina Bataje, Mirka Jengića, Obitelji Sušanj, Primorska (broj 1) i Slavka Tomašića.
 9. biračko mjesto broj 9. GORNJI ZAMET, KUD “Zametski koren”, Milice Jadranić 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bartolovo, Bilogorska, Bogomira Ćikovića Marčeva, Brigača, Čavalsko (brojevi 1, 1/A, 3, 3/A, 5, 7, 9, 11, 11/A, 15 i 17), Frane Pilepića Pavina, Ivana Pilepića Franovičina, Josipa Lenca Spodolčeva, Josipa Mohorića (brojevi od 1 do 42, parni brojevi od 44 do 54), Selinari, Stari put, Škarpa i Škrobotovac.
 10. biračko mjesto broj 10. GORNJI ZAMET, KUD “Zametski koren”, Milice Jadranić 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ćićarijska (neparni brojevi od 1 do 27), Dražička (brojevi 1 i 3), Kalići, Kapelska, Kudej, Plješivička, Soldanac, Tići (brojevi od 1, 1/B do 22 i brojevi 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 i 42), Trampi i Zametskog korena (neparni brojevi od 1 do 13, brojevi od 14 do 17 i parni brojeviod 18 do 40, te brojevi 42/A, 42/B, 42/C, 42/D I 42/E).
 11. biračko mjesto broj 11. GORNJI ZAMET, prostorije Mjesnog odbora Gornji Zamet”, Milice Jadranić 2/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Njivina, Pilepići, Primorska (brojevi 1/A, 1/B, 1/C, 2, 6, 8, 8/A i 10/A), Ravnik, Slavinj, Snežnička, Starci, Šumci, Vladivoja i Milivoja Lenca (neparni brojevi od 29 do 45, brojevi od 46 do 73, 73/A, neparni brojevi od 75 do 91) i Vrhovo (parni brojevi: 2, 4, 8, 10, 12, 14 i 16).
 12. biračko mjesto broj 12. GORNJI ZAMET, prostorije Mjesnog odbora Gornji Zamet”, Milice Jadranić 2/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bitorajska, Bože Starca Jurićeva, Drnjevići, Grabovac, Ivana Grbca Strinina, Milice Jadranić, Mosorska, Nehajska, Obručka i Pužići.
 13. biračko mjesto broj 13. ZAMET, Športsko društvo Zamet, Obitelji Sušanj 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Berte Jardas, Braće Fućak, Ćirila Kosovela, Marijana Stepčića, Mate Sušnja, Milana Udovića, Zametska (neparni brojevi od 55 do 69, broj 74/A i parni brojevi od 76 do 104) i Trg riječkih olimpijaca
 14. biračko mjesto broj 14. ZAMET, Športsko društvo Zamet, Obitelji Sušanj 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antona Draženovića, Baredice, Becićeva (brojevi 1, 3, 5, 7 i 8), Bože Vidasa (brojevi 2, 3, 4, 6, 6/A, 8 i 10), Čavalsko (parni brojevi od 2 do 20), Ivana Ćikovića Belog (brojevi 1, 1/A 2, 4, 6, 8, 8/A i 8/B), Petra Jurčića (brojevi od 1 do 9, parni brojevi od 10 do 24 i broj 24/A) i Zametskog korena (parni brojevi od 2 do 12).
 15. biračko mjesto broj 15. ZAMET, Športsko društvo Zamet, Obitelji Sušanj 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ante Mandića (brojevi od 1 do 49), Braće Mohorić, Braće Monjac, Lovorkin prolaz, Ludvetov breg, Marijana Vičića, Trstenička i Vladivoja i Milivoja Lenca (brojevi 1, 2, 3, 3/A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 i 44).
 16. biračko mjesto broj 16. SRDOČI, prostorije Mjesnog odbora Miroslava Krleže 4,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Andrije Mohorovičića, Baćići, Bartola Kašića, Dinka Šimunovića (brojevi 1, 3, 5, 7, 9, 14, 16 i 17, brojevi od 19 do 29, neparni brojevi od 31 do 45, te brojevi 49, 51, 55, 57 i 59), Dražice (Zamet), Furinac, Ive Vojnovića, Josipa Voltića, Jurja Dobrile, Martinkovac i Murini.
 17. biračko mjesto broj 17. SRDOČI, Osnovna škola ”Srdoči”, Ante Modrušana 33,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem:, Antuna Gustava Matoša, Dragutina Tadijanovića, Diraki Gustava Krkleca, Ivana Dončevića, Kurirski put, Mate Lovraka, Miroslava Krleže i Slavka Hrvatina.
 18. biračko mjesto broj 18. SRDOČI, Osnovna škola ”Srdoči”, Ante Modrušana 33,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Branka Šimića, Dobriše Cesarića i Srdoči
 19. biračko mjesto broj 19. SRDOČI, Osnovna škola ”Srdoči”, Ante Modrušana 33,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ante Modrušana, Josipa Mohorića (brojevi 53, 55, 82, 84, 86, 88), Marije Grbac (brojevi 48, 50, 52, te brojevi od 54 do 65), Markovići, Tina Ujevića, Tonžino, Vladimira Čerine (brojevi 1, 4, 5, 6 i 7, brojevi od 9 do 14, brojevi 16 i 18, brojevi od 19 do 24, te parni brojevi od 26 do 32).
 20. biračko mjesto broj 20. GRBCI, prostorije Mjesnog odbora, Dražička 4,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Borik, Buzetska, Crikvenička, Čabarska, Dalmatinska, Diračje (brojevi 73, 74, 74/A, 75, 92, 92/1, 130, 142 i 143), Dražička (brojevi 2 i 2/A, brojevi od 4 do 30 i parni brojevi od 32 do 44), Josipa Mohorića (neparni brojevi od 43 do 49, 49/A, parni brojevi 58, 62, 64, 66, 68, 72, 72/A, 74, 80), Košićevac, Marije Grbac (brojevi 2 i 4, brojevi od 6 do 47, te brojevi 49, 51 i 53), Pazinska, Plitvička (broj 1 i parni brojevi od 2 do 14), Primorska (brojevi 3, 3/A, 3/B, 3/C, 5 i 7, brojevi 9 i 10, brojevi od 11 do 41 i parni brojevi od 42 do 52), Sušačko-kastavskog odreda i Vrhovo (neparni brojevi od 1, 1/A do 19 i neparni brojevi od 23 do 29).
 21. biračko mjesto broj 21. PEHLIN, OŠ “Pehlin”, Pehlin 34,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Blažićevo A, Blažićevo B, Blažićevo C, Blažićevo D, Minakovo, Plasi
 22. biračko mjesto broj 22. PEHLIN, OŠ “Pehlin”, Pehlin 34,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Baretićevo, Hosti i Pehlin,
 23. biračko mjesto broj 23. PEHLIN, OŠ “Pehlin”, Pehlin 34,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Androv breg, Ćićarijska (parni brojevi od 2 do 20, neparni brojevi od 29 do 47), Pletenci, Rujevica (broj 6, brojevi od 6/1 do 6/8, 8 i broj 10), i Vrh Seline (brojevi 12/A i 14).
 24. biračko mjesto broj 24. PEHLIN, OŠ “Pehlin”, Pehlin 34,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Ante Mandića (brojevi 50 i 51), Mihovilići, Turkovo, Tići (brojevi 22/A, 22/B, 22/C, 22/D, 22/E, 22/F, 22/G, 22/H, 22/I, 22/J, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14 i 22/16), Maria Gennaria (brojevi od 24 do 36, te brojevi 38, 38/A, 39 i 61), Plase (brojevi 7, 9, 14/A, 14/B, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 16/A, 16/B, 16/1, 18/A, 20/1, 20/2, 20/3, 20/A, 22/A, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 25, 25/A, 25/1, 26, 26/A, 27, 28, 29, 29/A, 29/B, 29/C, 30, 30/A, 30/B, 31, 32, 32/A, 32/B, 32/C, 33, 33/A, 33/C, 34, 34/A, 34/B, 34/C, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 43/A, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 54/A, 54/B, 54/C, 55, 55/A, 55/B, 55/C, 56, 56/A, 57, 58, 60, 61, 62, 62/A, 62/B, 63, 64, 64/A, 64/B, 64/C, 64/D, 64/E, 65, 65/A, 65/B, 66, 67, 70, 70/A, 70/B, 70/C, 70/D, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 71, 71/A, 71/B, 71/C, 71/D, 71/E, 71/1, 71/2, 72, 72/A, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 82/A, 83, 83/A, 84, 85, 86, 87, 88, 89 i 90).
 25. biračko mjesto broj 25. BELVEDER, Centar za odgoj i obrazovanje, Senjskih uskoka 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Giordana Bruna, Fućkovo, Ivana Rendića (broj 5), Ljudevita Matešića, Omladinska (brojevi 5, 5/A, 7, 8, 9, 10, 12, 14 i 16), Ruđera Boškovića, Senjskih uskoka, Stjepana Vidulića, Stube Marka Remsa (brojevi 9, 11, 13, 13/A, 14/A, 14/B i 14/C, brojevi od 15 do 18, brojevi od 24 do 35, te brojevi 37, 38, 39, 41, 43 i 45) i Ukmarove stube.
 26. biračko mjesto broj 26. BELVEDER, Centar za odgoj i obrazovanje, Senjskih uskoka 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Moše Albaharija i Tizianova (brojevi od 1 do 32, te brojevi 34 36, 36/A, 36/B i 36/C).
 27. biračko mjesto broj 27. BELVEDER, Dom mladih” Rijeka, Laginjina 15,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Franca Prešerna (brojevi 1, 1/A, 2, 3, 5, 7, 9 te brojevi od 11 do 52), Laginjina (brojevi 25, 27, 29, 31, 40, 40/A, 42 i 44), Silvija Bačića i Uspon Irene Tomée.
 28. biračko mjesto broj 28. KOZALA, “Dom mladih” Rijeka, Laginjina 15,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Finderleove stube (broj 1), Ivana Rendića (brojevi 8, 8/A, 8/B, 10 i 10/A), Josipa Račića, Laginjina (brojevi od 1 do 23 i brojevi 28, 30, 32, 36, 36/A, 36/B, 38, 38/A, 38/B, 38/C i 38/1), Omladinska (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 3, 4 i 6), Stube Alberta Anđelovića i Trinajstićeva.
 29. biračko mjesto broj 29. KOZALA, OŠ “Kozala”, Ante Kovačića 21,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ante Kovačića.
 30. biračko mjesto broj 30. KOZALA, prostorije Mjesnog odbora, Volčićev trg 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Aleksandra Mamića, Baštijanova, Bože Milanovića, Brajšina, Mirka Franelića i Uspon Vlahe Bukovca.
 31. biračko mjesto broj 31. KOZALA, prostorije Mjesnog odbora, Volčićev trg 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Franca Prešerna (brojevi 4, 6, 8 i 10), Kalvarija, Kozala (brojevi 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21/1, 22, 22/A, 25, 27, 29, 31, i 33), Lorenzov prolaz, Mići Voljak, Park Nikole Hosta, Petra Kobeka, Stari Voljak, Šetalište Vladimira Nazora, Vjenceslava Novaka i Volčićev trg.
 32. biračko mjesto broj 32. Brašćine – Pulac, OŠ “Belveder” Kozala 41,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Brašćine, Brašćine (Novo naselje – brojevi 10, 12, 14 i 15), Drenovski put (brojevi od 1 do 18 i brojevi 20, 22, i 24), Internacionalnih brigada, Kapitanovo, Kozala (brojevi 26, 26/A, 26/B, 32, 34, 34/A, 34/B, 35, 35/A i brojevi od 36 do 92), Kvarnerska i Vinogradska.
 33. biračko mjesto broj 33. Brašćine – Pulac, OŠ “Belveder” Kozala 41,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Lukovići, Oktavijana Valića, Pulac, Zeleni Put
 34. biračko mjesto broj 34. DRENOVA, prostorije Mjesnog odbora, Cvetkov trg 1,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Fužinska, Gromača, Kućina, Orlanda Kučića, Rakaljski put, Škudarovska i Žminjska.
 35. biračko mjesto broj 35. DRENOVA, prostorije Mjesnog odbora, Cvetkov trg 1,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Hlača, Drenovski put (neparni brojevi od 45 do 93, te brojevi 96, 98/1, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138/A i 138/B), Ivana Žorža, Kučićki put i Ružice Mihić.
 36. biračko mjesto broj 36. DRENOVA, ”DVD” Drenova, Cvetkov trg 1,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Brca, Brdina, Cvetkov trg, Cvjetna, Drenovski put (brojevi 19, 19/1, 19/A, 19/B, 19/C, 19/D, 19/E, 21, 23, 25, 25/A, brojevi od 26 do 44 i parni brojevi od 46 do 94), Gerovska, Goranska, Kampanja, Paškinovac, i Vrhak.
 37. biračko mjesto broj 37. DRENOVA, prostorije “Linguae” škole stranih jezika,
  Cvetkov trg 1,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem iz ulica: Bok, Frkaševo, Mrkopaljska, Severinska i Stanka Frankovića.
 38. biračko mjesto broj 38. DRENOVA, Zavičajni muzej MO Drenova, Drenovski put 138/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Benaši, Benčani (brojevi 13, 13/B i 13/C) Brune Francetića, Drenovski put (brojevi 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 109/A, 111, 113, 115, 115/A, 117, 119, 119/A, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 158/B, 158/C, 160, 160/A, 160/C, 160/D, 160/E, 162, 164, 164/A, 164/B, 166, 168, 168/A, 170, 172, 174, 176 i 176/A), Grohovo, Grohovski put, Humski put, Kuzminački put, Lubanjski uspon, Mugarićka, Orešje, Šamburinski put i Ursinjski uspon.
 39. biračko mjesto broj 39. DRENOVA, Zavičajni muzej MO Drenova, Drenovski put 138/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Kablarska cesta, Lukovdolska, Pešćevac, Podbreg, Proslopski put, Put k igralištu, Ravan, Stranica, Svetog Jurja i Tonići.
 40. biračko mjesto broj 40. ŠKURINJE, OŠ “Ivana Zajca”, Škurinjska cesta 7/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem:, Lipa (broj 54/1), Osječka (brojevi 61, 65, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67/A, 67/B, 69, 69/A, 69/B, 70, 70/A, 71, 72, 72/1, 73, 74, 74/A, 74/A1, 74/A2, 74/A3, 74/B, 74/B1, 74/C, 74/D, 74/E, 74/F, 74/1, 74/2, 74/3, 74/5, 75, 76, 78, 80, 82, 84 i 84/A), Put Lovrankini, Škurinjska cesta i Škurinjskih žrtava
 41. biračko mjesto broj 41. ŠKURINJE, OŠ “Ivana Zajca”, Škurinjska cesta 7/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Budicinova, Devetnaeste udarne divizije, Ive Lole Ribara, Negrieva i Save Vukelića.
 42. biračko mjesto broj 42. ŠKURINJE, OŠ “Ivana Zajca”, Škurinjska cesta 7/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Sadska, Save Jugo Bujkove, Škurinje, Škurinjskih boraca i Tibljaška cesta
 43. biračko mjesto broj 43. ŠKURINJE, OŠ “Ivana Zajca”, Škurinjska cesta 7/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Drežnička, Dvadesetdrugog lipnja i Milana Rustanbega.
 44. biračko mjesto broj 44. ŠKURINJSKA DRAGA, Geodetski zavod Rijeka, Frana Kresnika 33,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Jelićeva (brojevi 5, 7, 7/A, 9, 11 i 13), Osječka (brojevi od 1 do 14, brojevi 20, 22, 23, 24, 25, 25/A, 26, 28, 29, 30, 31 i 33), Prvoga maja (brojevi 1, 3, 5, 7, 34/1, 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 46/A, 46/B, 46/C, 46/D, 46/E, 48, 50, 52, 54, 56 i 58) i Tizianova (brojevi 33, 35, 37, 37/A, 38 i 39, te parni brojevi od 40 do 68).
 45. biračko mjesto broj 45. ŠKURINJSKA DRAGA, OŠ “Škurinje”, Mihačeva Draga 13,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Mihića, Jelićeva (brojevi 1, 3 i 15) i Rastočine (brojevi 1,1/A, 3, 3A, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 17 i 19).
 46. biračko mjesto broj 46. ŠKURINJSKA DRAGA, OŠ “Škurinje”, Mihačeva Draga 13,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Corrada Ilijassicha (broj 31), Lipa (parni brojevi od 2 do 50/14, brojevi 45, 59/1, 61/1 i 62/1), Lukačićeve stube, Mihačeva draga, Osječka (brojevi od 34 do 47, brojevi 50, 50/1, 50/2, 52, 55, 56, 58, 62, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/7, 62/8, 62/10, 62/11, 62/A, 62/B, 64, 64/4, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8 i 68/9) i Porečka.
 47. biračko mjesto broj 47. ŠKURINJSKA DRAGA, prostorije Mjesnog odbora, Porečka 94,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Rastočine (brojevi 5, 5A, 6 i 7).
 48. biračko mjesto broj 48. OREHOVICA, prostorije Mjesnog odbora, Kalina 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Balde Fućka (brojevi 1 i 3, te parni brojevi od 2 do 70 , Braće Vlah, Dragutina Tomića, Grobnička cesta, Kačjak (brojevi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/A i 9), Kalina, Kljun, Koporovo, Marice Broznić, Petorice strijeljanih, Put pod Rebar i Žakalj
 49. biračko mjesto broj 49. PAŠAC, Dom „Pašac“, Balde Fućka 39,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Balde Fućka (brojevi 15, 17 i 21, neparni brojevi od 25 do 39, neparni brojevi od 43, 43/A do 51 i parni brojevi od 78 do 126) i Pašac.
 50. biračko mjesto broj 50. SVILNO, Dom kulture “Svilno”, Svilno 82,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Grbaste, Svilno i Tutnovo.
 51. biračko mjesto broj 51. BRAJDA, prostorije Mjesnog odbora, Pomerio 26,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Erazma Barčića (brojevi 6, 8, 9, 9/A, 10, 11, 11/A, 11/1, 13, 15), Frana Kurelca, Frana Supila (brojevi 11, 13 i 13/A), Finderleove stube (brojevi 2 i 4), Ivana Dežmana, Pomerio, Rudolfa Strohala, Željeznički prolaz i Žrtava fašizma (brojevi 15 i 17)
 52. biračko mjesto broj 52. BRAJDA, Ekonomska škola “Mije Mirkovića”, Ivana Filipovića 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Alessandra Manzonia, Beli Kamik, Brajda, Ciottina (brojevi 17, 19, 19/A, 19/1, 20, 20/A, 20/B, 21, 22, 23, 24, 24/A, 24/B, 25, 26, 28, 28/A, 30, 30/A i 30/B, 49/B), Ivana Pavla II, Ive Marinkovića, Krešimirova (brojevi 4, 6, 6/A, 8, 8/A, 10, 10/A, 12, 12/A, 12/B, 14, 16, 16/A, 18, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 22/C, 22/D, 24, 24/A, 24/B), Prolaz Marije Krucifiksa Kozulić (brojevi 1, 2, 3 i 4), Prvoga maja (brojevi 2, 4, 4/A, 4/B, 6, 8, 10, 10/A, 12, 12/B, 12/C, 14, 14/A, 18, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 22/C, 22/E, 24, 26, 28, 30, 30/A, 32 i 34) i Stube Marka Remsa (brojevi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 i 14).
 53. biračko mjesto broj 53. BRAJDA, Ekonomska škola “Mije Mirkovića”, Ivana Filipovića 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Blaža Polića, Fiorella la Guardia, Ivana Filipovića, Ivana Rendića (brojevi 1, 3, 4, 6 i 6/A), Kalafati, Slaviše Vajnera Čiče, Stube Crvenog križa i Studentska.
 54. biračko mjesto broj 54. DOLAC, Prva riječka hrvatska gimnazija, Frana Kurelca 1,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Adamićeva (brojevi 17, 19, 19/A, 21, 21/A, 26, 28, 28/A, 28/B, 30, 30/A, 32, 34, 34/A i 36), Ciottina (brojevi 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 6/A, 6/B, 6/C, 7, 7/A, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 9, 10, 10/A, 10/B, 12, 12/A, 12/B, 12/C, 14, 14/A, 14/B, 14/C, 16, 16/A, 16/B, 16/C, 17/A, 17/B i 18), Dolac, Erazma Barčića (brojevi 1, 1/A, 1/B, 3, 3/2, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 5 i 7), Gnambova, Hauszmanov trg, Istarsko pristanište (broj 1), Jadranski trg, Kapucinske stube, Korzo (brojevi 26, 26/A, 26/B, 26/C, 28, 28/A, 30, 30/A, 32, 32/A, 32/B, 33, 33/A, 33/B, 34, 35, 35/A, 35/B, 35/C, 36, 37, 37/A, 37/B, 38, 38/A, 38/B, 39, 40, 40/A, 40/B, 40/C, 41/A, 41/B, 41/C, 41/D, 41/E), Krešimirova (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 2/C 2/D, 2/E, 2/F, 2/G, 2/H, 2/I i 2/J), Kružna, Riva (brojevi 1, 10, 12, 12/A, 14, 14/A, 16, 18, 20, 20/A, 20/B, 22, 22/B i 24), Splitska, Školski prolaz, Trg Republike Hrvatske (brojevi 2 i 2/A), Trg Ricarda Zanelle (brojevi 1 i 2), Trg 128. brigade Hrvatske vojske (brojevi 1, 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3, 3/A i 4,), Trpimirova, Uski prolaz, Zadarska, Zanonova i Žabica.
 55. biračko mjesto broj 55. LUKA, prostorije Mjesnog odbora, Verdieva 11,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Adamićeva (brojevi 1, 2, 3, 3/A, 3/B, 4, 5, 5/A, 5/B, 6, 6/A, 7, 9, 9/A, 9/B, 9/C, 9/E, 9/F, 10, 11, 11/A, 12, 13, 13/A, 14, 15, 16, 16/A, 18, 18/A, 20, 20/A, 22, 24 i 24/A), Bačvarska, Bazarigov prolaz, Demetrova, Ignacia Henckea, Ivana Zajca, Jedrarska, Jelačićev trg (brojevi 1, 1/A, 1/B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/A, 7/B, 8, 9, 9/A i 10), Korzo (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 2/F, 3, 3/A, 4, 4/A, 4/C, 5, 5/A, 6, 6/A, 6/B, 6/C, 7, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18/A, 18/B, 19, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 23, 23/A, 24, 25, 25/A 27, 29 i 31), Matačićeva, Matije Gupca, Ribarska, Riječki lukobran, Riva (brojevi 2, 2/A, 4, 4/A, 4/B, 6 i 8), Riva Boduli, Scarpina, Trg Republike Hrvatske (brojevi 1, 3, 3/A, 5 i 5/A), Trg 111. brigade Hrvatske vojske (brojevi 7 i 9), Trninina, Uljarska, Vatroslava Lisinskog, Verdieva, Veslarska, Zagrebačka i Wenzelova.
 56. biračko mjesto broj 56. ŠKOLJIĆ, OŠ “Nikola Tesla”, Trg Ivana Klobučarića 1,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Agatićeva, Alda Colonella, Andrije Medulića, Ante Starčevića, Antuna Dalmatina, Đure Šporera, Fiumara, Frana Supila (brojevi 6, 8, 10, 12, 12/A, 12/B, 14, 14/A i 16), Grivica, Janeza Trdine, Krojačka, Marina Držića, Marka Marulića, Pavla Rittera Vitezovića, Pavlinski trg, Petra Hektorovića, Pod Kaštelom, Pod Voltun, Pul Vele crikve, Slogin kula, Sokol kula, Stara vrata, Stipana Konzula Istranina, Šime Ljubića, Školjić, Tkalačka, Trg Ivana Klobučarića, Trg Riječke rezolucije, Trg Svete Barbare, Trg Šišmiš i Užarska.
 57. biračko mjesto broj 57. ŠKOLJIĆ, OŠ “Nikola Tesla”, Trg Ivana Klobučarića 1,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Gornja vrata, Ivana Grohovca, Jelačićev trg (brojevi 11, 12, 12/A i 13), Mljekarski trg, Titov trg (brojevi 4, 4/A, 4/B, 4/C, 6, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 10, 10/A, 12, 12/A, 14, 16 i 16/A), Trg Ivana Koblera, Trg Jurja Klovića (brojevi 2, 3 i 4), Trg Matije Vlačića Flaciusa, Vodovodna i Žrtava fašizma (brojevi od 1 do 12).
 58. biračko mjesto broj 58. MLAKA, OŠ Podmurvice, Podmurvice 6,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Krešimirova (brojevi 11, 13, 52, 54, 54/A, 56, 56/A, 56/B, 56/C, 58, 60, 60/A, 60/B, 60/C, 60/D, 60/E, 60/F, 60/G, 60/H, 60/I i 60/1), Luki, Milutina Barača (brojevi 1, 1/A, 1/B, 2, 3, 3/A, 4, 4/A, 5, 6, 7, 7/A, 8, 8/A, 9, 9/A, 10, 10/A, 11, 12, 13, 13/A, 13/B, 13/C, 14, 14/A, 16, 16/A, 16/B, 17, 18, 18/A, 19, 20, 20/A, 22, 22/A, 22/B, 26, 28, 30, 32 i 38), Podmurvice, Podpinjol i Zvonimirova (brojevi 1/B, 2, 2/A, 2/B, 4, 4/A, 6, 6/A, 6/B, 6/C, 6/D, 8, 12, 12/1, 12/2, 12/4, 14, 16, 18, 20, 20/A i 22).
 59. biračko mjesto broj 59. MLAKA, Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Zvonimirova 12,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Branka Blečića (brojevi 1 i 2), Eugena Kovačića, Franje Čandeka (brojevi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/A, 23/B i 23/1), Ivana Sušnja, Remigia Picovicha i Rikarda Benčića.
 60. biračko mjesto broj 60. MLAKA, prostorije Mjesnog odbora, Giuseppea Duelle 2/B,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Giuseppea Duelle i Vitomira Širole Paje.
 61. biračko mjesto broj 61. BANDEROVO, Medicinski fakultet, Braće Branchetta 20,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Branchetta, Uspon Ladislava Tomée, Vukovarska (brojevi od 1 do 44, brojevi 44/A i 44/B i parni brojevi od 46 do 60) i Zatvoreni prolaz
 62. biračko mjesto broj 62. BANDEROVO, prostorije Mjesnog odbora, Rudolfa Tomšića 15,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Corrada Ilijassicha (brojevi od 1 do 25/3), Frana Kresnika, Kraška, Mire Ban Radune, Obitelj Duiz, Ogulinska, Rudolfa Tomšića i Velebitska.
 63. biračko mjesto broj 63. POTOK, prostorije Mjesnog odbora, Milana Butkovića 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Cambierieva, Josipa Završnika, Krešimirova (brojevi 3, 3/A, 5, 7, 9, 26, 26/A, 26/B, 26/C, 28, 28/B, 30, 34, 34/A, 34/B, 34/C, 34/D, 36, 36/A, 36/B, 36/C, 36/D, 36/E, 36/F, 38, 40, 42 i 52/A), Milana Butkovića, Nikole Cara, Nikole Tesle, Potok, Rikarda Katalinića Jeretova, Stane Vončine, Trg kralja Tomislava, Viktora Cara Emina i Zdenka Petranovića.
 64. biračko mjesto broj 64. PODMURVICE, Pravni fakultet, Hahlić 6,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Emilija Randića (brojevi 1, 1/A, 1/B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 13), Hahlić , Marija Špilera i Vlatke Babić.
 65. biračko mjesto broj 65. PODMURVICE, Pravni fakultet, Hahlić 6,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Andree Benussia, Branimira Markovića, Čepićka, Emilija Randića (parni brojevi od 10 do 22), Lužine, Plase (brojevi 1, 3, 5, 6, 6/3, 8, 10, 11, 11/A, 12, 13, 14, 15, 15/D, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17, 17/18, 17/A, 17/B, 17/C, 17/D, 18, 19, 19/A, 19/B, 19/3, 20, 21, 21/A, 22, 22/B, 22/C i 22/D), Rujevica (brojevi 1, 1/A 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 4, 4/A, 5, 11), Vrh Seline (brojevi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12) i Vukovarska (broj 99 i parni brojevi od 120 do 132).
 66. biračko mjesto broj 66. PODMURVICE, prostorije Mjesnog odbora, Dubrovačka 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Cavtatska, Dubrovačka i Franje Čandeka (brojevi 8, 8/A, 8/B, 8/D, 10 i 10/A).
 67. biračko mjesto broj 67. PODMURVICE, Dječji vrtić “Podmurvice”, Cavtatska 4,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Marčelje Viškovića, Bakarska, Bihaćka, Branka Blečića (brojevi 3, 4, 5 i 12), Bribirska, Delnička, Frane Mladenića, Franje Čandeka (brojevi 2, 2/1, 4, 6, 6/A i 6/B), Karlovačka, Lička i Vukovarska (brojevi 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57/A, 59, 62 i brojevi od 64 do 97, broj 98, te parni brojevi od 106 do 116).
 68. biračko mjesto broj 68. SVETI NIKOLA, OŠ “San Nicolo”, Mirka Čurbega 18,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Giordana Smolikara, Ivana Luppisa, Jože Vlahovića, Mirka Čurbega i Pod Jelšun
 69. biračko mjesto broj 69. SVETI NIKOLA, OŠ “San Nicolo”, Mirka Čurbega 18,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Becićeva (brojevi 2, 4 i 6), Crnčićeva, Liburnijska (brojevi 1, 2, 2/A, 2/B, 4, 6, i 8), Medovićeva (brojevi 35, 37 i 39), Milutina Barača (brojevi 15, 15/1, 15/2, 48, 48/A, 48/B, 48/C, 48/D, 48/E, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 50, 54, 56/A , 58, 60, 62, 64, 66, 66/A, 68 i 70).
 70. biračko mjesto broj 70. SVETI NIKOLA, prostorije Mjesnog odbora, Zametska 6,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Franje Čandeka (brojevi 37, 39, 44, 45, 46, 47, 48 i 50), Ivana Matetića Ronjgova, Karasova (brojevi od 3 do 8, te brojevi 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 i 26), Krnjevo, Zametska (brojevi od 1 do 54, te brojevi 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72 i 74) i Zvonimirova (brojevi 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, neparni brojevi od 5 do 23 i brojevi 60, 62, 64, 66, 66/A, 68, 68/A, 70, 70/A, 70/B i 72).
 71. biračko mjesto broj 71. SVETI NIKOLA, prostorije Mjesnog odbora, Zametska 6,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Medovićeva (brojevi od 1 do 17, te neparni brojeviod 19 do 33 i brojevi 41 i 45).
 72. biračko mjesto broj 72. SVETI NIKOLA, Dječji vrtić “Krnjevo”, Karasova 4,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Giuseppe Carabino (brojevi 7, 11, 12 i 14), Ivekovićeva, Karasova (brojevi 1 i 2), Maria Gennaria (brojevi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A i 23/B) i Meštrovićeva.
 73. biračko mjesto broj 73. SVETI NIKOLA, Dječji vrtić “Krnjevo”, Karasova 4,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Kosića Rika (brojevi 10/C, 11, 11/A, 11/B, 11/C, 12, 12/A, 12/B, 15 i 17), Kršinićeva, Nova cesta, Udatnoga i Venuccieve stube.
 74. biračko mjesto broj 74. SVETI NIKOLA, Dječji vrtić “Krnjevo”, Karasova 4,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Hegedušićeva, Simonettieva i Vidovićeva cesta.
 75. biračko mjesto broj 75. TURNIĆ, OŠ “Turnić”, Franje Čandeka 20,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bračka, Franje Čandeka (brojevi 12, 12/A, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28/A, 28/B, 29, 29/A, 30, 31, 31/A, 31/B, 32, 32/A, 32/B, 32/C, 32/D, 32/E, 32/F, 32/G, 32/H, 32/I, 32/J, 32/K, 33, 33/A, 33/B, 34, 34/A, 34/B, 35, 35/A, 35/B, 36, 36/B, 36/B1, 36/B2, 36/B3, 36/C, 36/E, 38, 38/A, 38/B i 40), Krčka, Rapska, Trogirska, Turnić i Vinka Benca.
 76. biračko mjesto broj 76. TURNIĆ, prostorije Mjesnog odbora, Franje Čandeka 36/B,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Barca (brojevi od 1 do 9, te brojevi 11 i 13).
 77. biračko mjesto broj 77. TURNIĆ, prostorije Mjesnog odbora, Franje Čandeka 36/B,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Kosića Rika (brojevi 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 5, 6, 7, 8, 8/A, 8/B, 8/C, 9, 10, 10/A i 10/B), Giuseppea Carabina (brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10) i Zvonimirova (brojevi 1, 1/1, 1/A, 3 i 3/A, parni brojevi od 24 do 38 i parni brojevi od 46 do 58).
 78. biračko mjesto broj 78. TURNIĆ, prostorije Mjesnog odbora, Franje Čandeka 36/B,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Antuna Barca (brojevi 10, 10/A, 10/B, 10/C, 12, 14, 16, 18 i 20), Antuna Raspora Španca i Šibenska.
 79. biračko mjesto broj 79. BULEVARD, prostorije Mjesnog odbora, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 14,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bosiljke Rakić, Bulevar oslobođenja (brojevi 8, 9/A, 10, 11, 11/1, 12, 12/A, 13, 14, 15, 15/A i 17, brojevi od 19 do 33 i broj 35), Derenčinova, Gajeva, Gimnazijske stube, Gundulićeva, Kranjčevićev klanac, Morettiev prolaz, Prijelaz Franje Paravića, Švalbina, Trg Braće Mažuranića, Vitezićeva i Vrazov prijelaz.
 80. biračko mjesto broj 80. BULEVARD, prostorije Mjesnog odbora, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 14,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Radićeva (brojevi 23/B i 23/C), Šetalište Ivana Gorana Kovačića, Šetalište Joakima Rakovca (brojevi od 1 do 32, brojevi 32/A i 32/B, te brojevi i 36, 38, 40, 42, 48, 48/A, 48/B, 50, 52, 54, 56, 58 i 60), Trsatske stube Petra Kružića (brojevi 6, 7, 7/A, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19/A, 20, 20/A, 22, 24, 28, 28/A, 30 i 30/A ) i Vidikovac.
 81. biračko mjesto broj 81. KRIMEJA, prostorije Mjesnog odbora, Kumičićeva 50,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Horvatića, Drage Gervaisa (parni brojevi od 2 do 30, neparni brojevi od 1 do 23), Krimeja, Kvaternikova (parni brojevi od 4 do 12 i neparni brojevi od 1 do 7), Stube Branka Žakule i Stube Rudolfa Džodana.
 82. biračko mjesto broj 82. KRIMEJA, prostorije mjesnog odbora, Kumičićeva 50,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Danijela Godine, Janka Polić Kamova (broj 9), Kumičićeva (brojevi od 2 do 14, 16, 16/A, 16/B, 18, 20, 20/A, 21, 22, neparni brojevi od 23 do 35, brojevi 35/A, 35/B i 35/C, brojevi od 36 do 43, 43/A, 45, 45/A, 46, 47, 47/A, 48, 48/A, 50, 52 54, 54/A, 55/A, 56, 57 i 58, brojevi od 60 do 67, te brojevi 69, 71 i 73) i Podvoljak.
 83. biračko mjesto broj 83. CENTAR-SUŠAK, prostorije Mjesnog odbora, Šetalište Andrije Kačića Miošića 8 A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bulevar oslobođenja (brojevi 1, 2/A, 3, 5, 7 i 9), Delta, Hinka Bačića, Janka Polić Kamova (brojevi 8, 10 i 12), Križanićeva, Strossmayerova, Šetalište trinaeste divizije (brojevi 1/A, 2, 4, 5, 5/A, 6, 7, 8, 9, 9/A, 9/C, 10, 10/A, 12, 12/A, 12/B i 14), Titov trg (brojevi 2, 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 3, 3/A, 3/B, 3/C i 3/D), Trsatske stube Petra Kružića (brojevi 2 i 5) i Vjekoslava Kneževića.
 84. biračko mjesto broj 84. CENTAR-SUŠAK, OŠ “Centar”, Podhumskih žrtava 5,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bošket (brojevi od 2 do 13), Brajdica (brojevi od 1, do 6, 6/1, brojevi od 8 do 11, te brojevi od 13 do 17), Franje Brentinija, Franje Račkoga, Milana Smokvine Tvrdog, Podhumskih žrtava, Ružićeva, Rade Šupića, Slavka Cindrića i Šetalište Andrije Kačića Miošića.
 85. biračko mjesto broj 85. PEĆINE, prostorije Mjesnog odbora, Janka Polića Kamova 73/A,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Janka Polić Kamova (brojevi (brojevi 57, 58, 59, 61, 63, 65, 65/A, 65/B, brojevi od 67 do 86 i 87/A, te brojevi 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95/A, 95/B, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 109/A i 111), Pećine, Spinčićeva (broj 2, 6, 9 i 12) i Šetalište Trinaeste divizije (brojevi od 47 do 88, brojevi 91, 93, 97, 99, brojevi od 101 do 112 i 118, te neparni brojevi od 121 do 139).
 86. biračko mjesto broj 86. PEĆINE, OŠ “Pećine”, Šetalište XIII. divizije 25,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Brajdica (broj 7), Janka Polić Kamova (brojevi 11, 11/A, 11/B, 13, 14, 14/1, 15, 17, 18 i 19, parni brojevi od 20 do 36 i brojevi od 37 do 56) i Šetalište Trinaeste divizije (brojevi 11, 11/A, 11/B, 11/C, 11/D, 13, 13/A i 13/B i brojevi od 15 do 46).
 87. biračko mjesto broj 87. PODVEŽICA, Dom učenika Sušak, Drage Gervaisa 34,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Drage Gervaisa (brojevi 25, 27 i 29, 29/A, te brojevi od 31 do 45, te parni brojevi od 48 do 78) i Naselje Vulkan.
 88. biračko mjesto broj 88. PODVEŽICA, prostorije Mjesnog odbora, Kvaternikova 58/B,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Andrije Peruča, Franje Matkovića, Radnička, Tihovac i Vlade Grozdanića
 89. biračko mjesto broj 89. PODVEŽICA, OŠ “Vežica”, Kvaternikova 49,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Jože Gabrovšeka i Kvaternikova (brojevi 9 i 11, te brojevi od 13 do 70, broj 70/A, 72 i neparni brojevi od 71 do 91).
 90. biračko mjesto broj 90. PODVEŽICA, OŠ “Vežica”, Kvaternikova 49,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Pavlinić, Brdo, Ede Starca, Martina Kontuša i Tuhobićki uspon.
 91. biračko mjesto broj 91. TRSAT, OŠ ”Trsat”, Slavka Krautzeka 23,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Anke Krizmanić, Božene Vilhar-Žirovnik, Glavinićeva, Josipa Kulfaneka, Naste Rojc, Partizanski put, Put Bože Felkera, Rose Leard, Slave Raškaj, Strmica, Špina Vere Nikolić-Podrinski i Vrlije.
 92. biračko mjesto broj 92. TRSAT, OŠ ”Trsat”, Slavka Krautzeka 23,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Bošket (brojevi od 14, do 17 i broj 19), Fra Serafina Schöna, Frankopanski trg, Linićeva, Petra Zrinskog, Put Vinka Valkovića Poleta, Radićeva (brojevi 23, 23/A, 25 i 27, brojevi od 29 do 48 i neparni brojevi od 49 do 67), Radmile Matejčić, Slavka Krautzeka (brojevi od 1 do 10, 12, 15, brojevi od 17 do 20, brojevi od 22 do 28, broj 30, brojevi od 32 do 40, brojevi od 41 do 57, 57/A, 60, 60/A, brojevi od 62 do 66, broj 66/A, brojevi 67, 67/1, 67/2, 67/A, 67/B, 68, 71, 71/1, 72, 75, 77, 77/A, 79, 79/A i 83), Stube dr. Vande Ekl, Stube Ljube Pavešića, Sveučilišna avenija, Šenoina, Šetalište Joakima Rakovca (brojevi 33 i 62), Trg Viktora Bubnja, Ulica akademika Branka Fučića, Stube akademika Nedjeljka Fabrija, Ulica dr.sc. Ante Vukasa i dr.sc Duje Vukasa, Vrtlarski put i Zorana Kompanjeta.
 93. biračko mjesto broj 93. VOJAK, OŠ “Vladimir Gortan”, Prilaz Vladimira Gortana 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Drage Šćitara (brojevi 7 i 9, brojevi od 10 do 18, te brojevi 20, 22, 24, 26, 28 i 34), Mihanovićeva (brojevi od 1 do 18), Mirka Piškulića, Nike Katunara, Prilaz Vladimira Gortana, Radićeva (brojevi od 1 do 18, te brojevi 20, 21, 22, 24, 26 i 28) i Slavka Krautzeka (brojevi 66/B, 66/C i 66/D).
 94. biračko mjesto broj 94. VOJAK, OŠ “Vladimir Gortan”, Prilaz Vladimira Gortana 2,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Drage Šćitara (brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 5/A, 6 i 8), Kumičićeva (brojevi 75, 77, 79 i 81), Marohnićeva, Mihanovićeva (brojevi od 20 do 35, te brojevi 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 51/A, 51/B, 53, 53/A, 55 i 55/A) i Slavka Krautzeka (brojevi 74, 76, 78, 82, 84, 84/A, 84/B, 85, 88, 89, 91, 92, 92/A, 92/B, 92/C, 93, 95, 96 i 97).
 95. biračko mjesto broj 95. GORNJA VEŽICA, Hrvatski dom Vežica, Zdravka Kučića 1,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Gornja Vežica, Sveta Ana i Zdravka Kučića (brojevi od 1 do 25, i brojevi od 27 do 32).
 96. biračko mjesto broj 96. GORNJA VEŽICA, OŠ “Gornja Vežica”, Gornja Vežica 31,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Braće Ružić, Franje Belulovića, Ivana Matrljana, Kačjak (brojevi 8, 8/A, 10, te parni brojevi od 16 do 32), Tome Strižića i Vjekoslava Dukića.
 97. biračko mjesto broj 97. GORNJA VEŽICA, OŠ “Gornja Vežica”, Gornja Vežica 31,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Ratka Petrovića (brojevi od 14 do 41 i parni brojevi od 42 do 80).
 98. biračko mjesto broj 98. GORNJA VEŽICA, Dječji vrtić “Morčić”, Braće Stipčića 32,
  koje obuhvaća birače s prebivalilištem: Braće Stipčić, Ratka Petrovića (parni brojevi od 82 do 92) i Sveti Križ.
 99. biračko mjesto broj 99. GORNJA VEŽICA, Dječji vrtić “Morčić”, Braće Stipčića 32,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Marči, Ratka Petrovića (brojevi od 1 do 13) i Zdravka Kučića (brojevi od 33 do 44, i parni brojevi od 46 do 52, te brojevi 56, 58, 60, 62 i 62/B).
 100. biračko mjesto broj 100. DRAGA, Hrvatski dom Draga, Brig 24,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Brig, Gušć, Orlići, Pelinova gora, Pod Ohrušvom, Tijani i Tomasići.
 101. biračko mjesto broj 101. SVETI KUZAM, Hrvatski dom “Sveti Kuzam”, Sveti Kuzam 19,
  koje obuhvaća birače s prebivalištem: Sveti Kuzam.

Predsjednik
dr. sc. Vlado Skorup, v.r.