Grad Rijeka nastavlja s mjerama pomoći zakupnicima gradskih poslovnih prostora i javnih površina u otežanim uvjetima poslovanja uzrokovanim pandemijom koronavirusa i za ožujak i travanj, a ovisno o daljnjem razvoju epidemiološke situacije, razmotrit će se mogućnost daljnjeg produljenja mjera.

Umanjenje zakupnine za gradske poslovne prostore – poduzetnici kojima nije zabranjen rad

Poduzetnici koji su u zakupu gradskih poslovnih prostora te površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, a nije im odlukom Stožera civilne zaštite RH obustavljen rad, mogu podnijeti zahtjev za umanjenje plaćanja zakupnine ili naknade za ožujak i travanj.

Kriteriji za umanjenje zakupnine su:

  • zakupnicima s padom prometa od 40 do 60% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%,
  • zakupnicima s padom prometa od 60,01 do 100% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%.

Referentno razdoblje za dokaz pada pometa utvrđuje se mjesečno na način da se promet za mjesec ožujak i travanj 2021. godine za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine uspoređuje s veljačom 2020. godine, mjesecu koji prethodi pandemiji corona virusa. Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020. godine, dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine.

Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje zakupnine uz vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju (na primjer: obrazac porezne prijave za traženi mjesec, mjesečni ispis prometa fiskalne blagajne, pojedinačni pregled prometa po transakcijskom računu i slično), a sve pečatirano i potpisano od strane zakupnika, zakupnici mogu dostaviti isključivo putem on line obrasca koji će biti dostupan na portalu Grada Rijeke, na kojem će se nalaziti i upute o ispunjavanju.

E-zahtjevi za umanjenje zakupnine podnose se prema sljedećim rokovima:

  • zahtjevi za ožujak 2021. podnose se od 17. do 25. travnja 2021. godine,
  • zahtjevi za travanj 2021. podnose se od 20. do 30. svibnja 2021.godine.

Zakupnici poslovnih prostora koji su započeli s obavljanjem djelatnosti u studenom ili prosincu 2020. odnosno u siječnju, veljači ili ožujku 2021. godine te ne mogu dostaviti podatke koji bi se koristili kao usporedni podaci za utvrđivanje pada prometa, odobrava se umanjenje zakupnine za ožujak 2021. godine u 20% – tnom iznosu bez podnošenja zahtjeva. Jednako tako, ako će netko započeti s poslovanjem u travnju 2021. godine, odobrit će mu se umanjenje zakupnine za travanj 2021. godine u 20%-tnom iznosu bez podnošenja zahtjeva.

Od prava na umanjenje zakupnine izuzete su garaže, ljekarne, središnje bankarstvo, ostalo novčarsko poslovanje osim djelatnosti mjenjačnica, opće djelatnosti javne uprave, sudske i pravosudne djelatnosti, djelatnosti političkih organizacija i  djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija (konzulati).

Također, od prava na umanjenje zakupnine izuzete su knjižare i antikvarijatima, budući da im se ranijim zaključkom gradonačelnika priznaje umanjenje ugovorene zakupnine u iznosu od 50%.

Zaključkom gradonačelnika preporučeno je trgovačkim društvima Rijeka sport i Rijeka plus da svoje zakupnike oslobode plaćanja zakupnine za poslovne prostore te za površine javne namjene za postavu privremenih objekata.

Oslobađanje od zakupnine za gradske poslovne prostore – poduzetnici kojima je zabranjen rad od 12. do 26. travnja

Svim zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke kojima je
temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zabranjen rad u razdoblju od 12. do 26. travnja 2021. godine, a koji nisu obavljali djelatnost u referentnom razdoblju za dokazivanje pada prometa, odobri oslobađanje zakupnine u visini od 100% za navedeno razdoblje ukoliko podnesu zahtjev za oslobađanje od plaćanja zakupnine isključivo putem online obrasca koji će biti dostupan na mrežnim stranicama Grada Rijeke s priloženom Izjavom da sukladno navedenoj Odluci nisu obavljali ugovorenu djelatnost u navedenom razdoblju.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na oslobođenje zakupnine za razdoblje od 12. do 26. travnja 2021. godine podnosit će se od 20. do 30. svibnja 2021. godine.

Ukoliko zakupnici podnesu zahtjev za oslobađanje zakupnine u visini od 100% za razdoblju od 12. do 26. travnja 2021. godine ne mogu podnijeti zahtjev iz mjera pomoći za zakupnike kojima je otežano obavljanje djelatnosti u vrijeme pandemijskih uvjeta.

Oslobađanje ili umanjenje zakupnine za gradske poslovne prostore – članske neprofitne organizacije

Zakupnicima kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljena djelatnost a imaju status neprofitnih članskih organizacija i koji svoje pravo na naknadu fiksnog troška zakupnine ne ostvaruju u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) Vlade RH, odobrit će se umanjenje zakupnine za ožujak i travanj 2021. god. u 100% iznosu bez podnošenja zahtjeva.

Zakupnicima Grada Rijeke – članskim organizacijama s ugovorenom šifrom djelatnosti 94.00 – djelatnost članskih organizacija i 94.99 – djelatnost ostalih članskih organizacija d.n. – odobrava se umanjenje računa zakupnine za ožujak i travanj 2021. god. u iznosu od 30% bez podnošenja zahtjeva.

 

Oslobađanje od plaćanje naknade za postavu ugostiteljskih terasa

Korisnici ugostiteljskih terasa oslobađaju se od plaćanja naknade za korištenje u periodu od 1. ožujka do 30. travnja 2021. godine, uz mogućnost produljenja ovisno o razvoju situacije s pandemijom koronavirusa.

Korisnici ugostiteljskih terasa ne moraju podnositi zahtjeve.