U sklopu EU projekta „LoCall For YOUth – lokalno za mlade“ u Centru tehničke kulture održano je druženje i rasprava na temu aktivnosti za mlade poda nazivom „Mladi kreiraju!“.

Događaj je bio namijenjen svim zainteresiranim mladima, u dobi do 30 godina, te osobama koje rade s mladima, s područja Rijeke i riječkoga prstena. Cilj jednodnevnog programa bio je potaknuti dijalog među mladima i predstavnicima ustanova i organizacija koje u svom radu pružaju podršku, nude usluge i/ili provode aktivnosti namijenjene upravo mladima.

Događaju se odazvalo dvadesetak mladih, a i ime Grada Rijeke obratili su im se gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i Mirela Pašić, savjetnica za EU projekte i mlade Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke.

“Projekt ‘LoCall For YOUth – lokalno za mlade’ započeo je početkom 2019. godine, a razvijen je u suradnji s udrugama i ustanovama. Cilj projekta je osnažiti suradnju između mladih i institucija u koje mladi često nemaju povjerenja ili im djeluju vrlo apstraktno ili strano. Nastojimo im približiti rad institucija, ali i omogućiti da i sami sudjeluju u nekim procesima i donošenju odluka koje se tiču mladih – da budu aktivni građani naše zajednice. Kroz ovaj projekt imamo mogućnost okupiti mlade na jednom mjestu i pitati ih koje su njihovi potrebe i interese te nam je izrazito važno imati ovakve tematske susrete,“ kazala je Pašić, podsjetivši kako Grad Rijeka kroz Program za mlade svake godine obnavlja, osmišljava i nadograđuje aktivnosti za mlade u zajednici.

Jedan od ciljeva projekta „LoCall For YOUth“ bilo je educirati i osnažiti članove Savjeta mladih, kao savjetodavnog tijela Grada Rijeke. Iz projekta je proizašla novoosnovana Koordinacija savjeta mladih Primorsko-goranske županije, zamišljena je kao platforma za razmjenu primjera dobre prakse i kontinuirano informiranje savjeta mladih, zajedničku analizu prisutnih problema mladih te zagovaranje interesa mladih prema institucijama i tijelima vlasti.

U prvom dijelu programa „Mladi kreiraju!“ naglasak je bio na temi savjeta mladih, dok je u drugom dijelu programa naglasak bio na mentalnom zdravlju mladih, posebice u doba epidemije. Susret je bio prilika da mladi dobiju odgovore na pitanja gdje i kako se mogu aktivno i besplatno uključiti u aktivnosti za koje iskazuju interes, a ujedno su imali priliku doprinijeti svojim idejama i prijedlozima unaprjeđenju aktivnosti koje se trenutno nude mladima u našoj zajednici.

„Od početka moje političke karijere imao sam želju pružiti mladima mogućnost da kreiraju program, međutim, iskreno rečeno, taj nekakav feedback nije onakav kakav bih želio. Zato su važni ovi programi, jer nama zbilja trebaju mladi i aktivni ljudi koji razmišljaju što im potrebno, koji mogu izraziti svoje ideje i sudjelovati u kreiranju aktivnosti na lokalnoj razini. Jer jedino suradnjom, uključivanjem i sinergijom možemo raditi na razvoju i unapređenju gradskih programa i projekata kojima bi se zadovoljne potrebe i interesi mladih“, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Druženje i raspravu organizirao je Grad Rijeka, u okviru projekta LoCall For YOUth – lokalno za mlade, koji se provodi kroz Erasmus + program, u suradnji s partnerima u projektu Dom mladih Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka, Udruga Delta i Udruga gradova RH.