Od 25. rujna do 08. listopada 2017. godine na Orehovici će bit smješteno samostalno mobilno reciklažno dvorište

U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se odlagati sljedeće vrste otpada: staklo, lijekovi, baterije, papir, tekstil, sitni EE otpad, metalna ambalaža pod tlakom, plastika, tetra ambalaža, metal i ambalaža opasnih tvari. Dvorište će sukladno godišnjem planu bit smješteno u Ulici Kalina, kod vodospreme.