Reciklažno dvorište i dobri duh Srdoča

Reciklažno dvorište i dobri duh Srdoča

Od 17. do 30. srpnja 2017. godine na Srdočima se nalazi mobilno reciklažno dvorište.
Dođite, upoznajte se sa mogućnostima koje nudi. Povedite djecu i podučite ih odvajanju i recikliranju otpada.

U mobilnom reciklažnom dvorištu s djelatnikom zbrinjavaju se: papir, karton, baterije, akumulatori, boje, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, plastika, tetra ambalaža i metal, ambalaža od opasnih tvari, EE otpad, fluorescentne i štedne žarulje, lijekovi, tekstil, staklena ambalaža.

Dvorište se nalazi na platou prije ulazne rampe u zgradu Rijekaprometa na kamionskom terminalu, a možete ga vidjeti i sa autobusne stanice u Blečićima.

Ako ga ne znate naći pitajte Antu Kusturina, dobrog duha Srdoča, koji u 82.-oj godini još uvijek volontira, šeće po Srdočima, ponekad pomete neke javne stepenice ili cestu, javlja službama gdje su razbijene klupice u parku ili je propala kakva šahta na cesti. Ante zna gdje je koja ulica i kada se što na Srdočima događa i organizira. Zna i gdje je plato prije kamionskog terminala.

Ako ste sa Srdoča, sigurno poznajete barba Antu.