Tema radionice bila je razvoj alata za strateški pristup ko-kreaciji politika i programa u javnoj upravi. EU projekt CoGov se bavi razvojem mehanizama putem kojih građani i lokalne institucije mogu biti uključeni u zajedničko kreiranje politika i programa. Alat koji je trenutno u fazi testiranja prezentirala je prof. Tina Jukić.

Na Sveučilištu u Ljubljani, Fakultetu javne uprave  od 15.11. do 17.11. 2021. održana je radionica sklopu projekta CoGov.

Na radionici su sudjelovale predstavnice Grada Rijeke:  Dragica Fadljević, Ravnateljica direkcije za mjesnu samoupravu i voditeljica programa Riječkog lokalnog partnerstava, Josipa Cvelić, Savjetnica-projektantica informatičkih sustava i Tatjana Perše, Viša savjetnica za e-Upravu u Zavodu za informatičku djelatnost.

Na Sveučilištu u Ljubljani održana radionica sklopu projekta CoGov

Na Sveučilištu u Ljubljani održana radionica sklopu projekta CoGov

Predstavljen je Riječki program lokalnog partnerstva (RPLP) koji je u okviru projekta COGOV uzet kao primjer najbolje prakse Grada Rijeke. Cilj RPLP-a je jačanje odnosa i integracije u zajednici, povezanosti među grupama u zajednici po dobi, društvenim skupinama, lokaciji kao i povezanosti među različitim zajednicama, obrazovnim institucijama i poduzećima te gradske uprave.

Jedan od ciljeva Grada Rijeke u okviru CoGov projekta je poboljšanje procesa evaluacije RPLP-a kako bi se mogle naučiti lekcije o percepciji građana i mjeri u kojoj RPLP ostvaruje svoje ciljeve. Prezentirani su različiti načini pristupa evaluaciji koji se trenutno razvijaju u Gradu Rijeci zasnovani na principima kokreacije. Dio procesa je naučiti identificirati probleme evaluacije, razviti i testirati upitnike, prikupiti podatke, unijeti, očistiti i potvrditi podatke, analizirati podatke, prezentirati rezultate na načine koji vode do zajedničkog donošenja odluka i djelovanja.

Na Sveučilištu u Ljubljani održana radionica sklopu projekta CoGov

Na Sveučilištu u Ljubljani održana radionica sklopu projekta CoGov

Dogovoreno je da će se u narednom periodu testirati alat za strateški pristup ko-kreaciji politika i programa u javnoj upravi razvijen na Sveučilištu u Ljubljani, Fakultetu javne uprave, a na primjeru Riječkog programa lokalnog partnerstva (RPLP). Alat će po završetku projekta biti dostupan Gradu Rijeci i svim javnim organizacijama.

U sklopu projekta COGOV u Zavodu za informatičku djelatnost razvijen je Repozitorij projekata RPLP i GIS preglednik.