Prema posljednjem provedenom popisu stanovništva 2011. godine u gradu Rijeci živi 17.785 pripadnika nacionalnih manjina što čini 13,83 % stanovništva Grada.

U javnom životu grada manjine sudjeluju putem vijeća nacionalnih manjina i putem svojih udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina i imaju dugu tradiciju djelovanja u Rijeci.

Grad Rijeka posebno je ponosan na već tradicionalnu manifestaciju Etno smotra na kojoj sudjeluju udruge nacionalnih manjina, koje zajedno sa svojim gostima, u nekoliko dana trajanja Etno smotre predstavljaju jezik, kulturu i običaje svoje nacionalne manjine.

Nacionalne manjine Broj pripadnika nacionalne manjine Postotak pripadnika nacionalne manjine u stanovništvu Rijeke
Albanci
Austrijanci
Bošnjaci
Bugari
Crnogorci
Česi
Mađari
Makedonci
Nijemci
Poljaci
Romi
Rumunji
Rusi
Rusini
Slovaci
Slovenci
Srbi
Talijani
Turci
Ukrajinci
Vlasi
ŽidoviOstali
883
11
2.650
17
410
108
214
289
45
37
867
20
62
24
50
1.090
8.446
2.445
42
60
12
784
0,69
0,01
2,86
0,01
0,32
0,08
0,17
0,22
0,03
0,03
0,67
0,02
0,05
0,02
0,04
0,85
6,57
1,90
0,03
0,05
0,01
0,01

Udruge nacionalnih manjina u Rijeci

Češka beseda
Ćićarijska 20
tel: 373-587
Predsjednica: Franciska Husak
e-mail: ceskabeseda@gmail.com
www.ceskabesedarijeka.hr

Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju
Vodovodna 15b
tel/fax: 337-284
mob.: 091 93 52 506
Predsjednik: Samir Galijašević
e-mail: bosnjacka.zaj.pgz@gmail.com, samir.galijasevic@gmail.com

Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Primorsko-goranske županije
Jelačićev trg 1
tel/fax: 330 -311
http://dzmh-rijeka.hr/

Hrvatsko-austrijsko društvo Rijeka – HAD
Stjepana Konzula Istranina 2
tel: 211-717
Predsjednica: Jagoda Špalj

Društvo Rusina i Ukrajinaca “Kaljina” Rijeka
Kučićki put 31
tel: 098 93 48 943
Predsjednik: Boris Denisjuk
e-mail: kaljina_rijeka@yahoo.com

Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca “Rušnjak” PGŽ
Giuseppe Duella 2b
tel: 275-418, 407-391
Predsjednik: Vladimir Provči
e-mail: vladimir.provci@gmail.com

Matica Slovačka Rijeka
Korzo 35
tel: 336-756
Predsjednica: Margita Rekić-Grolmusova
e-mail: matica.slovacka@ri.htnet.hr
Facebook: Matica Slovačka Rijeka

Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka
Križanićeva 2/1
tel/fax: 371-003
Predsjednik: Aleksandar Kovačević Crnić
e-mail: nzcgri@ri.t-com.hr

Poljska kulturna udruga “Fryderyk Chopin”
Korzo 35
tel: 214- 707
Predsjednica: Jolanta Čar
e-mail: chopin.ri@ri.t-com.hr

Slovenski dom – KPD “Bazovica” Rijeka
Podpinjol 43
tel: 215-406
fax: 334-977
Predsjednik: Zvonimir Stipetić
e-mail: slovenskidom@bazovica.hr
www.bazovica.hr

Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” Pododbor Rijeka
Trg Sv. Barbare 1
tel: 330-867
fax. 330-873
Predsjednik: Jovica Radmanović
e-mail: rijeka@prosvjeta.net
www.prosvjeta.net

Kulturno umjetničko društvo Sevdah Rijeka
Pionirska 8A
tel: 095 19 95 600
Predsjednica: Jasna Peršić
e-mail: jasna.persic.kudsevdah@gmail.com

Udruga Aškalija PGŽ
Plase 64B
tel: 251 – 189
Predsjednik: Sadik Krasnić

Udruga mladih Roma Rijeka “Romska budućnost”
Emilija Randića 16
Predsjednik: Etem Fazli
tel. 092 216 89 95
e-mail: etem67@gmail.com

Zajednica Albanaca Primorsko-goranske županije
Pavlinski trg 5
tel: 337-529
Predsjednica: Suzana Jakupi

Makedonsko kulturno društvo “Ilinden”
Matačićeva 5
tel: 312-029
fax: 312-175
Predsjednik: Ilija Hristodulov
e-mail: ilinden.rijeka@gmail.com

Zajednica Roma “Romsko jedinstvo”
Blaža Polića 2a
tel/fax: 211-542
Predsjednik: Surija Mehmeti
e-mail: romsko.jedinstvo@ri.t-com.hr

Zajednica Srba
Krešimirova 8/I
tel: 332 178
Predsjednik: Milan Popadić
e-mail: zsr@ri.t-com.hr

Zajednica Talijana Rijeka
Uljarska 1
tel: 321-990
mob: 097 729 7006
Predsjednica: Melita Sciucca
e-mail: cifiume70@gmail.com

Židovska omladina Rijeke – SIMHA
Moše Albaharija 7/7
tel: 336 – 032
Predsjednik: Filip Kohn
e-mail: filiprijeka34@gmail.com

Savez Crnogoraca Hrvatske
Pomerio 22
tel/fax: 323-155
Predsjednik: Zoran Šuković
e-mail: montenegrina@ri.t-com.hr

Ruski dom – Udruga ruske nacionalne manjine u PGŽ-u
Strossmayerova 2/c
mob.: 091 12 16 098
Predsjednica: Natalia Marčelja
e-mail: cro.rus@mail.com

Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja Grada Rijeke i PGŽ
Zagrebačka 6a
tel.: 337-284
Predsjednica: Edvina Čehajić
e-mail: umbipripgz@gmail.com

Kulturno-umjetničko društvo “Bosna Rijeka”
Zagrebačka 16a
tel: 312-072
Predsjednik: Vinko Stamenić
e-mail: kudbosna@gmail.com