Autorima monografije “Palača šećerane u Rijeci – konzervatorska i restauratorska istraživanja” izdane 2007. godine u suradnji Grada Rijeke i Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba, dodijeljena je nagrada DPUH “Radovan Ivančević”.

Povelje DPUH dobili su Višnja Bralić, Sanja Cvetnić, Zlatko Uzelac, Snježana Pintarić, Krasanka Majer i Petar Puhmajer.

Dodjela Nagrade DPUH “Radovan Ivančević” održana je u 13. svibnja u Muzeju za umjetnost i obrt, Trg maršala Tita 10.

Komisija za dodjelu Nagrade DPUH u sastavu Tonko Maroević (predsjednik), Mladenka Šolman, Ljerka Šimunić i Ferdinand Meder sastala se 8. travnja 2009. i donijela odluke o nagrađenima:
Nagradu za životno djelo dobila je dr. sc. Doris Baričević, a godišnju nagradu dr. sc. Radoslav Tomić.
Povelje DPUH dobili su autori monografije “Palača šećerane u Rijeci – konzervatorska i restauratorska istraživanja” Višnja Bralić, Sanja Cvetnić, Zlatko Uzelac, Snježana Pintarić, Krasanka Majer i Petar Puhmajer.

Naslovna stranica Monografije Palača ŠećeraneMonografija “Palača šećerane u Rijeci – konzervatorska i restauratorska istraživanja” izdana je u suradnji Grada Rijeke i Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba, kao rezultat opsežnih istraživanja na ovom vrijednom zdanju provedenih od 2003. do 2007. godine.

Autori knjige su Krasanka Majer i Petar Puhmajera iz Hrvatskog restauratorskog zavoda, a opsežno dvojezično izdanje, hrvatsko-englesko i hrvatsko-talijansko, uredili su ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara pri Odjelu gradske uprave za kulturu Nikolina Radić Štivić te Mario Braun iz Hrvatskog restauratorskog zavoda. Knjiga je izdana 2007. godine.

Knjiga se u potpunosti temelji na zaključcima iznesenim u peterosveščanom Elaboratu konzervatorsko-restauratorskih istraživanja na upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera kojeg je izradio Hrvatski restauratorski zavod. Kako bi se široj javnosti predstavio ovaj izuzetno vrijedan objekt te na taj način razvila svijest o potrebi njegove zaštite, Grad Rijeka je kao sažetak elaborata publicirao monografiju.

U knjizi se obrađuje povijesni pregled i rezultate konzervatorskih istraživanja sa nizom ilustracija koje se odnose na arhitektonske nacrte, fotografije, arhivske materijale, tabelarne prikaze, kronološki pregled vlasnika i zahvata na zgradi sa popisom inventara prijašnjih vlasnika kao i prijedlog obnove i prezentacije zgrade. Posljednje poglavlje knjige odnosi se na valorizaciju arhitektonskih vrijednosti u kontekstu regionalne arhitekture.
Naime, nove spoznaje su omogućile revalorizaciju vrijednosti palače te su istraživanja dovela do zaključka kako bivša upravna zgrada tvornice šećera svojom arhitekturom i interijerima predstavlja jedno od najistaknutijih djela kasnobarokne umjetnosti u Hrvatskoj.
Knjiga se može nabaviti u knjižarama VBZ i EDIT.