Na prijedlog Odbora za javna priznanja, Nagrada Grada Rijeke za životno djelo u 2013. bit će dodijeljena Viktoru Bušljeti za izniman doprinos glazbenom životu Rijeke. Na gradonačelnikovom kolegiju, uz informaciju da se u Rijeci otvara UNICEF-ov ured, kao i novo Prihvatilište za beskućnike, prihvaćen je i Prijedlog izmjene odluke o javnim priznanjima, po kojem će od iduće godine Odbor, iznimno, moći dodijeliti i dvije nagrade za životno djelo.

Predsjednica Odbora za javna priznanja Grada Rijeke Dorotea Pešić Bukovac izvijestila je kako je Odbor održao pet sjednica na kojima je razmatrao dostavljene prijedloge, među kojima je bio jedan za životno djelo, 17 za Godišnju nagradu i 7 za Zlatnu plaketu “Grb Grada Rijeke”. Nakon provedene rasprave Odbor za javna priznanja utvrdio je prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2013., što je i gradonačelnik prihvatio, pa je isti proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Nagradu Grada Rijeke za životno djelo trebao bi dobiti Viktor Bušljeta za izniman doprinos glazbenom životu Rijeke, a Godišnju nagradu Grada Rijeke: Velid Đekić, Nikola Petković, Ivica Nikolac, prof. dr. sc. Vera Vlahović-Palčevski, Udruga žena operiranih dojki Nada, Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece Portić, Jelena Kovačević, Sanja Jovanović, vaterpolisti Vaterpolskog kluba Primorje-Erste banka Samir Barač, Ivan Buljubašić, Petar Muslim, Paulo Obradović, Sandro Sukno i Frano Vićan, mr. sc. Esma Halepović-Đečević, dr.med., mr. sc. Edita Stilin i Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke. Na prijedlog Odbora, Zlatnu plaketu “Grb Grada Rijeke” dobit će Boćarski klub Vargon, Denis Bonetta, Dinko Tamarut, Francesco Squarcia, Nevenka Čop, Marin Glavočić i Oldtimer klub Rijeka.

 

Od iduće godine iznimno je moguće dodijeliti i dvije Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
Gradonačelnikov kolegij 20 ožujka 2013.jpgUjedno, prihvaćen je i Prijedlog odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke, po kojemu će od 1. siječnja iduće godine Odbor za dodjelu javnih priznanja godišnje moći dodijeliti najviše dvije Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, u slučaju iznimne kvalitete predloženih kandidata za dodjelu ovog javnog priznanja. Pešić Bukovac kazala je da se ovim Prijedlogom želio olakšati rad novog Odbora, iako će sigurno nekima biti čudno što do promjena dolazi na isteku četverogodišnjeg mandata Gradskog vijeća. Prijedlogom odluke predlaže prihvatljiviji način rangiranja i vrednovanja javnih priznanja te jasnije definiranje razlike između Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” i Godišnje nagrade Grada Rijeke. Stoga se Zlatna plaketa “Grba Grada Rijeke” definira kao javno priznanje koje se dodjeljuje za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke u različitim područjima društvenog života, a Godišnja nagrada Grada Rijeke definira kao javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinose i postignuća od osobitog značaja za Grad, a koja su ostvarena tijekom posljednje dvije godine, koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Kao nova područja iz kojih se može dodijeliti javno priznanje Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke” utvrđuju se područja ravnopravnosti spolova i promicanja ljudskih prava. Što se tiče dodjele Godišnje nagrade Grada Rijeke predlaže se izmjena na način da Prijedlogom odluke više nije utvrđeno da se u pravilu dodjeljuje po jedna Godišnja nagrada Grada Rijeke iz svakog pojedinog područja za koje se dodjeljuje ovo javno priznanje. Prijedlog za drugačije normiranje također je rezultat rada Odbora, s obzirom na to da se Odbor svake godine nalazio u situaciji da je iz pojedinog područja bilo predloženo više osoba koje su postigle izuzetna postignuća i koje su zavrijedile biti dobitnici ovog javnog priznanja. Stoga se predlaže da se Godišnja nagrada Grada Rijeke dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i postignuća iz različitih područja javnih djelatnosti bez dosadašnjeg ograničenja, da se, u pravilu, dodjeljuje jedna godišnja nagrada iz taksativno navedenih područja. Drugačije normiranje omogućuje Odboru da Gradskom vijeću predloži kandidate za dodjelu ovog javnog priznanja obzirom na kvalitetu prijedloga i postignuća pojedinih kandidata, neovisno o području u kojem djeluje osoba na koju se prijedlog odnosi. Važećom Odlukom o javnim priznanjima, propisano je da stručno vrednovanje podnesenih prijedloga provode stručno-savjetodavna povjerenstva koja osniva Odbor za pojedina područja. Prijedlogom odluke osnivanje stručnih povjerenstava utvrđuje se kao mogućnost Odbora. Dakle, Odbor može, ukoliko ocijeni da je to potrebno obzirom na pristigle prijedloge, osnovati stručno povjerenstvo u svrhu stručnog vrednovanja podnesenih prijedloga za pojedina područja. Odbor također predlaže da se dobitnicima nagrade Grada Rijeke za životno djelo, Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” i Godišnje nagrade Grada Rijeke, osim odgovarajuće povelje odnosno plakete, dodijeli i novčana nagrada. Prema važećoj Odluci o javnim priznanjima, novčana nagrada dodjeljuje se samo dobitnicima Nagrade Grada Rijeke za životno djelo i Godišnje nagrade Grada Rijeke čime je, prema mišljenju Odbora, javno priznanje Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke” bilo neopravdano drugačije vrednovano. Prema stajalištu Odbora, radi se o značajnom javnom priznanju koje se dodjeljuje za kontinuirani i dugogodišnji rad te u skladu s tim treba biti i vrednovano kao ostala javna priznanja. Visina novčane nagrade nije predmetom normiranja u ovoj Odluci, s obzirom na to da se visina nagrade utvrđuje posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika Rijeke. Nakon razmatranja i usvajanja na Gradskom vijeću, ova Odluka na snagu će stupiti 1. siječnja 2014. godine.

 

Odbijeni prijedlozi o imenovanju trgova na području Sveučilišnog kampusa
Gradonačelnikov kolegij 20 ožujka 2013.jpgGradonačelnik Obersnel odbio je prijedloge odluka Odbora za mjesnu samoupravu o imenovanju trgova koje je na kolegiju iznio predsjednik Danko Švorinić. Naime, Odbor je predložio da se trgu između Akademije primijenjenih umjetnosti i ulice Slavka Krautzeka na području Sveučilišnog kampusa odredi naziv „Trg Roberta Whiteheada” te da se onaj između zgrade Učiteljskog i Filozofskog fakulteta i zgrade Sveučilišnih studija nazove „Trg Vande Ekl“. “Iako su imena i meni osobno prihvatljiva, ovaj prijedlog ne mogu prihvatiti, zbog same procedure. Želim čuti očitovanje Sveučilišta, jer ne vidim svrhu toga da svaka zgrada unutar Sveučilišnog kampusa ima svoju adresu. Stoga ću i odgoditi prihvaćanje ovakvog prijedloga, jer nisam baš siguran da su ovakve komunikacije unutar kampusa uistinu nužne”, kazao je gradonačelnik, unatoč tomu što je upravo Pomorski fakultet predložio naziv „Trg Roberta Whiteheada”.

Prihvaćen Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Psihijatrijske bolnice Lopača
Pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat izvijestila je o Prijedlogu odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Psihijatrijske bolnice Lopača. Naime, djelatnost Psihijatrijske bolnice Lopača, prema upisu u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, obuhvaća dijagnostiku, liječenje, medicinsku rehabilitaciju i resocijalizaciju duševnih bolesnika i ovisnika, specijalističko-ambulantnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku,liječenje bolesnika iz područja psihijatrije i graničnih područja (epilepsija, terminalni bolesnici), davanje specijalističkih medicinskih mišljenja i nalaza na zahtjev ustanova i tijela te za skrb izvan vlastite obitelji o psihički bolesnim odraslim osobama. Perhat je podsjetila da se posljednja izmjena djelatnosti u ovoj ustanovi dogodila prije 13 godina, a da je to sada nužno s obzirom da su tijekom tih godina promijenjeni zakonski propisi. Novim prijedlogom djelatnost obuhvaća i bolničko liječenje iz djelatnosti psihijatrije, stacionarnu palijativnu skrb, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku medicinske rehabilitacije iz djelatnosti psihijatrije, nastavnu djelatnost koja obuhvaća izvođenje nastave za potrebe nastavnih ustanova,dnevno bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti psihijatrije,sudsko-medicinska vještačenja iz psihijatrijske struke i socijalnu uslugu smještaja psihičkih bolesnih odraslih osoba. Prvotna djelatnost Psihijatrijske bolnice Lopača brisat ce se iz sudskog registra i upisati nova koja na snagu stupa danom donošenja.

Gradonačelnikov kolegij 20 ožujka 2013.jpg

Prihvatilištu za beskućnike Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza 640.000 kuna
Za financiranje programa Prihvatilišta za beskućnike Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza koje djeluje na adresi Žrtava fašizma 12, Grad Rijeka će osigurati 640.000 kuna, izvijestila je pročelnica Perhat. Prihvatilište će s radom početi 2. travnja ove godine, a moći će prihvatiti 12 do 15 osoba. Osim spavaonica, Prihvatilište će imati prostor za dnevni boravak korisnika, ured za prihvat beskućnika, medijsku sobu (računalo, mala knjižnica), čajnu kuhinju, blagovaonicu, sanitarne čvorove s tuševima, te praonicu i sušionu rublja. Perhat je podsjetila kako je Udruga Oaza osnovana s ciljem potpore beskućnicima i socijalno ugroženim osobama, smanjenja socijalne isključenosti pogođenih skupina i njihove integracije u društvo te senzibiliziranja javnosti za problematiku siromaštva i socijalne isključenosti. Udruga Oaza beskućnicima će pomagati i u izradi osobne dokumentacije, ostvarivanju socijalnih i prava za zdravstveno osiguranje, u potrazi za poslom, u daljnjem obrazovanju. Među ostalim, Udruga će usko surađivati s centrima za socijalnu skrb i s drugim ustanovama i institucijama. Za uređenje prostora Prihvatilišta Grad je utrošio 170.000 kuna, a u siječnju ove godine gradonačelnik je donio zaključak kojim je određeno da se za sufinanciranje nabave opreme i sufinanciranje programa Prihvatilišta za beskućnike Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza osiguravaju sredstva u iznosu od 300.000 kuna. Nabava namještaja i neophodne opreme iziskuje sredstva u iznosu od 286.142 kuna. Kako bi se osigurao rad Prihvatilišta 24 sata dnevno svih 7 dana u tjednu, optimalno bi bilo zaposliti 5 djelatnika, a za osiguravanje njihovih plaća i naknada, godišnje je potreban iznos od 558.000 kuna. Na godišnjoj razini bi, prema troškovniku udruge Oaza, za cjelokupan rad Prihvatilišta trebalo osigurati 886.425 kuna. Zbog racionalizacije troškova, u prihvatilištu će na početku raditi 3 djelatnika u dvije smjene tijekom cijelog tjedna, a djelatnici zaštitarske tvrtke dežurat će svaki dan u vremenu od 22 do 7 sati. Stoga je za rad Prihvatilišta za razdoblje od travnja do prosinca 2013. godine potrebno osigurati 640.000 kuna. Grad je prostor Udruzi besplatno dao na korištenje na pet godina.

Grad Rijeka sufinancira organizaciju obilježavanja Svjetskog dana zdravlja 2013. godine
Svjetski dan zdravlja, 6. travnja, ove je godine u znaku prevencije povišenog krvnog tlaka. Prema navodima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu svaka treća odrasla osoba ima hipertenziju tj. povišen krvni tlak, a udio oboljelih raste s dobi, od 1 na 10 osoba u dvadesetim i tridesetim godinama života, do čak 5 od 10 osoba u pedesetim godinama. Ipak, povišen krvni tlak je bolest koju je moguće i spriječiti i liječiti. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka i Jadran galenskim laboratorijem d.d., organiziraju javnozdravstvenu akciju pod motom “Svi za zdravlje, zdravlje za sve”, u subotu 6. travnja 2013. godine na Korzu, na Gatu Karoline riječke i na Molu longu, od 10 do 13 sati. Na Korzu će se građanima mjeriti krvni tlak, očni tlak, šećer i trigliceridi u krvi te dijeliti savjeti i edukativni materijali o zdravom načinu života (leci, Narodni zdravstveni list). U svrhu promocije aktivnog načina života, na Gatu Karoline riječke i Molo longu organizirat će se jedrenje mladih jedriličara i nordijsko hodanje. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije je putem sponzora osigurao sredstva za voditelja manifestacije, za sudjelovanje muzičkog sastava, za materijal potreban za mjerenje šećera i triglicerida u krvi. Također će NZZJZ PGŽ osigurati određeni broj štapova za nordijsko hodanje. Grad Rijeka će kao suorganizator obilježavanja programa Svjetskog dana zdravlja omogućiti uvjete za održavanje navedene manifestacije u dijelu koji se odnosi na nadležnost njegovih odjela. U nekim razvijenim zemljama s dobrom prevencijom i velikom dostupnošću liječenja, došlo je do smanjenja broja umrlih od srčanih bolesti. Rizik razvijanja visokog krvnog tlaka može se smanjiti na sljedeće načine: smanjivanjem unosa soli, uravnoteženom prehranom, izbjegavanjem prekomjerne konzumacije alkohola, redovitom tjelovježbom, održavanjem poželjne tjelesne težine, nepušenjem. Glavni cilj Svjetskog dana zdravlja 2013. godine je povećati svijest o uzrocima i posljedicama visokog krvnog tlaka, osigurati informacije o tome kako spriječiti visoki krvni tlak i s njim povezane komplikacije, poticati odrasle na redovito kontroliranje krvnog tlaka i pridržavanje preporuka liječnika, poticati skrb o svom zdravlju u cilju prevencije visokog krvnog tlaka, svima omogućiti mjerenje krvnog tlaka, te poticati nacionalnu i lokalnu vlast na stvaranje okoliša koji podržava zdrave navike.

Gradonačelnikov kolegij 20 ožujka 2013.jpg

Prvu podružnicu Ured UNICEF-a za Hrvatsku otvara u Rijeci
Na riječkoj adresi Blaža Polića 2 Uredu UNICEF-a u Hrvatskoj otvara prvu Podružnicu izvan Zagreba. Pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat kazala je kako će Grad Rijeka UNICEF-u prostor od 80 četvornih metara besplatno dati na korištenje sve do kraja 2016. godine, do kada ta globalna organizacija ima ugovorni mandat s hrvatskom Vladom, a UNICEF će ga urediti i opremiti. Nakon 11 godina prisutnosti u Hrvatskoj i više od 22 milijuna dolara pružene financijske pomoći našoj državi od strane globalnog UNICEF-a, Ured UNICEF-a za Hrvatsku dobio je mandat za promicanje dječjih prava te prikupljanje novčanih sredstava za dogovorene programe u Hrvatskoj, a u tu svrhu utrošit će se i dio prihoda od prodaje UNICEF-ovih čestitki i ostalih proizvoda u Hrvatskoj. Ured UNICEF-a za Hrvatsku usko surađuje s brojnim ustanovama (npr. Obiteljski centar PGŽ, Agencija za odgoj i obrazovanje, Centar za socijalnu skrb Rijeka, Klinika za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka, škole i vrtići) i udrugama na području grada Rijeke. S obzirom na UNICEF-ova pravila o poslovanju, u Rijeci će se osnovati podružnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, koja će biti u nadležnosti predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Primarna aktivnost riječke podružnice u ovoj godini bit će provedba programa Čuvari djetinjstva. Tijekom 2013. i 2014. godine UNICEF će osigurati podršku za sljedeće aktivnosti na području Rijeke: prevencija izdvajanja i rane intervencije s obiteljima u riziku u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Rijeka, unaprjeđenje udomiteljske skrbi za djecu, podrška razvoju trudničkih tečajeva i grupa za potporu dojenju, pilotiranje radionica Rastimo zajedno +, rad na poboljšanju komunikacijskih vještina zdravstvenih djelatnika u procesu prihvaćanja bolesti i liječenja. Uz to, UNICEF je iskazao spremnost na pružanje podrške drugim programima i projektima na riječkom području u dogovoru s Gradom Rijeka i drugim partnerskim organizacijama. Međunarodna organizacija UNICEF, čije je sjedište u New Yorku, djeluje u više od 150 zemalja. UNICEF zajedno s vladama stvara uvjete u kojima se poštuju i realiziraju dječja prava, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta. UNICEF pruža dvije vrste pomoći – hitnu pomoć prilikom prirodnih katastrofa i oružanih sukoba te razvojnu, dugoročnu pomoć koja planski predviđa sustavne promjene kako u institucijama tako i u ponašanju za dobrobit djece. UNICEF u Hrvatskoj fokusiran je na to da svaka škola u Hrvatskoj postane „škola bez nasilja”, da svako dijete u Hrvatskoj odrasta u toplini obiteljskog doma, da svaki roditelj ima podršku u odgoju najmlađe djece kako bi sva djeca u Hrvatskoj imala priliku dosegnuti svoje pune potencijale, te da svaka zdravstvena ustanova postane prijatelj obitelji i djece. Uz navedeno, UNICEF podržava promicanje i realizaciju dječjih prava kroz javno zagovaranje, rad i konzultacije s Vladom Republike Hrvatske i pravobraniteljem za djecu. Kako bi ostvario ciljeve i promjene za djecu, Ured UNICEF-a u Hrvatskoj sklapa partnerstva s medijima, privatnim sektorom te mobilizira javnost i resurse. UNICEF se od svojeg osnivanja financira isključivo iz dragovoljnih donacija građana, tvrtki, fondacija i vlada.

Grad Rijeka pokrovitelj sajamske manifestacije Rijeka Nautic Show
Među ostalim, na gradonačelnikovom kolegu prihvaćen je i prijedlog pokroviteljstva Grada Rijeke nad organizacijom sajma Rijeka Nautic Show kojemu će Rijeka biti domaćin od 27. do 29. rujna ove godine, u organizaciji riječke Zajednice tehničke kulture. Sajam će se održati na prostoru Gata Karoline riječke i Rive Boduli. Grad Rijeka kao pokrovitelj osigurat će sredstva u iznosu od 100.000 kuna za pripremu i realizaciju sajma Rijeka Nautic Show i svu ostalu potrebnu infrastrukturu. Pročelnik Odjela gradske uprave za poduzetništvo Andrija Vitezić podsjetio je na dugu tradiciju nautičkog sajma koji je prvi put i održan upravo u Rijeci. U organizaciju ovogodišnjeg potrebno je uložiti 580.000 kuna, a očekivani prihod od gospodarskih aktivnosti procjenjuje se na 470.000 kuna. Vitezić je kazao kako je riječ o gospodarskoj manifestaciji koja nije usmjerena na ostvarenje profita, već stvaranje nove vrijednosti. “Tradicija održavanja nautičkog sajma u Rijeci je najduža, a zbog niza nepovoljnih okolnosti, tvrtka koja ga je organizirala, prošle godine od toga je odustala. Već tada nam se javilo nekoliko udruga i zaljubljenika u nautiku i premda smo pokušali, nismo uspjeli održati sajam prošle godine, jer je za organizaciju bilo premalo vremena. No, ta je inicijativa potakla i naše uključivanje u organizaciju i održavanje ove značajne tradicionalne manifestacije”, poručio je gradonačelnik Obersnel.

Prihvaćen Prijedlog zaključka o dodjeli nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva
Na gradonačelnikovom kolegiju prihvaćen je i Prijedlog zaključka o dodjeli potpora po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke, o čemu je također izvijestio pročelnik Vitezić. Javni poziv za podnošenje zahtjeva objavljen je 1. veljače ove godine s ciljem potpore jačanju konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, te pružanja mogućnosti stručnog osposobljavanja i usavršavanja njihovih zaposlenika. Vitezić je kazao da je u prvom krugu u veljači ove godine obrađeno 38 zahtjeva i dodijeljeno 512.000 kuna potpora. U 2012. godini za bespovratne subvencije Grad Rijeka osigurao je 1,5 milijuna kuna, a proračunom za 2013. godinu ta su sredstva uvećana za 50%. U drugom krugu obrađeno je 11 zahtjeva, čime su ujedno iskorištena sva planirana sredstva. Najveći broj podnositelja zahtjeva novac je utrošio u nabavu novih strojeva i tehnologije s ciljem modernizacije proizvodnih procesa. “Sa 547.000 kuna potakli smo ulaganja poduzetnika u dugoročnu imovinu od 2,3 milijuna kuna. Sve mjere su u funkciji razvoja poduzetništva, ali ulaganje u dugoročnu imovinu omogućuje konkurentnost i stabilnije poslovanje”, zaključio je Vitezić. Gradonačelnik Obersnel tomu je dodao da će se rebalansom proračuna pokušati osigurati dodatna sredstva za poticanje razvoja poduzetništva, posebice zbog iznimno velikog interesa.