Grad Rijeka i u 2021. godini financirat će prijevoz osoba s invaliditetom, odnosno osoba koje se kreću pomoću invalidskih kolica i teško pokretnih osoba prilagođenim kombi vozilom.

Sredstva za prijevoz osoba s invaliditetom u 2021. godini na razini su onih iz prethodnih godina. Za troškove prijevoza osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 610.000,00 kuna, a za servisno održavanje i popravke tri specijalno prilagođena kombi vozila, iznos od 40.000,00 kuna.

Korisnici prijevoza su osobe s prebivalištem na području grada Rijeke koje se kreću pomoću invalidskih kolica i teško pokretne osobe. Prijevoz se odvija na području grada Rijeke uz mogućnost prijevoza do slijedećih zdravstvenih ustanova izvan grada: Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Klinika za ortopediju Lovran i Psihijatrijska bolnica Lopača. Prijevoz nije namijenjen korisnicima koji imaju svakodnevnu potrebu za prijevozom npr. na posao ili do škole.

Na listi korisnika prijevoza preko 400 osoba

Kako bi ostvarili pravo na prijevoz, korisnici (ili udruge kojih su članovi) Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb dostavljaju zamolbu te popratnu dokumentaciju kojom dokazuju svoj status te, ukoliko udovoljavaju kriterijima, budu uvršteni na listu korisnika. Nakon toga korisnici mogu rezervirati termin prijevoza javljanjem Call centru koji djeluje u sklopu KD Autotrolej od ponedjeljka do nedjelje, u vremenu od 7,00 do 14,00 sati.

Na Listi korisnika prijevoza trenutno se nalazi 440 osoba, od toga je najveći broj osoba članova udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom, a 50-ak njih nisu članovi niti jedne udruge. Tridesetak osoba iz riječke okolice  također koristi ovaj način prijevoza. No, dok je prijevoz kombi vozilom za građane Rijeke u potpunosti besplatan, osobe koje nemaju prebivalište u Rijeci uslugu prijevoza plaćaju “Autotroleju” 2,00 kune po 1 km vožnje, ili osobnom ili putem ugovora sklopljenih s gradovima ili općinama gdje imaju prebivalište.

Pravila o korištenju kombi vozila regulirana su Naputkom o prijevozu invalidnih osoba.

Protekle godine nabavljeno novo prilagođeno kombi vozilo

Za potrebe prijevoza osoba s invaliditetom u 2020. godini korištena su dva specijalno prilagođena kombi vozila. U 2020. godini Grad Rijeka nabavio je još jedno specijalno prilagođeno kombi vozilo, pa će se tako u 2021. godini prijevoz, u slučaju potrebe, vršiti s tri vozila.

Grad Rijeka u suradnji s KD Autotrolej kontinuirano od 2000. godine organizira prijevoz osoba s invaliditetom, odnosno osoba koje se kreću pomoću invalidskih kolica i teško pokretnih osoba, kao posebnog oblika skrbi za osobe s invaliditetom u gradu Rijeci.

Ovaj vid prijevoza organiziran je kako bi se osobama s invaliditetom olakšalo kretanje te uključivanje u društveni život, a sve u skladu s načelima Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda: puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo, jednakost mogućnosti te pristupačnost.