Grad Rijeka raspisat će natječaj za izradu obilježja Riječkog karnevala, povodom njegove 30. obljetnice iduće godine, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Također, usvojen je i zaključak o utvrđivanju visine novčanih iznosa pomoći za ostvarivanje socijalnih prava utvrđenih Odlukom o socijalnoj skrbi te odluka da se knjižarama i antikvarijatima ugovorna zakupnina umanji za 50%, na rok do kraja godine.

Raspisivanje natječaja za izradu obilježja Riječkog karnevala na Jelačićevom trgu
Na inicijativu Grada Rijeke i Turističke zajednice grada Rijeke, uz prepoznavanje važnosti koju ima sada već tradicionalni Riječki karneval, na kolegiju riječkog gradonačelnika odlučeno je da se raspiše javni, anonimni natječaj za izradu prijedloga trajnog obilježavanja 30. godišnjice međunarodne karnevalske povorke Riječkog karnevala, u vidu umjetničke intervencije: skulpture/instalacije/isli sl. Za postavu je kao lokacija odabran Jelačićev trg koji predstavlja i početnu točku kretanja tradicionalne karnevalske povorke, koja se u organizaciji Turističke zajednice grada Rijeke održava od 1982. godine.
Jelačićev trg se planira urediti prema projektu iz 2010. g., kojim se, osim nove regulacije prometa, predviđa značajno povećanje javne površine i njezino uređenje te stoga takav javan prostor predstavlja okvir za promišljanje mogućih rješenja obilježavanja ove važne godišnjice.

Jedno od pitanja u sklopu gradonačelnikove e – konzultacije o Riječkom karnevalu provedene od 9. ožujka do 9. travnja ove godine bilo je vezano i uz umjetničko obilježavanje samog karnevala. Najveći broj ispitanika, njih 115 ili 44,7% predložilo je motiv zvončara dok je motiv morčića zauzeo drugo mjesto sa 105 glasova, što je 40,9%. Iz rezultata ankete može se zaključiti kako su građani obilježje karnevala tematski suzili na dva već prisutna znaka koji, promatrajući ih kulturološki, gotovo da posjeduju ikonički karakter. Upravo stoga, Natječaj ostavlja otvorenim umjetnički pristup i obradu teme u smislu izbora oblika, materijala i mjerila, a od natjecatelja se očekuju idejna rješenja suvremenog pristupa u interpretaciji ovako slojevite manifestacije i pojavnosti Riječkog karnevala.

Natječajni fond iznosi 86.800,00 kuna, a o pristiglim radovima odlučit će Ocjenjivački sud u sastavu: Ivan Balažević (akademski umjetnik, HDLU), Ines Boban Štiglić (Turistička zajednica grada Rijeke), Emilija Duparova (APURI), Nenad Kocijan (DAR), Zvonimir Pliskovac (Konzervatorski odjel u Rijeci), Damir Šegota (HDLU) i Srđan Škunca (Grad Rijeka). Za provedbu natječaja tijekom lipnja ove godine zadužen je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a predaja natječajnih radova bit će u rujnu 2012.godine.
“Slažem se s ovako koncipiranim prijedlogom, a s obzirom da 30. godišnjicu karnevala obilježavamo iduće godine, bitno je naglasiti da natječaj, izrada skulpture i postav moraju biti dovršeni do kraja ove kalendarske godine. Pri raspisu natječaja treba naglasiti da autori trebaju poštivati želju građana iskazanu kroz e- konzultacije i fokusirati se na Morčića i Zvončara. Očekujemo rješenja suvremenog pristupa u okviru zadanih tema”, poručio je gradonačelnik Obersnel.

 

Utvrđene visine novčanih iznosa pomoći za ostvarivanje socijalnih prava
 76. gradonačelnikov kolegij lipanj 2012.Usvojen je i zaključak o utvrđivanju visine novčanih iznosa pomoći za ostvarivanje socijalnih prava utvrđenih Odlukom o socijalnoj skrbi je određeno da visina novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine do kraja ove godine iznosi 750,00 kuna mjesečno za obitelj, a za samca 500,00 kuna mjesečno. S obzirom na to da su računi za potrošenu električnu energiju od 1. svibnja ove godine znatno veći, prihvaćen je prijedlog da se pomoć socijalno ugroženim obiteljima poveća za 40%. Tako će pomoć za podmirenje troškova električne energije do kraja ove godine za samca iznositi 100,00 kuna, za dvočlanu obitelj 110,00 kuna, za tročlanu 130,00 kuna, četveročlanu 200,00 kuna, kao i za obitelj koja ima više od četiri člana. Među ostalim, utvrđen je i iznos poklon-bona za nabavu opreme za
novorođenče, do kraja 2012. g. u visini od 1.000,00 kuna. Za korisnike koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu u suglasju sa propisom kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu, utvrđeno je umanjenje mjesečne cijene boravka u jaslicama i vrtićima u iznosu od 30% pune mjesečne cijene, također do kraja 2012. g. Jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka je i pravo na smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača, gdje na teret Grada može biti smještena socijalno ugrožena osoba – kronični psihijatrijski bolesnik i psihijatrijsko -gerijatrijski bolesnik, temeljem nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda. Korisnik-samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) dužan je, nakon što zadrži dio prihoda namijenjen za osobne potrebe, sudjelovati u podmirenju troškova smještaja. Visinu mjesečnog prihoda namijenjenog za osobne potrebe za svaku godinu utvrđuje gradonačelnik. Odjel je predložio da iznos namijenjen za osobne potrebe ostane na dosadašnjoj razini od 500,00 kuna, što je i prihvaćeno. Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.200,00 kuna; umirovljenici II. skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 150,00 kuna. Visina novčane pomoći za umirovljenike isplaćivat će se temeljem posljednje isplaćene mirovine u mjesecu prije podnošenja zahtjeva.
Revizija korisnika socijalne pomoći kreće od danas i traje do 13. srpnja ove godine, a očekuje se da će njome biti obuhvaćeno oko 5.000 Riječana.

“Slažem se s visinama pomoći koje proizlaze iz naše Odluke o socijalnoj skrbi koju je usvojilo Gradsko vijeće. Unatoč teškim vremenima, povećali smo iznose pomoći, ali ćemo ubuduće više inzistirati na češćim kontrolama, kako bi se uvjerili da pomoć primaju oni kojima je uistinu potrebna”, poručio je gradonačelnik Obersnel.

 76. gradonačelnikov kolegij lipanj 2012.Grad Rijeka sudionik projekta “Dobri ljudi djeci Hrvatske”
Grad Rijeka sudjelovat će i u humanitarnom projektu “Dobri ljudi djeci Hrvatske”, o čemu je izvijestila pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankica Perhat. Grad Rijeka uključit će se u ovaj projekt sklapanjem polica životnog osiguranja za dvoje djece smještene u Dječjem domu “Ivana Brlić Mažuranić” u Lovranu. Djeca su u dobi od 9 godina, a police osiguranja bi se zaključile na 12 godina, odnosno do 2024. godine. Mjesečna rata iznosila bi 43,00 EUR-a, dok bi se sredstva uplaćivala po računu Croatia osiguranja d.d. Naime, krajem 2008. godine u splitskom Dječjem domu “Maestral” pokrenut je projekt životnog osiguranja djece pod nazivom “Dobri ljudi – djeci Maestrala” s ciljem pomoći djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi kroz konkretnu pomoć mladima u trenutku napuštanja institucije. Naime, štićenici dječjih domova nakon završetka školovanja i navršene 18. godine života moraju napustiti Dom i započeti samostalan život, te bez podrške obitelji, društva, bez posla i sredstava za život ostaju prepušteni sami sebi. Cilj ovog projekta je djeci smještenoj u domovima olakšati ulazak u samostalni život tako da se za vrijeme boravka djeteta u domu uplaćuje polica životnog osiguranja na djetetovo ime, a po izlasku iz doma svakom osiguranom djetetu isplaćuje se 50.000,00 kuna i to u obrocima koji se koriste isključivo za potrebe plaćanja elementarnih životnih potreba kao što su smještaj, hrana, režije. Uprava tvrtke Hrvatska pošta d.d. u prosincu 2009. g. odlučila je preuzeti projekt i provoditi ga na području cijele Hrvatske i tada projekt mijenja ime u “Dobri ljudi – djeci Hrvatske”. Pritom su korištene usluge Croatia osiguranja d.d., jer se tako osiguravao određeni novčani iznos kao važan poticaj pri započinjanju samostalnog života. Ovoj humanitarnoj akciji punu su podršku dali i Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović, te Ministarstvo socijalne politike i mladih, a do sada su sredstva osigurana za 140 djece.

Knjižarama i antikvarijatima 50% niže zakupnine
Od 1. lipnja ove godine trgovinama na  76. gradonačelnikov kolegij lipanj 2012.malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama i trgovinama antikvitetnim knjigama i drugim umjetničkim predmetima ugovorna zakupnina umanjit će se za 50%. To je odobreno svim
zakupcima koji s Gradom imaju sklopljene ugovore za djelatnosti. “Određujući visinu zakupnine, moramo imati na umu da knjige, stripovi, udžbenici, priručnici i sl. kao proizvodi ne spadaju u kategoriju luksuza, već u kategorije obrazovanja i podmirivanja kulturnih potreba sugrađana. Pored svega navedenog, knjižare i antikvarijati u Gradu Rijeci (Ribook, Ex libris, VBZ, Profil) održavaju redoviti ili povremeni kulturno-književni program predstavljanja knjiga i pisaca, okruglih stolova i sličnih programa poticanja kulture čitanja i pisanja, što nepobitno utječe na povećavanje razine kulture u Gradu Rijeci. Razmišljajući je li bitniji priliv sredstava u gradsku blagajnu ili održavanje ovih djelatnosti, izabrali smo ovo drugo”, kazao je pročelnik Šarar. Gradonačelnik Obersnel naveo je da je tijekom posljednjih nekoliko mjeseci primio niz upozorenja da ovim djelatnostima plati zatvaranje, zbog čega se Grad i odlučio na ovu privremenu mjeru do kraja ove godine, odnosno stabiliziranja gospodarskih aktivnosti.

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke radi izgradnje stanova na Martinkovcu
 76. gradonačelnikov kolegij lipanj 2012.Donesena je odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke radi izgradnje višestambenih i stambenih građevina na Martinkovcu. Riječ je o području na kojemu se treba izgraditi 120 stanova po programu POS-a. Pročelnik Škunca izvijestio je da problem predstavljaju položaj parcela i kompleksni imovinsko- pravni odnosi, što se sada nastoje riješiti. Stoga se raspisuje javni natječaj za prodaju/zamjenu zemljišta na Srdoči u vlasništvu Grada Rijeke. Ukupna početna kupoprodajna cijena za ukupnu površinu od 6417 m² iznosi 8.615.400,00 kn. Ugovorenu kupoprodajnu cijenu nekretnina/razliku u vrijednosti nekretnina kupac je u obvezi platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji/zamjeni. Nudi se mogućnost zamjene za nekretnine od interesa za Grad Rijeku unutar predmetne Zone uz isplatu Gradu Rijeci razlike u vrijednosti.
“Na ovaj način moći ćemo realizirati poticanu stanogradnju za 120 stanova, a u vlasništvo ćemo dobiti zemljište potrebno za izgradnju infrastrukture. Tako će se i privatnim investitorima omogućiti realizacija njihovog programa, odnosno izgradnja stanova za tržište. Ujedno ćemo osigurati poslove nizu tvrtki; i na izgradnji stanove i infrastrukture”, kazao je gradonačelnik Obersnel.
U Rezidenciji Kamov Jasmina Topić
U sklopu Rezidencijalnog programa Kamov prihvaćen je Rezidencijalni program boravka JasmineTopić u Rezidenciji Kamov predložen od strane SKD Prosvjeta – Pododbor Rijeka. Jasmina Topić će koristiti Rezidenciju Kamov od 10. srpnja do 15. kolovoza ove godine bez naknade. Početkom lipnja u Rezidenciju Kamov stigla je talijanska umjetnica Giuliana Racco, a uskoro stiže i rumunjski umjetnik Ciprian Muresan. “Rezidencijalni program Kamov prošao je test riječke gostoljubivosti, pa je evidentan sve veći interes koji se za njega iskazuje. Od uvoza međunarodne produkcije, njime smo uspjeli doći do izuzetno uspješne međunarodne suradnje”, kazao je pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar.

Među ostalim, iznesena je i Informacija o provedbi Kampanje Plava zastava podignute na plažama Ploče i Kostanj 5. lipnja ove godine. Pročelnik Škunca govorio je o nizu aktivnosti koje su poduzete kako bi se te plaže opremile po kriterijima Plave zastave.
Na gradonačelnikovom kolegiju je također za zapovjednika Gradske vatrogasne zajednice Rijeka potvrđen prijedlog imenovanja zapovjednika Hinka Mancea, a za njegovog zamjenika izabran je Dario Gauš, jer je njihovim prethodnicima istekao mandat