Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti da se za novu ravnateljicu imenuje v.d. ravnateljica Nataša Ivančević. Uz brojne odluke o pokretanju izrade detaljnih planova uređenja, usvojene su izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči i Detaljnog plana uređenja “Stari grad”.

Odbijeno imenovanje sadašnje v.d. ravnateljice MMSU Nataše Ivančević

Prijedlog Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti kojeg je iznio njegov predsjednik Loris Rak, da se temeljem mišljenja Stručnog vijeća, za novu ravnateljicu te ustanove nakon provedenog natječaja imenuje sadašnja v.d. ravnateljica Nataša Ivančević Gradsko vijeće nije prihvatilo, uvažavajući mišljenje Poglavarstva i člana Poglavarstva zaduženog za područje kulture Bože Mimice, koji je svoje obrazloženje dao u pisanom obliku.

Gradsko Poglavstvo

Gradsko Poglavstvo

Predsjednik Upravnog vijeća Loris Rak je kazao da je ono, suprotno tvrdnji Poglavarstva štitilo interese osnivača te da ostaje pri svojoj odluci, a da li su pritom precijenili svoju ulogu ili ne, ne zna. Što se tiče napisa u medijima oko razdora u SDP-u, čiji je član, Rak je rekao da ne želi ulaziti u špekulacije novinara jer ništa od onog što je nakon sjednice Poglavarstva navedeno u medijima, ne stoji.
Član Poglavarstva zadužen za područje kulture Bože Mimica je kazao da mu je neugodno o tome govoriti jer je sve što je mislio reći dao u pisanom obliku, ali da je svojedobno, kao član upravnog vijeća bio u toj ustanovi i dobro poznaje situaciju. Ponovio je da cijeni kvalitete Nataše Ivančević, te smatra da bi ona bila dobra pomoćnica budućeg ravnatelja. Po njemu za ono što je Gradu važno u narednim godinama kada se bude realiziralo preseljenje u novu zgradu potrebna je osoba koja ima jasnu viziju, stručnost i menedžerske sposobnosti, jer se radi o ustanovi čiji značaj prelazi lokalne i regionalne okvire, a Ivančević to nije.

29. sjednica Gradskog vijeća

Bože Mimica, Luciano Sušanj

Željko Glavan je kazao da je Rijeka prolazna stanica ljudima koji se žele probiti u hrvatski vrh, a da se niti jednog čovjeka u kulturi ne može izabrati bez prepucavanja. – Po onome što Mimica govori trebalo bi svima u toj ustanovi dati otkaze ili pak ne tvrditi da su to činjenice, rekao je Glavan. Vijećnici HDZ-a su redom izjavili da oni podupiru stav Stručnog i upravnog vijeća ustanove, svevši sve na unutarstranačko prepucavanje SDP-a, dok je Franjo Butorac iznio tezu da su problemi te ustanove nastali političkim silovanjem koje traje još od smjene Berislava Valušeka, od kada se u toj ustanovi i događaju čudni međuljudski odnosi, te da bi trebalo kroz izmjene Statuta uz ravnatelja uvesti funkciju poslovnog tajnika.
Gradonačelnik Obersnel je naglasio da se sve prebacilo na politiku, a nitko ne govori o lošem sustavu i nemogućnosti da se problem riješi ikako drugačije osim raspisom novog natječaja. Vijećnici tako odredbama zakona, mogu samo glasati za ili protiv odluke Upravnog vijeća, a ne mogu raspravljati o kandidatima i programima.
Obersnel je pojasnio da se ovdje ne radi o kandidatu koji će voditi investiciju, nego o koncepciji razvoja, budući da će investiciju voditi Grad. Na koncu, prijedlog Upravnog vijeća muzeja nije prihvaćen pa će se raspisati novi natječaj.

Plan zašite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj 2008. – 2011.

Gradsko vijeće prihvatilo je i Informaciju o donošenju Plana zašite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2008. – 2011. kojeg je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, kao i zaključke koje je o tome donijelo Poglavarstvo, a kojima se izražava žaljenje što u Plan nisu uvršteni svi dosadašnji zaključci Gradskog vijeća, među kojima i onaj o donošenju mjera trajnog zaustavljanja rada rafinerije na lokaciji Mlaka do 1. listopada 2010.g.

29. sjednica Gradskog vijeća

Puna cijena usluga Dječjeg vrtića Rijeka utvrđena je na 2.167,20 kuna, a razlika će se kao i do sada podmiriti iz Proračuna.

Izmjene i dopune Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića “Rijeka”

Prihvaćene su i izmjene i dopune Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića “Rijeka” kojima se postojeća cijena za cjelodnevni boravak za roditelje s prebivalištem na području grada Rijeke zadržava na istoj razini, osim onima koji ostvaruju više od 1/2 prosječne neto plaće pa se za njih uvodi cijena od 720 kuna. Puna cijena usluga Dječjeg vrtića Rijeka utvrđena je na 2.167,20 kuna, a razlika će se kao i do sada podmiriti iz Proračuna.

Provođenje produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama

Gradsko vijeće potvrdilo je i Odluku o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke kojom se osiguravaju plaće za 72 učitelja za 2008.g. u ukupnom iznosu 7,5 milijuna kuna. Ova odluka od izuzetne je važnosti, kako za roditelje koji će podmirivati samo troškove prehrane, tako i za učitelje koji su dobili nova radna mjesta, rečeno je na sjednici.
raspravi vođenoj o Izvješću o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava u 2007. godini vijećnici su najvećim dijelom podržali Izvješće kao i zaključke Poglavarstva, dok su predstavnici oporbe iz redova HDZ-a kao i prijašnjih godina optuživali Poglavarstvo da nisu imali uvid u cjelovite izvještaje, aludirajući da je poslovanje tih društava netransparentno te da bi o njihovom poslovanju trebalo sazvati zasebnu sjednicu.
Gradonačelnik Obersnel je kazao da nema ništa protiv tematske sjednice o poslovanju komunalnih i trgovačkih društava, pojasnivši da je postupak sazivanja tematske sjednice jednostavan i definiran statutom, što bi vijećnici trebali znati. Što se tiče tvrdnji oporbe o lošem poslovanju društava, naglasio je da su razne inspekcije i državna revizija obilazile gotova sva društva i nisu našle nikakve nepravilnosti, pa mu nije jasno zašto vijećnici HDZ-a stalno insistiraju na tome.

29. sjednica Gradskog vijeća

Kreće izrada detaljnih planova uređenja dijela stambenog područja Rastočine i trgovačkog područja Rastočine

Usvojene odluke o izradi detaljnih planova uređenja

Gradsko vijeće usvojilo je i odluke o izradi detaljnih planova uređenja dijela stambenog područja Rastočine i trgovačkog područja Rastočine, Detaljnog plana uređenja stambenog bloka u Ulici Franje Račkog i područja Vodovodne ulice te izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela područja Škurinjska Draga.
Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela naselja Srdoči izazvao je reakcije vijećnika HDZ-a koji su pozivajući se na mišljenje dijela stanovnika Srdoča tražili da se donošenje tog plana odgodi, jer njime nije obuhvaćeno rješavanje prometnica i kanalizacije. Budući da bi nedonošenjem plana izostala predviđena izgradnja novog dječjeg vrtića, kao i dogradnja osnovne škole na tom području, plan je ipak usvojen kako je i predložen, a gradonačelnik je naglasio da je i sam u nekoliko navrata bio na području Srdoča i razgovarao s mještanima i svjestan je infrastrukturnih problema koji postoje u tom naselju. Obersnel je iznio primjer rješavanja raskršća na Srdočima koje je predmet nezadovoljstva građana, a za kojeg je od Hrvatskih cesta koje su nadležne za tu prometnicu tražio hitno rješavanje, pri čemu je Grad ponudio i izradu dokumentacije te semaforizaciju raskršća, ali još nije dobio odgovor.