Grad Rijeka nastavit će provoditi Rezidencijalni program Kamov novim modelom upravljanja kako bi bio što dinamičniji i fleksibilniji te otvoren prema svim dionicima kulturne scene u Rijeci, ali i široj regiji, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Financiranje jednog romskog pomagača u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka

Otvarajući svoj treći kolegij, gradonačelnik Filipović je iz informacije o zaključcima donesenim u razdoblju od 13. do 26. srpnja 2021. godine izdvojio Zaključak o financiranju jednog romskog pomagača u Osnovnoj školi Škurinje Rijeka, u školskoj godini 2021./2022. na određeno, puno radno vrijeme. U Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu, u na stavci Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo predviđenoj za Pomoćnike u nastavi za tu je svrhu osiguran iznos od 104.000,00 kn.

Dva nova savjetovanja s javnošću

Gradonačelnik je najavio provedbu internetskog savjetovanja s javnošću u trajanju od 30 dana za Nacrt prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i Nacrt prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Rijeke za razdoblje 2021. – 2024. godine. Oba nacrta objavit će se na portalu Grada Rijeke, pa je gradonačelnik pozvao sve zainteresirane da se uključe u savjetovanja koja će trajati do 23. kolovoza.

Rezidencijalni program Kamov

Pročelnik Odjela za kulturu Ivan ŠararPročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar kazao je kako je Grad Rijeka još 2011. godine pokrenuo Rezidencijalni program Kamov, kao mjesto za povremeni boravak kreativnih pojedinaca i grupa iz djelokruga književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnosti, glazbe, dramske umjetnosti, plesa i pokreta te društvenih znanosti u gradu Rijeci. Do danas je ovaj Rezidencijalni program ugostio 520 umjetnika i surađivao s mnogobrojnim organizacijama u području kulture čiji je rad usmjeren na pomicanje granica tradicionalnih medija i praksi. Gostujuću umjetnici, teoretičari i stvaratelji, tijekom svoga boravka u Rijeci radili su na svojim projektima, sudjelovali u događanjima na riječkoj kulturnoj sceni. To je bio i cilj programa da bude jedan od katalizatora žive i aktivne umjetničke i kulturne scene grada Rijeke, javni forum za suvremeni umjetnički diskurs te prostor za kontinuirano propitivanje identiteta grada i osvrtanja na aktualne teme, rekao je Šarar.
Povodom 10.-te godišnjice Rezidencijalnog programa Kamov, a sa željom očuvanja naslijeđa EPK 2020, predlaže se nastavak provođenja Rezidencijalnog programa Kamov, za što je Grad Rijeka namijenio dva stana, i to: stan na adresi Janeza Trdine 9 i stan na adresi Zagrebačka 21, koji će se koristiti za realizacije rezidencijalnih programa. Prema prijedlogu Odjela za kulturu Muzej moderne i suvremene umjetnosti, u partnerskoj suradnji s Hrvatskim kulturnim domom na Sušaku i Gradskom knjižnicom Rijeka bili bi zaduženi za osmišljavanje i definiranje zajedničkog programskog modela rada Rezidencijalnog programa Kamov koji bi trebao obuhvatiti ne samo programska partnerstva, već i različite inicijative koje dolaze s nezavisne kulturne scene. Muzej moderne i suvremene i moderne umjetnosti će preuzeti upravljanje stanovima kao i organizaciju, koordinaciju i promociju programa te vođenje mrežne stranice Rezidencijalnog programa Kamov koji bi nastavio obavljati Voditelj Rezidencijalnog programa Kamov.

S druge strane, Hrvatski kulturni dom na Sušaku preuzet će poslovni prostor na adresi Križanićeva 6a, za razvoj svoje programske djelatnosti. Riječ je o prostoru ukupne površine 150 m², kojim od 2012. godine upravlja Odjel gradske uprave za kulturu namijenivši ga također za potrebe projekta Rezidencijalnog programa Kamov, a kasnije i za programe Rijeka – EPK 2020. S obzirom na njegovu lokaciju u širem centru grada i činjenicu da se radi o prizemlju koje omogućuje pristup osobama smanjene pokretljivosti, takav prostor je izuzetno koristan za daljnji razvoj kulturnih participativnih programa koje provodi Hrvatski kulturni dom na Sušaku, s posebnim naglaskom na inkluzivnoj sceni, volonterskom programu, programu Kortil uživo te programima vaninstitucionalne scene. Hrvatski kulturni dom na Sušaku će tim prostorom upravljati do 31. prosinca 2031. godine.

Aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka u 2021. godini

Tajnica GSS Rijeka Kristina CrancichO aktivnostima koje je tijekom 2020. godine provodila Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka (HGSS –Stanica Rijeka) govorila je tajnica Kristina Crancich naglasivši kako je prošle godine odrađena 31 intervencija “na poziv” u kojima je spašeno 36 osoba. U statistiku su uvrštene samo intervencije kod kojih je HGSS – Stanica Rijeka izašla na teren s ljudstvom, vozilima i tehnikom, odnosno nisu uvrštene situacije pripravnosti niti situacije kada je pomoć pružena putem mobilnog telefona. Na skijalištu Platak HGSS – Stanica Rijeka imala je tijekom skijaške sezone 2020. godine četiri akcije spašavanja i pružanja prve pomoći u kojima su spašene četiri osobe.

Sveukupno je tijekom 2020. godine izvršeno 36 akcija spašavanja i pružanja prve pomoći te je spašena 41 osoba. Instruktorski i nastavni kadar je za produljenje svojih dozvola za rad sudjelovao na 11 stručnih aktivnosti u svojstvu predavača, demonstratora, ispitivača i instruktora. Radi se o predavanjima o HGSS-u, opasnostima u planini i postupcima u slučaju nezgode. Organizirana edukativna predavanja u vrtićima, školama i udrugama koje se bave aktivnostima u prirodi, većinom su bila otkazana zbog epidemioloških razloga.

Od ožujka 2020. zbog izvanredne situacije izazvane epidemijom COVID-19, u svim segmentima u kojima se podrazumijeva socijalni kontakt, došlo je do opadanja aktivnosti. Ponajprije na preventivnim dežurstvima na organiziranim manifestacijama, a posljedica takvih okolnosti je i manji broj akcija na dežurstvima. Porast broja akcija potraga i spašavanja zabilježen je u ljetnim mjesecima, posebno u planinskom području, na kojem je primijećen veći broj rekreativaca, a što je vjerojatno posljedica nemogućnosti okupljanja građana u većem broju na plažama.

Valja istaći kako su sve raspoložive snage bile angažirane na alpinističko-logističkim zadacima u potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije, a na terenu su bila i tri vodiča s tri potražna psa. HGSS – Stanica Rijeka je prošle godine prigodnom izložbom na postamentima na Korzu obilježila 60. obljetnicu postojanja, o čemu će više informacija biti u biltenu koji se priprema.

Ove godine uz 49 dosadašnjih, primljeno je novih 11 članova koji će odmah početi obuku.

Čestitajući na obljetnici, gradonačelnik Filipović pohvalio je rad HGSS – Stanica Rijeka naglašavajući kako Grad Rijeka dugi niz godina sustavno prati rad i financira djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka, pa je tako i ove godine za financiranje redovite djelatnosti, održavanje opreme za spašavanje, voznog parka i prijevoznih sredstava, edukaciju, vježbe i akcije spašavanja u Proračunu Grada Rijeke planirano je 200.000,00 kuna. Osim navedenih 200.000,00 kuna za financiranje redovite djelatnosti, Grad Rijeka još od 2007. godine daje HGSS – Stanici Rijeka na korištenje bez naknade sklonište osnovne zaštite. Izvješće se prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Izlicitirano 17 poslovnih prostora

Pročelnica Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Denis Šulina

Kako je pojasnila pročelnica Denis Šulina, na javnom natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenom u svibnju, za oglašenih 30 poslovnih prostora pristiglo je 27 prijava i to za 20 poslovnih prostora. Po provedenom javnom natječaju izlicitirano je 17 poslovnih prostora ukupne korisne površine 1.635 m2 , uz mjesečnu zakupninu u iznosu od 7.202,10 € bez PDV-a, odnosno 54.090,13 kn. S obzirom na to da je u tijeku natječaj objavljen u srpnju, a naredni je najavljen za rujan, gradonačelnik Filipović je izrazio zadovoljstvo iskazanim interesom za zakup, budući da se prosječno 2/3 slobodnih prostora izlicitira, a i dinamika objavljivanja natječaja u prosjeku svaka dva mjeseca ostavlja potencijalnim zakupcima dovoljno vremena da se upoznaju s ponudom poslovnih prostora.
Pročelnica Denis Šulina je također kazala kako je zbog neobavljanja djelatnosti i neplaćanja najamnine trgovačkog društva ČETIRI ZVIJEZDE d.o.o. iz Rijeke, uručen otkaz Ugovora o zakup te je pokrenuta ovrha na novčanim sredstvima kao i ovrha radi predaje i ispražnjenja predmetnog poslovnog prostora. Predmetno društvo je brisano iz trgovačkog registra, a u prostoru su ostale stvari i oprema, riječ je pretežno o tenisicama, ruksacima, šeširima, kapama, kacigama i drugoj sportskoj opremi. U suradnji s Odjelom gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, odlučeno je da se stvari iz predmetnog poslovnog prostora doniraju Domu za odgoj djece i mladeži iz Rijeke čiji su predstavnici izvršili uvid u predmetne stvari te iskazali namjeru prihvaćanja istih.