Cijena sata parkiranja na zatvorenim parkiralištima u Rijeci iznosit će jedinstvenih 6 kuna, umjesto da se prva tri sata naplaćuju 6 kuna, a svaki sljedeći 7 kuna, odlučeno je na Gradonačelnikovom kolegiju. Uvodi se i tjedna parkirna karta, koja će stajati 170 kuna te mjesečna parkirna kartu po cijeni od 500 kuna.

Dio je to novosti koje se tiču parkiranja u Rijeci, kojima će se omogućiti usluga dužeg parkiranja za veći broj korisnika.
Kako je pojasnila direktorica Rijeka prometa Spomenka Mičetić, nove odredbe su posljedica činjenice da se zbog gospodarskih razloga smanjio broj korisnika parkirališta. Tako će zbog smanjenja cijene parkiranja, primjerice, umjesto dosadašnjih 53 kune, osam sati parkiranja stajati 48 kuna.

Nove mogućnosti otvaraju se i za pravne osobe i obrtnike, pa pravo na mjesečnu parkirnu kartu imaju svi koji imaju vozilo u vlasništvu odnosno leasingu, a ne samo oni koji u zoni naplate imaju i poslovni prostor u vlasništvu ili na korištenju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Također, u Ulici Milutina Barača uvodi se parkiranje za sve fizičke osobe koje imaju vozilo u vlasništvu ili u leasingu umjesto, kao sada, samo za zaposlene čiji poslodavac na području Ulice Milutina Barača ima sjedište ili poslovni prostor ili se poslovni prostor nalazi u tzv. kontaktnoj zoni s Ullicom Milutina Barača. Cijena mjesečne parkirne karte ostaje ista – 150 kuna. Nadalje, sve fizičke osobe će moći u I. i II. zoni kupiti mjesečnu parkirnu kartu po cijeni od 500 kuna, i to na otvorenom parkiralištu izuzev 0. zone te Trga riječke rezolucije i Trga 128. brigade Hrvatske vojske te na zatvorenom parkiralištu, izuzev javnih garaža te parkirališta na Tržnici i Trgu Žabica. Ova parkirna karta, dakle, uključuje mogućnost parkiranja vozila i na lokacijama HŽ Žabica i Brajdica. Uvodi se i tjedna parkirna karta, koja će stajati 170 kuna.

Nove mogućnosti otvaraju se i za pravne osobe i obrtnike, pa pravo na mjesečnu parkirnu kartu imaju svi koji imaju vozilo u vlasništvu odnosno leasingu, a ne samo oni koji u zoni naplate imaju i poslovni prostor u vlasništvu ili na korištenju. Visina naknade za te osobe i nadalje ostaje 500 kuna po vozilu, do tri vozila, a za svako daljnje vozilo 650 kuna po vozilu. Navedene osobe imaju pravo kupiti mjesečnu parkirnu kartu na zatvorenim parkiralištima, osim javnih garaža, Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske i na otvorenim parkiralištima u I. i II. zoni, osim Tržnice i Trga Žabica.

Odlukom o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata u 0. zonu naplate svrstane su Ulica Š. Ljubića i i javno parkiralište Jelačićev trg na kojem se parkiraju autobusi.

Kako zbog zakonskih odredbi o zaštiti potrošača više nije moguće naplaćivati troškove izdavanja opomene za fizičke osobe, Odlukom o visini troškova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila propisano je, kako korisnik, ako u roku ne plati troškove premještanja, u daljnjem roku od osam dana mora platiti i trošak opomene u visini stvarnog troška.

18. gradonačelnikov kolegij veljača 2014.

Nova suglasnost Energu za kredit za izgradnju kogeneracije na Trsatu
Budući da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja stava kako bi se 100%-tno jamstvo koje je Grad Rijeka dao Energu za podizanje kredita za izgradnju kogeneracijske energane i obnovu postojeće toplovodne mreže na Sveučilišnom Kampusu moglo smatrati državnom potporom, Energo je u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj izmijenio Plan realizacije projekta. Kako je pojasnio direktor Energa Sanjin Kirigin, iako ukupna procijenjena vrijednost projekta i dalje iznosi 10 milijuna eura, predlaže se da Grad Rijeka izda jamstvo na 6,15 milijuna eura, i to s nepromijenjenim financijskim uvjetima. Prema riječima riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, takva je odluka donesena sa željom da se izbjegne čekanje na odluku Europske komisije o dopuštenosti jamstva, odnosno što ranije krene u projekt izgradnje.

Detaljni plan raspodjele sredstava za sportaše
Gradskom vijeću upućen je Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2014. godinu za aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza. Osim raspodjele ukupno 11,4 milijuna kuna, s ciljem potpune transparentnosti u odnosu Grada i Riječkog sportskog saveza prema sportskim klubovima, plan sadrži i troškove korištenja sportskih objekata koji su procijenjeni na 36,8 milijuna kuna. Ne radi se o dotaciji u novcu, već o vrsti pomoći udrugama, budući da sportske udruge ne plaćaju naknadu za korištenje objekata.

Predstavnici Grada Rijeke u kazališnim vijećima
Temeljem izmjena Zakona o kazalištima, povećan je broj predstavnika osnivača u kazališnim vijećima. Stoga je gradonačelnik predložio da Nenad Šegvić bude dodatni član Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca, a Matko Botić novi član Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka. Prijedlog odluke upućen je Gradskom vijeću.

18. gradonačelnikov kolegij veljača 2014.

Sveti Kuzam i “papirnato” postaje dio Rijeke
Prijedlogom odluke o promjeni imena naselja u gradu Rijeci u Registru prostornih jedinica Republike Hrvatske nastoji se ispraviti pogreška, kada je zbog razlike u granicama općina i katastarskih podloga, Sveti Kuzam u Registru zabilježen kao dio Bakra. Iako se radi samo o tehničkoj promjeni, odluka je važna zbog izdavanja osobnih iskaznica od strane ministarstva unutarnjih poslova.

Mjere deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije
Nakon izvještaja o provedbi mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u protekloj godini, iz kojih je izdvojeno tek nešto povećana pojava komaraca u rujnu, odlučeno je o nastavku mjera u istom opsegu i u 2014. godini. Za provedbu mjera osigurana su sredstva u iznosu od 2,5 milijuna kuna, uz 90 tisuća kuna za provedbu stručnog nadzora nad provedbom programa. I u 2014. godini Grad Rijeka će, zbog javnozdravstvenih razloga, snositi troškove provedbe mjera u zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih zgrada kao i posebnih dijelova zgrada i dvorišta koje bi trebali snositi sami vlasnici odnosno korisnici navedenih prostora iz sredstava zajedničke pričuve.

Prihvaćanjem planova predstečajnih nagodbi Grad čuva radna mjesta
Od ukupno 24,57 milijuna kuna, koliko iznose potraživanja Grada Rijeke u pokrenutih 80 postupaka predstečajnih nagodbi, Grad je prihvaćanjem planova financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u promatranim postupcima prihvatio otpis potraživanja u sveukupnom iznosu od 9,6 milijuna kuna. Dakle, očekivana naplata potraživanja iznosi 15,3 milijuna kuna, odnosno 62,1%. S obzirom na to da je Zakonom dužnicima omogućeno da svojim planovima financijskog i operativnog restrukturiranja vjerovnicima predlože otpis dugovanja do čak 70%, može se zaključiti da je postotak očekivane naplate potraživanja Grada relativno visok. Na gradonačelnikovom kolegiju je istaknuto kako, prihvaćajući planove financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika Grad Rijeka, uz ostale vjerovnike, doprinosi ponovnoj uspostavi likvidnosti i solventnosti dužnika, uspješnom nastavku njihovog poslovanja i očuvanju radnih mjesta, te time ujedno povećava i mogućnost naplate potraživanja, koja bi u slučaju neprihvaćanja planova odnosno pokretanja stečajnih postupaka nad dužnicima, svakako bila dovedena u pitanje.

Usvojeni su i Plan normativne aktivnosti Grada Rijeke te Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od veljače do srpnja, kao i popis objekata javne, poslovne i stambene namjene kojima gospodari Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Skip to content