Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost organizira novi ciklus besplatnih informatičkih tečajeva. Riječ je o informatičkom tečaju na kojemu će se savladavati osnove informatičkih vještina.

Besplatni informatički tečajevi namijenjeni su osobama koje imaju prebivalište na području grada Rijeke, i to umirovljenicima, umirovljenim hrvatskim braniteljima, korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, osobama s posebnim potrebama kao i kućanicama starijim od 55 godina.

Ove godine predviđeno je da tečajeve pohađa 85 polaznika, a tečajevi će se održavati u Centru tehničke kulture, Školjić 6/I kat. Početak tečajeva predviđen je za 7. svibnja 2018. godine, a odvijati će se u grupama i to u trajanju od 20 školskih sati po grupi. Prijave se mogu izvršiti do 4. svibnja 2018. godine na telefon 327-155 od 8 – 16 sati svakim danom osim subote i nedjelje.

Osobe koje budu izabrane kao potencijalni kandidati za tečaj trebaju donijeti potrebnu dokumentaciju (dokaz statusa) prigodom upisa u tečaj, a ne tijekom same prijave.

Potrebna dokumentacija:

  • umirovljenici moraju priložiti odrezak od mirovine,
  • osobe s invaliditetom jedno od ovih rješenja: rješenje nadležnog tijela o invaliditetu; rješenje nadležnog tijela o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad;  rješenje o pravu na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje; rješenje o pravu na osobnu invalidninu i nalaz specijalističkog pregleda o postojanju tjelesnog oštećenja; članska iskaznica udruge osoba s invaliditetom ili teže bolesnih osoba
  • branitelji moraju priložiti potvrdu nadležnog tijela o statusu branitelja/stradalnika rata
  • korisnici socijalnog programa Grada Rijeke moraju priložiti rješenje o ostvarivanju prava iz Odluke o socijalnoj skrbi
  • kućanice (dobna skupina 55 godina i više) moraju donijeti potvrdu HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju

Grad Rijeka od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana koje je do sada završilo preko 3600 polaznika.

Skip to content