Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, izvješteno je na redovnom gradonačelnikovom kolegiju, dao je suglasnost na novi cjenik odvoza komunalnog otpada, koji će se početi primjenjivati od 1. studenog 2018. godine.

Prema gradonačelnikovim riječima, svi građani te poslovni subjekti na svoje će adrese dobiti informativni letak o novom načinu obračuna odvoza komunalnog otpada s novim cjenikom. Cjenici su pripremljeni u skladu s Uredbom o gospodarenju otpadom koju je donijela Vlada RH, te odlukom Gradskog vijeća o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke.
„Glavna promjena u odnosu na dosadašnji način prikupljanja otpada je u tome što se odvoz više neće naplaćivati temeljem površine stambenog prostora, već prema broju članova kućanstava. Pritom se ukupni prihodi KD Čistoće ne mijenjaju, što ne znači da neće doći do korekcije iznosa računa kod pojedinačnih korisnika – nekima, poput domaćinstava s više članova na više, a drugima, odnosno domaćinstvima s manjim brojem članova, koji žive u relativno velikom stanu, na manje,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, dok je direktorica Komunalnog društva Čistoća Jasna Kukuljan istaknula kako je upravo zbog činjenice da se odvoz smeća više ne plaća po „kvadraturi“ stana, već po broju članova domaćinstva, novi cjenik puno pravedniji.

Izračun cijene odvoza komunalnog i biorazgradivog otpada

Prezentirajući novi cjenik, direktorica Kukuljan je istaknula kako cijenu čini umnožak cijene za jedno pražnjenje određenog volumena spremnika, broja pražnjenja spremnika mjesečno i udjela korisnika usluge u korištenju spremnika.

Što se tiče spremnika, njihov minimalni volumen odredila je Čistoća, razmjerno broju osoba u kućanstvu, pa kućanstvo do dva člana mora imati spremnik minimalne veličine 80 litara, kućanstvo s tri ili četiri člana veličine 120 litara, dok domaćinstvo koje broji 5 ili više članova mora imati spremnik minimalne veličine 240 litara. Spremnik od 1.000 litara, koliko je volumen sadašnjih zelenih kontejnera za odvoz otpada, optimalan je za 40 osoba.

Prosječni mjesečni račun za odvoz komunalnog otpada za kućanstva

Prosječni mjesečni račun za odvoz komunalnog otpada za kućanstva

Da bi se dobila cijena jedne predaje spremnika određenog volumena mora se umnožiti cijena volumena spremnika (volumen spremnika zapremine 80 litara stoji 35,64 kune, od 120 litara 48,82 kune, a od 240 litara 88,38 kuna) te cijena jednog pražnjena spremnika (za spremnik volumena 80 litara stoji 6,37 kuna, 120 litara –  9,56 kuna, 240 litara 19,12 kuna, 1.100 litara 58,42 kune, a 5.000 litara 265,55).

To znači da će uz minimalnu učestalost odvoza otpada od jednom tjedno, domaćinstvo od dva člana koje ima pojedinačni spremnik od 80 litara plaćati mjesečno 61,12 kuna, od 120 litara 87,06 kuna, a od šest članova 164,86 kuna. Cijene odvoza otpada iz zajedničkih spremnika nešto su niže, što znači da će se domaćinstvo od dva člana u višestambenim zgradama svoj udio mjesečno plaćati 47,32 kune, kućanstvo od četiri člana 72,19 kuna, a domaćinstvo od šest članova 123,43 kune.

Mogućnost individualizacije spremnika kroz naredne tri godine

Cjenik predviđa i mogućnost individualizacije spremnika, odnosno mogućnost da svatko ima svoj spremnik i sam određuje intenzitet odvoza otpada, poštujući pritom načelo „onečišćivać plaća“. To je lakše provesti u privatnim kućama, ali i stanari u višestambenim zgrada, ovisno o međusobnom dogovoru i količini odvojenog korisnog otpada, čiji se odvoz neće naplaćivati, mogu upravljati količinom predanog otpada i intenzitetom njegova odvoza. Na početku primjene cjenika zadržat će se zajednički spremnici, a u naredne tri godine, sukcesivno po riječkim kvartovima, dodjeljivat će se pojedinačni spremnici.

Primjer mjesečnog računa odvoza komunalnog otpada za gospodarstvo i ostale korisnike

Primjer mjesečnog računa odvoza komunalnog otpada za gospodarstvo i ostale korisnike

Što se tiče cjenika za obrtnike i ostale korisnike, minimalni volumen spremnika određuje se prema vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i površini poslovnog prostora. Tako će primjerice kulturna ustanova površine 200 m2 biti obavezna zakupiti spremnik minimalne veličine 240 litara te će odvoz jednom tjedno mjesečno plaćati 267,16 kuna, dok je trgovina voćem i povrćem iste površine obvezna zakupiti spremnik veličine 1.100 litara, čije će pražnjenje na mjesečnoj bazi plaćati 1.258,54 kuna. Cijene su nešto manje ako se ne zakupljuje pojedinačni spremnik, već se odlaže u zajedničkom kontejneru.

Uspješni riječki vatrogasci

Usvojeno je izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke za 2017. godinu, koje je prezentirao zapovjednik Hinko Mance. Proteklu godinu postrojba je uprihodovala 29,04 milijuna kuna, a nakon što im je dio viška prihoda poslužio za pokriće manjka iz prethodnih godina, u 2018. godini prenesli su 1,39 milijuna kuna koji će poslužiti za namirivanje troškova redovnog poslovanja te nabavku potrebne opreme.

Prihvaćena izvješća o radu vatrogasaca i komunalnih redara

Prihvaćena izvješća o radu vatrogasaca i komunalnih redara

Također, usvojeno je izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo za 2017. godinu. Grad Rijeka trenutno ima 21 komunalnog redara, koji su pored nadzora nad primjenom Odluke o komunalnom redu, nadzora nad korištenjem stanova i poslovnih prostora u gradskom vlasništvu te korištenja javnih površina, posljednjih godina temeljem različitih zakona dobili i obvezu provođenja nadzora nad, primjerice, držanjem kućnih ljubimaca, prekomjernom bukom, ilegalno izgrađenim jednostavnim građevinama ili pak načinom korištenja pomorskog dobra.

Tijekom nekoliko posljednjih godina zakonskim rješenjima djelokrug rada se znatno proširio pa tako komunalno redarstvo u ovom trenutku vrši nadzor nad ukupno 21 propisom, dok je broj komunalnih redara ostao gotovo nepromijenjen od razdoblja u kojem je Direkcija za komunalno redarstvo ustrojena, a u kojem je bio znatno manji broj propisa od onih po kojima ona danas postupa.
„Već sam nekoliko puta predložio da se komunalnim redarima u Hrvatskoj napravi jedinstvena uniforma – Supermana – jer jedino tako oni mogu odraditi sve što se od njih očekuje,“ kazao je gradonačelnik Obersnel. Unatoč problemima s kojima se komunalni redari susreću radu te izraženom uvjerenju kako se, u okvirima mogućeg, efikasnost njihova rada može unaprijediti, istaknuto je zadovoljstvo radom Direkcije za komunalno redarstvo.

Prihvaćena je informacija o rezultatima posljednja dva natječaja za zakup poslovnih prostora. Tako je nakon natječaja u svibnju izlicitirano 18 poslovnih prostora, a nakon lipanjskog natječaja dodatnih 6. Sljedeći natječaj za zakup poslovnih prostora bit će objavljen 9. rujna, a do tada svi zainteresirani mogu pregledati trenutno slobodne poslovne prostore u registru slobodnih gradskih prostora.

Skip to content