Grad Rijeka i Rijeka promet uredili su helidrom na Delti na koji će slijetati helikopteri u sklopu pružanja hitne helikopterske medicinske pomoći.

Helidrom je smješten na području Delte. Lokacija je odabrana nakon niza terenskih i stručnih sastanaka s predstavnicima Hrvatske vojske, Zavoda za hitnu medicinu i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke kao optimalna za sigurno slijetanje i uzlijetanje prilikom hitnih medicinskih letova.

Tijekom 2016. godine započeti su radovi na uređenju nove lokacije ,,helidroma“ odnosno sletišta za pružanje hitne helikopterske medicinske pomoći i to na području Delte u Rijeci, u neposrednoj blizine morske obale, na podjednakoj udaljenosti od oba lokaliteta KBC Rijeka. Kako je na otvaranju helidroma naglasio gradonačelnik Vojko Obersnel, vozila hitne medicinske pomoći s ove lokacije trebaju oko 6 minuta do oba lokaliteta KBC-a.

S obzirom na to da se lokacija dijelom nalazi na pomorskom dobru te na cestovnu i željezničku infrastrukturu u zoni planiranih zahvata, Grad Rijeka je ishodio pozitivna mišljenja od Ministarstva zdravstva i Ministarstva obrane te suglasnosti Hrvatskih cesta d.o.o. i HŽ Infrastrukture d.o.o., kao i suglasnosti Luke Rijeka d.d. i Lučke uprave Rijeka za uklanjanje rasvjetnih stupova uz pristupni put površini koja će služiti kao sletište za pružanje hitne helikopterske pomoći.

Lokacija je izvrsno odabrana jer na nju helikopteri mogu slijetati po svakom vremenu, a to su uostalom potvrdili i piloti, koji su, kako je rekao Obersnel, već obavili nekoliko desetaka slijetanja u probnom periodu. Konačna lokacija helidroma bit će određena kada se dovrši nova bolnica.

Idejno rješenje uređenja sletišta na Delti izradila je tvrtka Plan – Mar d.o.o. iz Rijeke u suradnji s Odjelom za komunalni sustav Grada Rijeke.

Uređenje platoa obavilo je Rijeka promet d.d. U sklopu zahvata uređen je plato sletišta ukupne površine 5.800 m², izvedena je centralna površine za slijetanje helikoptera, izgrađeni zaštitni nasipi prema moru i zaštitni obodni kanal uz nasip, uklonjeni su stupovi javne rasvjete koji su predstavljali prepreku slijetanju helikoptera, betoniran podest za smještaj signalne rasvjete za helikoptere, postavljen stup s vjetruljom, uređena pristupna cesta te postavljena vertikalna signalizacija. Ukupni trošak zahvata iznosio je 312.500,00 kuna.

Navedene radove, Rijeka promet d.d. je obavio temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje usluge održavanja površine za potrebe preuzimanja i pružanja pomoći bolesnim i unesrećenim osobama na dijelu lučkog područja luke Rijeka u Bazenu Rijeka – Područje Delte.

Naime, Rijeka promet je, u dogovoru s Gradom Rijeka, potpisao Ugovor o koncesiji za obavljanje usluge održavanja površine za potrebe preuzimanja i pružanja pomoći bolesnim i unesrećenim osobama na dijelu lučkog područja luke Rijeka u Bazenu Rijeka – Područje Delte.

Hitna helikopterska medicinska pomoć prošle je godine obavila preko 200 letova. Veći broj letova obave u ljetnoj sezoni kada na našem području boravi veliki broj turista, a u prosjeku ima treba 22-25 minuta da s otoka sjevernog Jadrana dolete do Rijeke.

Otvaranju helidroma, uz gradonačelnika Vojka Obersnela, nazočili su i zamjenik Marko Filipović, pročelnica Odjela za Zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu Mladen Vukelić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Davor Vukobrat te  izaslanik potpredsjednika Vlade i Ministarstva obrane brigadir Michael Križanec.

Skip to content