U organizaciji Odjela za gradsku samoupravu i upravu u Gradskoj vijećnici održana je prezentacija mjesne samouprave za novoizabrane predsjednike i zamjenike predsjednika te nove članove vijeća riječkih mjesnih odbora.

Prezentacija je održana kako bi se novoizabrane predsjednike i zamjenike predsjednika vijeća mjesnih odbora pobliže upoznalo s normativnim aktima, ustrojem mjesne samouprave te uvjetima, načinom i mogućnostima rada vijeća mjesnih odbora.

Uvodni pozdrav i dobrodošlicu članovima vijeća mjesnih odbora izabranih nakon nedavno provedenih izbora poželjela je ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević.

Novoizabrane vijećnike pozdravio je i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, kazavši kako ih  čeka puno posla jer su na sebe preuzeli odgovornost, prije svega prema građanima koji su im ukazali povjerenje. Gradonačelnik je vijećnicima pojasnio ustroj mjesnih odbora te kako su u  proteklom periodu od 25 godina osnovana 34 mjesna odbora.

“Mjesnu samoupravu doživljavam kao izuzetno važan segment gradskog života. Očekujem da na ovom poslu budemo partneri, jer i zaposlenici gradske uprave i članovi vijeća mjesnih odbora rade na istom cilju – trude se kvalitetu života naših sugrađana učiniti boljom, s time da su mjesni odbori produžena ruka gradske uprave, naše oči i uši na terenu,” kazao je gradonačelnik Obersnel, dodavši kako će rezultati mjesnog odbora ovisiti o uloženom trudu, kreativnosti i prepoznatljivosti rada svakog vijeća mjesnog odbora.

Gradonačelnik se osvrnuo na važnost malih komunalnih akcija koje vijeća svake godine predlažu Gradu za realizaciju temeljem prijedloga građana, a u cilju izjednačavanja standarda i kvalitete življenja u svim dijelovima grada. Naglasio je i činjenicu da su upravo standardi opremljenosti mjesnih odbora temeljem kojih se i izrađuje plan malih komunalnih akcija, bili podloga za zoniranje grada i prijedlogu nove odluke o komunalnoj naknadi.

Govoreći o načinu financiranja mjesne samouprave, gradonačelnik je kazao kako se za komunalne prioritete – male komunalne akcije mjesnih odbora, u proračunu godišnje osigurava  između 10 i 12 milijuna kuna. Iz gradskog proračuna financiraju se i programske aktivnosti mjesnih odbora, do 20 tisuća kuna po mjesnom odboru, kao i određena dodatna sredstva, ukoliko se predlažu programi iz područja kulture, sporta i ekologije i poticajna sredstva na ostvarene donacije.

“U suradnji s mjesnim odborima razvijen je niz programa, a među njima najprepoznatljiviji je Riječki program lokalnog partnerstva, kojeg su mnogobrojni mjesni odbori iskoristili kako bi osigurali dodatna sredstva za svoje aktivnosti te tako uspjeli urediti dio područja mjesnog odbora,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Dragica Fadljević je kroz prezentaciju mjesne samouprave u Gradu Rijeci i vijećnicima  iznijela niz korisnih informacija vezanih uz rad mjesne samouprave, te pojasnila njihove zadaće i odgovornosti. Vijećnici su tako mogli više čuti o ciljevima razvoja mjesne samouprave, najvažnijim normativnim aktima kojima je regulirana mjesna samouprava, načinu odlučivanja vijeća mjesnih odbora – davanju mišljenja, financiranju, godišnje ciklusu rada VMO-a s dinamikom poslova, programima rada i dr.

Fadljević je pojasnila ulogu Direkcije za mjesnu samoupravu, odnosno referenata za mjesnu samoupravu – tajnika MO-a, kao i važnost javnosti i vidljivosti rada mjesne samouprave, posebice putem web stranica i  informativnih glasila MO-a, te mogućnosti koje vijeća mogu iskoristiti putem natječaja Riječki program lokalnog partnerstva.

 

 

Skip to content