Beta verzija redizajniranog gradskog portala www.rijeka.hr kao i novi portal otvorenih podataka i portal e-usluga Grada Rijeke predstavljeni su danas javnosti. Putem e- konzultacija i kontaktnog obrasca na svakoj pojedinoj stranici gradskog portala www.rijeka.hr, građani će u narednih mjesec dana moći dati svoje sugestije, primjedbe ili ponuditi ispravak informacije.

Portal rijeka.hr javnosti je predstavljen u beta verziji, a tijekom mjesec dana, počevši od 25. siječnja, trajat će E-konzultacija s građanima, udrugama i svima zainteresiranima koji se žele uključiti u dodatna poboljšanja sadržaja na novoj verziji portala prije njegove konačne produkcije. Korisnici portala moći će također putem kontaktnog obrasca na svakoj pojedinoj stranici portala www.rijeka.hr, u narednih mjesec dana dati svoje sugestije, primjedbe ili ponuditi ispravak objavljenih informacija.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, v.d. pročelnika Zavoda za informatičku djelatnost Željko Jurić, dizajner iz tvrtke Tailored Development d.o.o. Emanuel Blagonić i voditeljica Službe za odnose s medijima i online komuniciranje Lea Stoiljković Medved

Predstavljanje beta verzije redizajniranog gradskog portala www.rijeka.hr i novih portala otvorenih podataka i portala e-usluga Grada Rijeke

Za vrijeme trajanja E-konzultacije, građanima će biti dostupna beta verzija novog portala i još uvijek važeći www.rijeka.hr portal u postojećem izdanju.

Beta verziju rijeka.hr, portal Otvorenih podataka i portal E-usluga Grada Rijeke na konferenciji za medije predstavili su gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, v.d. pročelnika Zavoda za informatičku djelatnost Željko Jurić, dizajner iz tvrtke Tailored Development d.o.o. Emanuel Blagonić i voditeljica Službe za odnose s medijima i online komuniciranje Lea Stoiljković Medved.

“Riječ je o složenom projektu koji je na tragu onog što javna uprava danas mora imati, a to je portal otvorenih podataka i portal e-usluga. Portal rijeka.hr oduvijek je bio važan dio komunikacije gradske uprave s građanima, ali smo se cijelo vrijeme trudili da ne bude mjesto na kojem se samo dobivaju informacije o radu gradske uprave u komunalnih i trgovačkih društava, već sredstvo dvosmjerne komunikacije. Podsjećam kako je Rijeka tri puta za redom proglašena najtransparentnijim gradom u Hrvatskoj u istraživanjima LOTUS (lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava) koja provode Udruge GONG i Udruga gradova na svih 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave. Također, Rijeka je nekoliko puta dobila priznanje za Otvorenost proračuna u istraživanjima Instituta za javne financije provedenim 2013., 2014 , 2015., i 2016 godine”, kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel.

Voditeljica Službe za odnose s medijima i online komuniciranje Lea Stoiljković Medved

Novi portal Grada Rijeke predstavila je Voditeljica Službe za odnose s medijima i online komuniciranje Lea Stoiljković Medved

Novi portal Grada Rijeke sadržajno je bitno presložen, vizualno redizajniran, pri čemu se težište s objave informacija (koja je dostigla svoj maksimum i ustalila se na tri puta primljenoj nagradi za transparentnost) sada postavlja na komunikaciju s građanima i njihovo intenzivnije uključivanje u rad javne uprave.

Zato su već na naslovnici dostupni brzi linkovi na ostvarivanje prava na pristup informacijama, sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna, E-konzultacije odnosno savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a uvedene su nove rubrike poput primjerice rubrike Aktivno građanstvo.

U sadržajnom smislu, intenzivnije i detaljnije obrađuju se teme vezane uz neposrednu nadležnost uprave, poput odluka koje se donose na razini lokalne samouprave ili projekata i programa koji se planiraju i realiziraju a koji neposredno utječu na život građana. Također, na istaknutiji način prikazuju se različiti pozivi građanima i obavijesti.

Gradski portal i dalje će najavljivati i pratiti značajnije riječke manifestacije, dok će najave šarolikih kulturnih, sportskih i zabavnih događaja u gradu kao i izvješća s njih svoje mjesto većinom naći na portalu Moja Rijeka. Ova praksa razlikovanja sadržaja između dva gradska portala odsad će se jasnije uočavati.

Na redizajniraniranom gradskom portalu, uz objavu povezanih portala Otvorenih podataka i portala E-usluga, zadovoljene su sve zakonske obaveze i primijenjene preporuke iz Smjernica za proaktivnu objavu podataka, koje su 2015.g. izradili udruga GONG i Povjerenica za informiranje, Udruga gradova, Hrvatska zajednica županija i Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade RH.

Nova verzija gradskog portala izrađena je u WordPressu kao otvorenoj platformi za upravljanje sadržajem. Programski kôd za izradu gradskog portala koji zadovoljava sve navedene obaveze i preporuke iz područja transparentnosti, Rijeka će besplatno staviti na raspolaganje svim gradovima i općinama koji ga žele preuzeti. To znači da svaka jedinica lokalne samouprave koja to želi, bez velikih ulaganja može izraditi web portal koji će s obzirom na predviđene rubrike i način objave informacija, tu jedinicu lokalne samouprave učiniti jednako transparentnom koliko je u ovom trenutku transparentan Grad Rijeka.

Nova verzija gradskog portala, pojednostavljeno rečeno, objedinjava 4 vrste sadržaja:

  1. Fiksne informativne stranice koje sadrže trajno važeće informacije iz područja nadležnosti rada gradske uprave. One su najvećim dijelom raspoređene u glavnom izborniku u Gradsku upravu i njezine podstranice i Teme za građane i njihove podstranice
  2. Različite objave koje se uglavnom tiču vijesti, a u ovaj dinamični sadržaj ubrajaju se i natječaji, službene obavijesti, najave sjednica vijeća i kolegija gradonačelnika i sl. Ovi sadržaji dostupni su na naslovnici, u arhivi vijesti, među natječajima, u javnoj nabavi, službenim obavijestima sl.
  3. Poveznice na vanjske portale ili podportale poput portala Otvorenih podataka, portala E-usluga, različitih servisa, online usluga i sl.
  4. Tzv. medijske zapise koji obuhvaćaju veliku količinu PDF dokumenata koji su preneseni sa ranije verzije portala a tiču se materijala sa sjednica Gradskog vijeća i Kolegija gradonačelnika, brojnih donesenih službenih odluke, pravilnika i sl. te fotografije vezane uz pojedine objave i vijesti.

Kao zanimljivost može se istaknuti činjenica da je sa „starog“ portala preneseno preko 17.000 takvih medijskih zapisa, odnosno dokumenata, materijala, odluka i akata. Zbog zastarjelosti dosadašnjeg sustava za upravljanje sadržajem te dokumente nije bilo moguće prenijeti izradom skripte za prijenos, odnosno jednostavnim transfrerom u novi sustav, nego je sav sadržaj prenošen „ručno“, na čemu je radilo 6 zaposlenika Službe za odnose s medijima i online komuniciranje tijekom 10 mjeseci.

Prenesene su sve Sjednice Gradskog vijeća, od 2001. godine do danas, skupa s materijalima i zaključcima kao i svi Kolegiji gradonačelnika od 2009. godine do danas sa svim materijalima.

Glavnina sadržaja važna za građane, s obzirom na uočeno korisničko iskustvo i logički slijed traženja informacija, izmještena je iz rubrika Gradskih odjela u rubrike Tema za građane. Sada je većina takvih informacija dostupna unutar tematskih cjelina, čime je postignuta bolja prilagođenost potrebama krajnjih korisnika. Dio tog sadržaja prebačen je sa „starog“ portala i ažuriran, a u mnogim slučajevima radi se o potpuno novim sadržajima (informacijama o pojedinim nadležnostima Grada) koji su napisani po prvi put.
Odmah na naslovnici portala, putem brzih linkova, dostupni su modeli uključivanja građana u donošenje odluka i planiranje proračuna, odnosno već su s naslovnice dostupne osnovne rubrike bitne za transparentnost rada javne uprave: ostvarivanje prava na pristup informacijama, sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna, E-konzultacije odnosno savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, portal otvorenih podataka, javna nabava i proračun te Službene novine Grada Rijeke u kojima se objavljuju sve službene odluke Grada.

Posebna pažnja posvećena je stranicama mjesnih odbora koji su dostupni već u glavnom izborniku. Unutar podstranice svakog mjesnog odbora bitno je olakšana komunikacija građana s mjesnim odborom postavljanjem online forme za slanje upita.

Vijesti na naslovnici grupiraju se u dva stupca. Prvi stupac prikazuje slijed noviteta i objava, a u drugom stupcu generiraju se trajnije važeće vijesti (različiti pozivi građanima, objave listi, najave sjednica gradskog vijeća i kolegija gradonačelnika i sl.)

Nova rubrika koja u cilju ima educiranje i informiranje građana o svim načinima i mogućnostima uključivanja u rad javne uprave zove se Aktivno građanstvo i smještena je u Teme za građane, ali je i putem bannera dostupna s naslovnice.

Nova rubrika Antikorupcija slijedi preporuke Smjernica za proaktivnu objavu podataka i na jednom mjestu donosi sve najvažnije kontakte, informacije te linkove na ostale rubrike koje su bitne za sprječavanje korupcije u području rada javne uprave.

Pod Gradskim odjelima ujednačen je prikaz direkcija i službi odnosno nadležnosti koje pojedini odjel pokriva. Objavljeni su kontakti prema svim zaposlenicima pojedinih odjela. U adresaru dostupnom u vrhu stranice objavljeni su kontakti prema svim zaposlenicima gradske uprave, tajnicima mjesnih odbora, direktorima gradskih komunalnih i trgovačkih društava te ravnateljima gradskih ustanova.

Za čitav niz važnih odluka iz područja nadležnosti gradske uprave napravljeni su pročišćeni tekstovi kako bi se građanima olakšalo čitanje odluka i informiranje o važećim propisima.

Pri izradi dizajna, osim fokusa na korisnike, posebna pažnja posvećena je mobilnim i tablet uređajima pa je stranica optimizirana za mobilne uređaje, pa je novi gradski portal grada Rijeke funkcionalan i na pametnim telefonima i tabletima. Nije izrađena posebna mobilna stranica, već su svi podaci na identičan način dostupni i mobilnim korisnicima, i to s nekim novim i vrijednim funkcionalnostima – poput mogućnosti da direktno s pametnog telefona kontaktiraju gradsku upravu i nadležne djelatnike.

Posebna pažnja posvećena je prilagodbi za osobe s vizualnim, slušnim, motoričkim i kognitivnim poteškoćama. Njima je nova stranica puno bliža te je već u ovoj fazi vrlo dobro prilagođena slijepim i slabovidnim osobama i osobama koje za pristup internetskim stranicama koriste poseban softver. Oni novi portal mogu koristiti uz pomoć tipkovnice, pa im tako svi podaci postaju lako dostupni.

Prijevodi na talijanski i engleski jezik
Veći dio sadržaja koji je na starom portalu bio dostupan na engleskom i talijanskom jeziku prenesen je i na novu verziju portala, a u tijeku je prevođenje novih rubrika, odnosno dijela sadržaja koji ranije nije bio preveden. Usmjerenje je da kroz određeno vrijeme cijeli fiksni sadržaj portala, u smislu trajno važećih informacija, bude preveden na oba jezika – talijanski i engleski.

Zbog opsežnosti sadržaja i oslanjanja na vlastite snage, proces prevođenjajoš je u tijeku, a prevedene stranice se objavljuju sukcesivno, tempom prevođenja.

Portal otvorenih podataka Grada Rijeke
Uz osnovni novi portal gradske uprave, Grad Rijeka objavljuje i Portal otvorenih podataka u strojno čitljivim formatima. Svrha njihove objave je daljnja uporaba od strane drugih zainteresiranih strana, ponovna objava te korištenje u nekom drugom obliku. Pojam strojno čitljivi oblik i otvoreni format podrazumijeva format datoteke koji je strukturiran na takav način da ga softverska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i izvući iz njega potrebne podatke.

Podaci se odnose na različita područja djelovanja Grada i komunalnih društava, a objavljeni su u različitim formatima pogodnim za strojno čitanje: CSV, XLS, XLSX, PDF, JSON i WMS.
Otvoreni podaci ne predstavljaju samo uvjet za razvoj demokracije u smislu otvorenosti i transparentnosti što je iznimno važno za povjerenje građana, nego i poticaj za poduzetničke i nekomercijalne aktivnosti, poput znanstveno-istraživačke djelatnosti, nadzora nad djelatnošću javnog sektora te pomoć u otvaranju novih tržišta i poslova.

Portal E-usluga Grada Rijeke
Portal E-Usluga Grada Rijeke predstavlja središnji registar usluga koje Grad Rijeka pruža građanima i gospodarstvu. Svaka usluga predstavljena je opisom, uputom na koji način se podnosi zahtjev za njenim korištenjem i kontakt podacima nadležnog odjela tj. onih osoba koje su zadužene za njeno pružanje. U pravilu je uz opis priložen i odgovarajući obrazac koji postoji za većinu usluga.

Broj opisanih usluga (ukupno 243) koje nudi Grad Rijeka naveden je i prikazan po područjima djelatnosti Grada: Komunalna djelatnost, Kultura , Sport i tehnička kultura, Mjesna samouprava, Poduzetništvo, Pristup informacijama, Poslovni prostori Gradsko vijeće, Urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem, Zdravstvo i socijalna skrb, Gospodarenje imovinom, Zavod za informatičku djelatnost, Financije, Stambeni poslovi, Prostorno uređenje i građenje, Odgoj i školstvo.

Za većinu opisanih usluga objavljeni su i različiti tipovi obrazaca za korištenje usluge, ovisno o tome je li osoba registrirani korisnik E-Usuga ili usluge koristi bez autentikacijskog mehanizma.

Radi pojednostavljivanja procesa korištenja pojedinih usluga za koje nisu potrebni specifični dodatni dokumenti postavljen je oblik on-line formi kojima se bitno jednostavnije nego ranije pristupa spomenutim uslugama. Nakon popunjavanja forme, jednim klikom zahtjev se šalje prema nadležnim odjelima (bez potrebe tiskanja na papiru i donošenja u pisarnicu i bez potrebe ispunjavanja i slanja PDF obrasca mailom). Takve su usluge primjerice Zahtjev za prisustvovanjem sjednicama Gradskog vijeća, Prijava komunalnog nereda, Zahtjev za pristup informacijama, Zahtjev za ponovnu uporabu informacija i slično.
Novim Zakonom o upravnim pristojbama koji je na snazi od 1.1.2017. najavljeno je uvođenje Sustava e-Pristojbi kao središnjeg informacijsko-tehnološkog sustava elektroničke naplate. Puno uvođenje ovog sustava omogućit će da se i usluge Grada Rijeke od Zahtjeva do Rješenja u potpunosti odvijaju elektroničkim putem.

Do pune implementacije ovoga sustava, za većinu zahtjeva koji traže autentikaciju podnositelja zahtjeva i prilaganje državnih biljega (pristojbe do 100 kn), nužno je printati obrazac na papiru, priložiti mu biljeg i donijeti ga u pisarnicu Grada čime započinje proces ostvarivanja usluge.
Međutim, za neke usluge Grad je omogućio da se obrazac popuni i pošalje elektronički u Grad (bez dolaska u pisarnicu i prilaganja biljega u tom trenutku), čime započinje proces ostvarivanja usluge, a biljeg se potom donosi prilikom preuzimanja Rješenja. Ovakvom organizacijom svedena je potreba dolaska u gradsku pisarnicu na samo jedan dolazak, prilikom preuzimanja Rješenja. Na ovaj način za sada je omogućeno ostvarivanje dvije usluge: Zahtjev za postavu terase i Zahtjev za privremeno korištenje javne površine.

Troškovi izrade
Redizajn i programiranje portala rijeka.hr u WordPressu odradila je tvrtka Tailored Development d.o.o., s kojom je za ovaj posao sklopljen ugovor vrijedan 188.025,00 kn kn + PDV. Projekt uspostave nove internet platforme Grada uključivao je promjenu tehnoloških komponenti sustava od kojih se veći dio sada odnosi na komponente otvorenog koda. Procjena je da će se, uz povećanje funkcionalnosti ostvarene ovim projektom, ostvariti godišnje uštede u troškovima održavanja sustava u iznosu od cca. 100.000,00 kn

Portal otvorenih podataka realiziran je internim ljudskih resursima Zavoda za informatičku djelatnost, korišteni software je otvorenog koda ne obvezuje na plaćanje licence za korištenje. Održavanje sustava raditi će djelatnici Zavoda za informatičku djelatnost.

Portal eUsluga realiziran je u suradnji s društvom Global Dizajn d.o.o. iz Zagreba koja je autor sličnog portala za Vladu RH za koji je nadležno Ministarstvo uprave te ga preporuča kao iskustvo dobre prakse u opisu javnih usluga, a trošak investicije bio je 19.450kn + PDV. Specifični servis za registrirane korisnike (Informacijski Servis GRađanima – ISGR) koji pored autentikacijkih mehanizama omogućuje i kreiranje inteligentnih interaktivnih obrazaca, realiziran je u suradnji s tvrtkom Larus informatika j d.o.o. iz Rijeke i plaćen je 60.000kn bez PDV-a (tvrtka nije obveznik PDV-a).

Skip to content