Energo obavještava sve korisnike usluge opskrbe plinom koji su prešli Gradskoj plinari Zagreb o načinu procjene stanja brojila prije prelaska novom opskrbljivaču.

Kupci plina, koji do kraja ožujka nisu odabrali tržišnog opskrbljivača, od 1. travnja automatizmom su prebačeni u bazu korisnika Gradske plinare Zagreb Opskrba.

Rezultat je to liberalizacije tržišta i natječaja koje je provela HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija). Energo d.o.o., osim kao tržišni opskrbljivač plinom, nastavlja svoj rad i kao operator distribucijskog sustava za ovo područje, što znači da i nadalje očitava sve plinomjere neovisno o tome čiju je opskrbu korisnik odabrao.

Stanje brojila prije prelaska zagrebačkom opskrbljivaču

Za sve kupce javne opskrbe koji su automatizmom prešli na GPZ Opskrbu, Energo je prema zakonu obvezan dostaviti stanje njihovog brojila novom opskrbljivaču, kako bi se razgraničila potrošnja.

Manjem dijelu kupaca, čiji plinomjeri nisu bili dostupni za očitanje u, od regulatora propisanom vremenskom periodu, Energo je računalno procijenio potrošnju, zaključno s 31. ožujkom ove godine. Procjena se temelji na ranijoj potrošnji svakog obračunskog mjernog mjesta, a tim će se kupcima dostaviti obračun.

Ukoliko korisnici koji dobiju obračun smatraju da procijenjena potrošnja značajnije odstupa od stvarne, iz bilo kojeg razloga, Energo ih poziva da ne podmiruju dostavljeni račun, već da jave stvarno stanje potrošnje. Kad Energo utvrdi stvarno stanje na plinomjeru, napravit će novi obračun do 31. ožujka ove godine i dostaviti ga korisniku.

Postupak i rokovi za promjenu opskrbljivača

Korisnici mogu posjetiti i web stranicu Energa, iskoristiti priliku i pridružiti se ostalim korisnicima Energa, budući da je u tijeku akcija Ostanimo zajedno, koja nudi značajne pogodnosti.

Najčešće postavljena pitanja o postupku i rokovima za promjenu opskrbljivača:

  • tržišni ugovor moguće je potpisati osobnim dolaskom u Energo d.o.o. (šalter sala, Dolac 14) ili vam novi ugovor možemo poslati e-mailom ili poštom
  • rok za prebacivanje od 1. u sljedećem mjesecu je 20. u tekućem mjesecu; za potpisane ugovore koje zaprimimo najkasnije do 20.5.2021. promjenu opskrbljivača moguće je izvršiti s 1.6.2021.
  • novi tržišni ugovor s Energom traje do 30. rujna 2021. godine s automatskim produženjem na sljedećih godinu dana, osim ako jedna od ugovornih strana pokrene raskid Ugovora
  • korisnici za koje bude moguće provesti promjenu opskrbljivača s datumom 1.6. dobit će dvije fakture od opskrbljivača u obvezi javne usluge, za travanj i svibanj, a fakture za lipanj i naredne mjesece dobit će od Energa (svog novog tržišnog opskrbljivača)