Od 6. rujna 2017. do 30. ožujka 2018. godine trajat će radovi u Ulici Ivana Zavidića na prelaganju cjevovoda pitke vode i izgradnje sanitarnog kolektora. Investitor radova je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.