Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom uputio je svim najmoprimcima Obavijest svim najmoprimcima vezano uz mogućnost kupnje stana kojeg koriste temeljem ugovora o najmu.

Tko može kupiti stan?

Novom Odlukom o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke omogućuje se najmoprimcima, kako sa zaštićenom tako i slobodno ugovorenom najamninom, da kupe stan kojeg koriste temeljem ugovora o najmu.

Kako se može kupiti stan?

Prodaja stana zaštićenim najmoprimcima obavlja neposrednom pogodbom, a slobodnim najmoprimcima javnim nadmetanjem (licitacijom).

Koje se pogodnosti nude?

Najmoprimci mogu ostvariti popuste koji se obračunavaju na procijenjenu vrijednost nekretnine, primjerice 0,5% umanjenja cijene za svaku godinu nespornog kontinuiranog korištenja stana, ali najviše do 25% procijenjene vrijednosti stana. Također ostvaruju i dodatne popuste ovisno o rokovima plaćanja nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Informacije se mogu dobiti u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkciji za pravne i imovinske poslove, Viši stručni suradnik za imovinske i pravne poslove  Dražen Jukić, na tel. +385 51 209-352.