U sklopu uređenja i saniranja nepoželjne vegetacije na području MO Kantrida obilazak terena obavili su članovi Vijeća MO Kantrida s djelatnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav i KD Čistoća.

Tom prilikom dogovorena je dinamika radova i utvrđene su lokacije koje će biti uređene.