Polaganjem vijenaca 27. travnja 2017. na spomen obilježja Nike Katunara, učenicima Osnovne škole Pećine i trinaestorici strijeljanih te izložbom u prostorijama MO Pećine, obilježen je 21. travnja – Dan oslobođenja Sušaka od fašizma.

Program je ostvaren u suradnji sa UABA Rijeka – podružnica Pećine, UABA – Primorsko-goranska županija i Osnovnom školom Pećine.
Učenici OŠ Pećine pripremili su progodni program, a tajnik MO postavio je izložbu. Izložba se može razgledati od 8. svibnja do 19. svibnja 2017. u vremenu od 8 do 12 i od 14 do 16 sati.
Otvaranje izložbe Oslobođenje Sušaka(M.M.)