U nedjelju, 3. listopada održat će se dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

Na dopunskim izborima u Gradsko vijeće Grada Rijeke bira se jedan predstavnik iz redova srpske nacionalne manjine.

Dopunski izbori se provode i za članove Županijske skupštine Primorsko-goranske županije iz reda pripadnika srpske i talijanske nacionalne manjine.

Ministarstvo pravosuđa i uprave obavještava birače, pripadnike nacionalnih manjina, da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača putem poveznice Ministarstva pravosuđa i uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.

Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar  birača mogu se podnositi do srijede, 22. rujna 2021. godine. Do istog datuma se pripadnici nacionalnih manjina koji će do dana održavanja dopunskih izbora napuniti 18 godina mogu izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Zahtjevi za promjenu podataka u registru birača te izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti mogu se podnijeti u Upravnom odjelu za opću upravu i upravljanje imovinom PGŽ, Rijeka, Riva 10, soba 120, I kat. Informacije se mogu dobiti na telefon 051/354-443 i 051/354-445 od 08,30 do 15,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adrese: izbori@pgz.hr.

Na dan održavanja dopunskih izbora birači se ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Iznimno, samo birači koji nisu upisani u registar birača, prilikom izdavanja potvrde za glasovanje na dan održavanja dopunskih izbora, mogu se izjasniti o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Na dopunskim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i samo u mjestu svog prebivališta te koji imaju važeću osobnu iskaznicu.

Napominje se da se osobne iskaznice koje su istekle nakon 11. ožujka 2020. godine, kada je donesena Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, smatraju važećima pa će birači, kojima je osobna iskaznica istekla počevši od 11. ožujka 2020. godine, biti u popisu birača.

Birači za koje se, prilikom dolaska na biračko mjesto, utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu na dan održavanja dopunskih izbora dobiti potvrdu za glasovanje koju izdaje Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom PGŽ. Podaci o lokacijama izdavanja potvrda za glasovanje na dan izbora u
Primorsko-goranskoj županiji bit će naknadno objavljeni.

Više o dopunskim lokalnim izborima na stranicama Grada Rijeke.