Grad Rijeka je putem Odjela za poduzetništvo objavio Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja na području grada Rijeke u 2023. godini za što je osigurano ukupno 26.544,56 eura (200.000,00 kn).

Javni poziv temelji se na Općem programu mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, odnosno na mjeri „Subvencioniranje organizacije sajamskih manifestacija“ čiji je cilj  promocija riječkog poduzetništva i investicijskog potencijala riječkog područja te jačanje turističke ponude grada Rijeke kroz organizaciju sajamskih manifestacija koje promiču specifičnosti gospodarskog, društvenog i kulturnog okruženja Rijeke i riječkog zaleđa.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju gospodarskih događanja, kongresa, sajmova i sajamskih manifestacija na području grada Rijeke, eno – gastronomskih događanja na području grada Rijeke te ostalih događanja na području grada Rijeke koja za cilj imaju promociju poduzetništva i razvoj Rijeke kao turističke destinacije.

Prijaviti se mogu gospodarski subjekti, bez obzira na veličinu, koji su isključivo u privatnom vlasništvu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a svaki prijavitelj može tražiti bespovratna sredstva za najviše dva događanja.

Prijavitelj može dobiti potporu od najviše 30% iznosa prihvatljivih troškova. Minimalni iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom događanju iznosi 1.000,00 eura (7.534,50 kn), a maksimalan iznos potpore za pojedina događanja iznosi 7.000,00 eura (52.741,50 kn).

Prijave na Javni poziv zaprimaju se elektroničkim putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke od 23. siječnja 2023. godine do 21. veljače 2023. godine do 16.00 sati (30 kalendarskih dana).

Na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr nalazi se cjelokupni tekst Javnog poziva, popis potrebne dokumentacije i obrazac za prijavu.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila: vesna.martic@rijeka.hr i verica.sabo@rijeka.hr.

Prijave će se ocjenjivati prema kriterijima objavljenim u Javnom pozivu, rezultati će biti objavljeni na web stranicama Grada Rijeke, a o dodijeljenoj potpori male vrijednosti izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Prava i obveze korisnika i Grada Rijeke detaljno će se regulirati Ugovorom, a Grad Rijeka će odobrena bespovratna sredstva doznačiti korisnicima nakon realizacije događanja i po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene Ugovorom.

Podsjetimo, Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za organizaciju događanja na području grada Rijeke prvi je puta objavljen u 2022. godini, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke, te su dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 42.581,48 eura za organizaciju 6 događanja koja su doprinijela unapređenju turističke ponude grada Rijeke i promociji i razvoju riječkog gospodarstva.