Grad Rijeka objavio je natječaj za književnu nagradu Drago Gervais koja se dodjeljuje za iznimna postignuća na području književnog stvaralaštva.

Književna nagrada Drago Gervais utemeljena je u počast književniku Dragi Gervaisu, čije je ime i djelo znak ovog kulturnog podneblja. Nagradu je ustanovila Općina Rijeka 1961. godine kao najviše književno priznanje našeg kraja, a bijenalno se dodjeljuje u dvije kategorije:

  • za najbolje neobjavljeno književno djelo (roman, zbirka pjesama, zbirka novela, drama i drugo),
  • za najbolje objavljeno književno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika.

Nagrada se u obje kategorije sastoji od novčane nagrade u visini od 20.000.00 kuna i posebnog priznanja. U kategoriji neobjavljenog književnog djela, pored novčane nagrade i posebnog priznanja, autoru pripada pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2021. godine, a rukopisi i knjige dostavljaju se na adresu: Odbor Književne nagrade Drago Gervais, c/o Gradska knjižnica Rijeka, M.Gupca 23, 51 000 Rijeka

Za književnu nagradu Drago Gervais za neobjavljeno književno djelo predaju se anonimni rukopisi.  Rukopis ili dijelovi rukopisa predani na javni natječaj ne smiju biti objavljeni prije ili za vrijeme javnog natječaja, u bilo kojem obliku. Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati državljani Republike Hrvatske.

Za književnu nagradu Drago Gervais za objavljeno djelo na nekom od idioma čakavskog narječja hrvatskog jezika dostavljaju se knjige koje su objavljene u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine. Prijedlog za Nagradu mogu dostaviti autori, izdavači, nakladnici, članovi Prosudbenog povjerenstva Nagrade i sve fizičke i pravne osobe. Za Nagradu u ovoj kategoriji mogu se natjecati i autori koji nisu državljani Republike Hrvatske.

Radi stručnog vrednovanja književnih djela prijavljenih na javni natječaj, Odbor Nagrade imenuje Prosudbeno povjerenstvo Nagrade. Nakon izvršenog stručnog vrednovanja književnog djela, Prosudbeno povjerenstvo i Odbor zajednički utvrđuju konačan prijedlog za dodjelu Nagrade te ga dostavljaju gradonačelniku Grada Rijeke. Na temelju prijedloga gradonačelnik Grada Rijeke donosi odluku o dodjeli Nagrade.

Rezultati natječaja za književnu nagradu Drago Gervais bit će objavljeni do 30. rujna 2021. na web-stranici Grada Rijeke.

(foto: Gradska knjižnica Rijeka)

Poticanje književnog stvaralaštva

Grad Rijeka književno stvaralaštvo podupire na razne druge načine. Tako, od 2014. godine dodjeljuje novčanu potporu za poticanje književnog stvaralaštva, a zahvaljujući ovoj mjeri do sada su napisana 24 nova djela na riječkoj književnoj sceni.

Javne potrebe u kulturi

Grad Rijeka potiče razvoj književne scene u Rijeci i kroz programe Javnih potreba u kulturi pa je tako u protekle tri godine u tu svrhu uloženo ukupno 1.143.900 kuna.
Sufinancirano je tiskanje 16 knjiga, objavljivanje 7 časopisa i 18 elektroničkih knjiga. Održana su tri književna sajma, 7 književnih festivala, 6 edukativnih višemjesečnih programa za djecu i mlade i 15 književnih programa za širu publiku.

Posebnu stavku u Javnim potrebama čine i prijevodi djela spisateljica i pisaca koji djeluju na riječkoj književnoj sceni. Tijekom sedam godina provođenja mjere, prevedeno je 10 dijela riječkih spisateljica i pisaca na strane jezike i to na: engleski, ukrajinski, bugarski i talijanski jezik.

50 posto manja najamnina za knjižare i antikvarijate

Također, još 2012. godine Grad Rijeka donio je odluku prema kojoj knjižare i antikvarijati koji djeluju u prostorima u vlasništvu Grada plaćaju 50 posto manju zakupninu. Radi se o jedinstvenom primjeru u Hrvatskoj, a ova je odluka donesena na osnovu stava Grada Rijeke da knjige, stripovi, udžbenici, priručnici i sl. kao proizvodi ne spadaju u kategoriju luksuza, već u kategorije obrazovanja i podmirivanja kulturnih potreba građana i građanki.

Uz navedeno, Grad Rijeka putem svoje ustanove Muzej moderne i suvremene umjetnosti, provodi i Rezidencijalni program Kamov nazvan prema najpoznatijem riječkom književniku Janku Poliću Kamovu.

Naime, s ciljem nastavka ulaganja u programe kulture, uz posebno poticanje razvoja nezavisne riječke kulture, Grad Rijeka odlučio je prostore u središtu grada namijeniti za provođenje Rezidencijalnog programa Kamov kroz kojeg se suvremenim europskim i svjetskim umjetnicima osigurava uvjete za boravak, stvaranje i bolje upoznavanje umjetničkih, kulturoloških i društvenih prilika u Hrvatskoj, posebice u Rijeci. Stvaraoc u gostima koristi vrijeme boravka za svoj rad te se istodobno predstavlja riječkoj publici i upoznaje s umjetničkim i kulturnim životom Rijeke.

Nova knjižnica

Razvoju književne scene doprinijet će i nova gradska knjižnica koju Grad Rijeka gradi u nekadašnjem industrijskom kompleksu “Benčić”. U “Benčić” je već preselila Dječja knjižnica Stribor i to u Dječju kuću. U kompleksu je već otvoren novi prostor Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te Muzeja grada Rijeke koji je pak smješten u obnovljenoj raskošnoj baroknoj palači.