Od 1. siječnja 2019. godine cijene jasličkih i vrtićkih programa za roditelje bit će jednake, neovisno polaze li privatni ili gradski vrtić.

Prema odlukama gradskog vijeća, donesenim na sjednicama u srpnju i rujnu, Grad Rijeka će do 31. prosinca 2018. godine sufinancirati redoviti program ranog i predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača mjesečnim iznosom po djetetu od 1.015,00 kn za cjelodnevni program ili 710,00 kn za poludnevni program, a roditelj će sudjelovati iznosom do pune ekonomske cijene koja je u svakom vrtiću različita.

Od 1. siječnja 2019. godine roditelji s područja grada Rijeke koji upisuju dijete u jedan od vrtića drugih osnivača na području grada Rijeke, plaćat će istu cijenu redovitog vrtićkog ili jasličkog programa, bez obzira u koji vrtić su dijete upisali. Na taj je način roditeljima pružena mogućnost izbora dječjeg vrtića, a pritom je cijena redovitog programa jednaka cijeni u gradskim vrtićima. Roditelji će mjesečno sudjelovati u cijeni redovitog programa iznosom od 720,00 kn. Iznimno, za roditelje koji su u prošloj pedagoškoj godini za redoviti cjelodnevni program plaćali manji iznos od gore navedenog, njihov udio u mjesečnoj cijeni neće se povećavati. Grad Rijeka uplaćivat će dječjim vrtićima ostatak iznosa do pune mjesečne cijene programa utvrđene u prošloj pedagoškoj godini.

Radi se o vrtićima koji su podnijeli zahtjev za sufinanciranje na javni poziv Grada Rijeke, utemeljen na Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke. Zahtjev mogu podnijeti samo vrtići koji su uključeni u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, u dječje vrtiće drugih osnivača na području grada Rijeke može se upisati do 448 djece. S obzirom da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu politiku vrtića drugih osnivača i nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području grada Rijeke, Grad Rijeka u svom je Proračunu osigurao sredstva prema maksimalnom broju upisane djece s riječkog područja. Za očekivati je da će vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva raspoloživa mjesta ponuditi građanima Rijeke.

Grad Rijeka prihvatio je svih vrtića drugih osnivača koji su dostavili zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti, a to su :

  1. Dječji vrtić Žirafa s podružnicom Žirafica, kapaciteta 52 djece raspoređene u dvije mješovite vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program.
  2. Dječji vrtić Mala vila (waldorfski dječji vrtić), kapaciteta 50 djece raspoređene u dvije mješovite vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10- satni i 6-satni program u skladu s koncepcijom pedagogije R. Steinera.
  3. Dječji vrtić Mali princ s podružnicom Mala sirena, kapaciteta 74 djece raspoređene u tri mješovite vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program obogaćen verificiranim posebnim programom učenja engleskog jezika, čime isti ostvaruje pravo na sufinanciranje dodatnih 5% na iznos redovitog programa.
  4. Dječji vrtić Zvjezdica mira, kapaciteta 60 djece raspoređene u tri mješovite vrtićke skupine. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program katoličkog vjerskog odgoja i Montessori program koji funkcionira kao primarni program.
  5. Dječji vrtić Nazaret s podružnicom Mima, kapaciteta 92 djece raspoređene u četiri mješovite vrtićke i jednu jasličku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program katoličkog vjerskog odgoja.
  6. Dječji vrtić Pinokio, kapaciteta 40 djece raspoređene u dvije odgojne skupine, no iako prema Rješenju ima prednje navedene uvjete, radi s pola kapaciteta, odnosno ima samo jednu mješovitu vrtićku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program.
  7. Dječji vrtić Snjeguljica s podružnicom Sedam patuljaka, kapaciteta 40 djece raspoređene u dvije mješovite vrtićke skupine. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program.
  8. Dječji vrtić Zlatan, kapaciteta 20 djece raspoređene u jednu mješovitu vrtićku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program.
  9. Dječji vrtić Luna, kapaciteta 20 djece raspoređene u jednu mješovitu vrtićku skupinu. U vrtiću se provodi redoviti 10-satni program.