Na posljednjoj sjednici ovog saziva Gradskog vijeća usvojen je Prijedlog godišnjeg obračuna Grada Rijeke za 2004. godinu i Izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

Na početku sjednice, u čast na preminulog papu Ivana Pavla II., predsjednik Gradskog vijeća, Željko Glavan pročitao kratak opis njegova duhovnog djelovanja i humanističke naravi koju je za života prenosio svijetom kao poglavar katoličke crkve.

Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu

Izlažući Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu te Prijedlog odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2004. godine, gradonačelnik Vojko Obersnel je napomenuo da je u odnosu na prethodnu godinu došlo do povećanja stanja imovine Grada Rijeke za 7%, koja sada ukupno iznosi 3.509.658.341,00 milijardi kuna. Do porasta imovine je prema riječima gradonačelnika došlo prvenstveno zbog dobivanja u vlasništvo 340.000 m² zemljišta bivše vojarne na Trsatu. Stopa zaduženosti Grada Rijeke je u protekloj godini, od ukupno dozvoljenih 20%, iznosila 6% na račun kredita Hypo-Alpe-Adria, Reiffeisen i Erste banke te dva jamstva, za Vodovod i kanalizaciju kod Europske banke za obnovu i razvoj i trgovačkog društva Eko Plus kod Privredne banke Zagreb, naveo je gradonačelnik u izlaganju. “Izvršenje proračuna je 98,1%, a ono posebno raduje je činjenica da je dio koji direktno ovisi o radu gradske uprave, odnosno prihodi od zakupa poslovnih prostora, prihodi od naknada i komunalnih doprinosa te koncesija, ostvaren u najvećem postotku”, naglasio je Obersnel.
Višak prihoda Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu, iz neutrošenih sredstava za decentralizirane funkcije osnovnih škola, neutrošenih sredstava od pomoć i iz proračuna, neutrošenih kreditnih sredstava, rezerviranih, a neutrošenih sredstava stalne pričuve iz proračuna ranijih godina, u ukupnom iznosu od 20.596.405,85 kuna, a bit će utrošen namjenski za što je i predviđen, odnosno gradnju kapitalnih objekata i održavanje škola.

Gradsko vijeće je bez iskazivanja potrebe za raspravom usvojilo godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2004, kao i Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2004., te izvješće o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2004.

40. sjednica Gradskog vijeća

Ravnateljica Zaklade Snježana Prijić-Samaržija

Izvješće o radu Zaklade Sveučilištu u Rijeci

Gošća današnje sjednice bila je ravnateljica Zaklade Sveučilištu u Rijeci, koja je ovom prigodom pojasnila i razloge osnivanja ove organizacije prije godinu dana te navela osnovne ciljeve rada planirane za iduću godinu. “Prioritet Zaklade je osigurati budućnost Sveučilišta u Rijeci, poduprijeti ga u obrazovanju kadrova i istraživačkim projektima od posebnog interesa za razvoj grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, stvaranje svijesti u gradu i šire o značenju Sveučilišta za razvoj zajednice te briga o potrebama Sveučilišta”, pojasnila je u ravnateljica Zaklade Snježana Prijić-Samaržija , ističući pritom da se iznimna briga polaže na praćenje ulaganja novčanih sredstava Zaklade i postignuća znanstvenika. Inače, temeljni kapital Zaklade, kojeg su njeni osnivači Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija unijeli u projekt, iznosi 1.150.000,00 kuna, od čega je Grad Rijeka uložio 500.000,00 kuna. Dio novaca namijenjen je i za dodjelu “Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci”, znanstvenicima koji su se posebno istaknuli u znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu te javnoj djelatnosti, a u sklopu izvještaja Prijić-Samaržija navela je i imena dobitnika ovogodišnje nagrade.

Gradsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće Zaklade, a na važnost postojanja ovakve organizacije ukazao je i Željko Glavan. “Rad Zaklade začetak je nade o zaustavljanju egzodusa mladih i obrazovanih ljudi iz Hrvatske s kojom se svakodnevno susrećemo”, naglasio je Glavan.

40. sjednica GV - Gradsko Poglavarstvo

Gradsko Poglavarstvo

Aktualni sat

Da li zbog samog uvoda, ili saznanja da je ovo oproštajna sjednica ovog saziva, vijećnici nisu pokazali interes za raspravljanjem, pa ni nekoliko minuta aktualnog sata nije pobudilo veću raspravu.
Na pitanje Lidjie Flas (SDP) o tome da li je Vlada Republike Hrvatske odobrila Rijeci izdavanje municipalnih obveznica, budući da se već dosad očekivala njihova suglasnost, gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da ne postoje nikakve formalno-pravne okolnosti koje bi osporavale donošenje takve suglasnosti, te da se očekuje da se Ministarstvo o tome očituje danas.
Budući da je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, u slučaju otvaranja Centra za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja “Tić”, zbog neusuglašenosti sa zakonom, Gradu uskratilo suglasnost, vijećnicu Ivanu Jurčić (SDP) zanimalo je da li postoji šansa stavljanja u funkciju tog prostora. “Premda smo smatrali da će nadležno Ministarstvo naći načina za davanje suglasnosti za otvaranje takvog centra, nismo naišli na razumijevanje, međutim, prostor će kako je već najavljeno biti otvoren kao Savjetovalište i radit će prema svim predviđenim programima i osposobljenim stručnim kadrom, odgovorio je gradonačelnik”. Ivicu Pađena zanimalo je na kojim će linijama prometovati novi autobusi, na što je Darko Crnković ponudio obrazloženje da će o linijama 28 novih autobusa namijenjenih javnom gradskom prijevozu odlučivati struka.