Grad Rijeka zakupnicima gradskih poslovnih prostora koji su pogođeni odlukom Stožera civilne zaštite RH o zabrani rada te onima koji rade, ali imaju smanjene prihode, daje mogućnost oslobađanja ili umanjenja zakupnine.

Oslobađanje od plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora – zakupnici kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti

Grad Rijeka zakupnike gradskih poslovnih prostora kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH oslobađa plaćanja zakupnine od 1. ožujka do ukidanja mjera zabrane rada.
Mjerom oslobađanja od plaćanja zakupnine obuhvaćene su slijedeće djelatnosti:

 • sve kulturne djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) uz obustavu održavanja izložbi, revija i sajmova
 • ugostiteljski objekti svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja
 • uslužne djelatnosti kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni),
 • sva sportskih natjecanja i organizirani treninzi i rad teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara,
 • održavanje dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola,
 • autoškole i škole stranih jezika.

Navedenim zakupnicima kojima je za mjesec ožujak 2020. godinu poslan račun za zakupninu poslat će se odobrenja po navedenim računima, s time da će se onim zakupnicima koji su navedeni račun podmirili s iznosom odobrenja zatvoriti budući račun za zakupninu.

U razdoblju od 1. travnja 2020. do ukidanja mjera zabrane rada neće se ispostavljati računi za zakupninu za sve one djelatnosti kojima je Odlukom stožera civilne zaštite RH zabranjen rad.

Zakupnici gradskih prostora koji obavljaju djelatnosti koje su odlukom Stožera civilne zaštite RH mogle početi s radom 27. travnja 2020. godine, oslobađaju se plaćanja zakupnine za razdoblje od 27. do 30. travnja.

Umanjenje ili oslobađanje od plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora – zakupnici kojima nije zabranjen rad

Grad Rijeka će svim zakupnicima gradskih poslovnih prostora kojima nije zabranjeno obavljanje djelatnosti sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH, ali su pretrpjeli moguće financijske štete s obzirom na umanjenje prometa, djelomično umanjiti zakupninu ili otpisati potraživanja po osnovi zakupnine.

Kriteriji za umanjenje ili oslobađanje plaćanja zakupnine su:

 • zakupnicima s padom prometa od 20 do 50% odobrit će se umanjenje zakupnine za 30%,
 • zakupnicima s padom prometa od 51 do 70% odobrit će se umanjenje zakupnine za 50%,
 • zakupnicima s padom prometa od 71% i više odobrit će se 100% umanjenje odnosno stornirat će im se dostavljen račun za zakupninu.

Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje/oslobađanje zakupnine uz vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju zakupnici će moći dostaviti isključivo putem on line obrasca na portalu Grada Rijeke, na kojem se nalaze i upute o ispunjavanju. Obrazac je dostupan od 7. svibnja 2020. godine.

Razdoblje za dokaz pada prometa utvrđuje se mjesečno na način da se mjesec za koji se traži odobrenje umanjenja/oslobađanja zakupnine uspoređuje s istim tim kalendarskim mjesecom iz 2019. godine. Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u 2019. godine, u mjesecima referentnima za mjere umanjenja/oslobađanja zakupnine, dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u veljači 2020. godine, odnosno u mjesecu koji prethodi pandemiji koronavirusa

E-zahtjevi za djelomično umanjenje ili otpis potraživanja s osnove zakupnine moći će se podnijeti od četvrtka, 7. svibnja prema sljedećim rokovima:

 • zahtjevi za ožujak 2020. podnose se do zaključno 20. svibnja 2020. godine,
 • zahtjevi za travanj 2020. podnose se do zaključno 31. svibnja 2020. godine,
 • zahtjevi za svibanj 2020. podnose se do zaključno 10. lipnja 2020. godine

Zakupnici prostora za knjižare i antikvarijate, koji su bili zatvoreni tijekom ožujka i travnja, a odobren im je rad u svibnju, mogu podnijeti zahtjev za oslobađanjem od plaćanja zakupnine za svibanj 2020. godine ukoliko također imaju pad prometa od 71 i više posto. Riječ je o djelatnostima trgovine na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama, djelatnosti trgovine na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama tj. trgovina na malo rabljenim knjigama – kojima je još i ranije umanjena ugovorena zakupnina u iznosu od 50%.

Od prava na umanjenje/oslobađanje zakupnine izuzete su garaže, ljekarne središnje bankarstvo, ostalo novčarsko poslovanje osim djelatnosti mjenjačnica, opće djelatnosti javne uprave, sudske i pravosudne djelatnosti, djelatnosti političkih organizacija i  djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija (konzulati).

Zakupnina za mjesec svibanj 2020. godine obračunat će se sukladno kalendarskim danima u kojima je bio omogućen rad pojedinoj djelatnosti, a sve sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite RH o popuštanju protuepidemijskih mjera.

Zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu odnosno na upravljanju Grada Rijeke, koji obavljaju djelatnosti koje nisu bile obuhvaćene mjerom zabrane rada, a koji su zaprimili račun na ime zakupnine za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, ali isti još nisu ili neće platiti u roku određenom za plaćanje računa, neće se obračunavati zakonska zatezna kamata, a sve ukoliko zakupnici podmire zakupninu za navedeno razdoblje zaključno do 31. prosinca 2020. godine odnosno do datuma obnove ugovora (ukoliko ugovor ističe u 2020.godini).