Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka otvorila je post COVID-19 neurološku ambulantu u prostorima Poliklinike na riječkom lokalitetu.

Ambulanta će raditi utorkom od 12 do 15 sati, a pacijentima će na raspolaganju biti neurolozi različitih subspecijalizacija.

Za pregled pacijenata kod kojih su prisutni dugotrajni i neobjašnjivi neurološki simptomi nakon oporavka od COVID 19 u novoj neurološkoj ambulanti potrebna je uputnica obiteljskog liječnika ili neurologa.

Neurološka ambulanta druga je post COVID-19 ambulanta u KBC-u Rijeka koji je još u prosincu otvorio pulmološku post COVID-19 ambulantu na lokalitetu Sušak. S obzirom na to da je sve više pacijenta kod kojih ne prolaze tegobe nakon preboljenog COVID-19 pojavila se potreba za otvaranjem ambulante koja bi primila pacijente kod kojih su prisutni simptomi i perifernog i centralnog živčanog sustava.

Pacijentima će u novoj ambulanti na raspolaganju biti članovi našeg multidisciplinarnog tima koji će uključivati i psihologinju prof. Ines Torić te neuroradiološki i neurointerventni tim s radiologije na čelu s dr.sc. Slavicom Kovačić.

Kratkotrajni i dugoročni neurološki učinci COVID-19 još uvijek se prate s obzirom na veliki broj neuroloških manifestacija ne samo u akutnoj fazi nego i dugo nakon preboljele infekcije. Post COVID 19  neurološki sindrom je postvirusni sindrom uzrokovan odgovorom mozga i tijela na infekciju virusa, SARS-CoV-2.

Karakteriziraju ga produljena pojava depresije, razne neuromuskularne bolesti poput slabosti mišića i miopatija, tjeskobe, umor, poremećaji spavanja, različiti kognitivni problemi  problema s koncentracijom, pažnjom, pamćenjem, kao i vrtoglavica, glavobolja, gubitak mirisa, bolesti pokreta, epilepsije, cerebrovaskularne bolesti i drugo.