Zbog opće gospodarske situacije i činjenice da se prihodi Proračuna Grada Rijeke ostvaruju smanjenom dinamikom, riječki je gradonačelnik donio odluku o smanjenju plaća zaposlenika gradske uprave i ustanova koje su proračunski korisnici Grada Rijeke za tri posto, počevši od isplate plaća za srpanj 2009. godine

Uz djelatnike gradske uprave smanjenje plaća obuhvatit će Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Dječji vrtić “Rijeka”, “Dom mladih”, Dom za dnevni boravak djece “Tić”, Gradsku knjižnica Rijeka, Muzej Grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK “Ivana pl. Zajca”, Gradsko kazalište lutaka i Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, kojima će se plaća također smanjiti za 3% i vratiti na razinu iz 2008. godine.

Obrazlažući svoju odluku gradonačelnik je kazao da zna da je nepopularna, ali da zbog odgovornosti za izvršenje proračuna mora raditi određene korekcije. Rebalans proračuna bit će predložen u rujnu, a neke od mjera poput smanjenja plaća, potrebno je učiniti ranije, rekao je gradonačelnik.
Izravna ušteda ovom odlukom bit će oko 3 milijuna kuna, a toliko će iznositi i ušteda u komunalnim i trgovačkim društvima. Prije donošenja odluke obavljeni su razgovori sa sindikatima, sukladno Kolektivnom ugovoru i Zakonu o radu, pa je za ovakvu odluku dobivena njihova suglasnost. Gradonačelnik je propisao i čitav niz drugih mjera štednje u korištenju sredstava Proračuna, budući da se on puni slabije nego je bilo očekivano, posebice u dijelu koji se odnosi na prihode od prodaje nekretnina.

Obersnel je podsjetio i na činjenicu da se Grad mjerama za poticanje poduzetništva već odrekao gotovo 10 milijuna kuna prihoda, što će također utjecati na proračun. No, bez obzira na sve, do kraja godine bit će izvršene sve obveze po pitanju kredita i jamstava te socijalne politike Grada, dok će sve ostalo, ovisno o punjenju proračuna i gospodarskoj situaciji biti revidirano kroz rebalans, naglasio je gradonačelnik.

gradonacelnik-vojko-obersnel

Nesposobna Vlada uništava lokalnu samoupravu
Nastavno na problematiku smanjenja plaća, gradonačelnik je kazao da je neugodno iznenađen ponašanjem Vladu RH i najavom donošenja Zakona o plaćama lokalnih dužnosnika i službenika kojim će Vlada praktički ukinuti samostalnost lokalne samouprave. Ocjenjujući da je ovaj zakon ukida ovlasti lokalne samouprave i uprave, i predstavlja odraz histerije koja je zahvatila Vladu, Obersnel je postavio pitanje, da li ovoj državi lokalna samouprava uopće treba. Država naime, protiv jedinica lokalne samouprave pokreće sporove i oduzima im imovinu, gdje god je ona upisana kao društveno vlasništvo, dok se istovremeno decentralizacija provodi samo prenošenjem obaveza, ali ne i sredstava.

Ovaj prijedlog zakona gradonačelnik je usporedio s „lošom, neukusnom i neprobavljivom sarmom, koja pokazuje pravi odnos ove vlasti prema lokalnoj samoupravi i upravi”. Obersnel je naglasio da mu nije jasno po čemu su, u ovom prijedlogu, pročelnici gradskih odjela u Zagrebu bolji od ostalih pročelnika po drugim gradovima, po čemu to županijski pročelnici obavljaju odgovorniji posao od gradskih. Budući da ovaj zakon u potpunosti ukida čitav niz zakona koji se odnose na lokalnu samoupravu, a suprotan je i Ustavu RH te Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi koju je Hrvatska potpisala, Obersnel je naglasio da će kao predsjednik Udruge gradova i gradonačelnik, iskoristiti sva sredstva koja mu stoje na raspolaganju da se ovaj zakon ne usvoji.

„Ovoj Vladi je praksa da svoje zakone provjerava na Ustavnom sudu, no u ovom će slučaju o tom zakonu raspravljati i europski sudovi“, kazao je Obersnel. “Ovo je kap koja je prelila čašu, zašto da mi snosimo teret onih koji su 1993.g. donijeli zakon kojim su se bivše općine transformirale u bezbroj jedinica lokalne samouprave, a sada se ne usuđuju mijenjati zakon, odnosno ukidati ih.

U raspravu su se uključili i zamjenici gradonačelnika Jovanović i Matešić. Jovanović je kazao da Vlada ne želi priznati da su generatori nelikvidnosti i korupcije državne firme u čijim nadzornim odborima sjede njihovi ministri. “Njihov je jedini cilj zadržati svoje fotelje a za građane ih uopće nije briga”, rekao je Jovanović. Matešić je pak naglasio da se nesposobnost ove Vlade očituje upravo u donošenju niza zakona kojima se krši Ustav.

Mladen Vukelic

Unapređenje stanja opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture po mjesnim odborima za 2010.
Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke određeno je da prijedlog standarda opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture u mjesnim odborima na području Grada izrađuje Odjel za gradsku samoupravu i upravu. U skladu s tom odredbom, izrađen je Prijedlog standarda sukladno kriterijima za ocjenu stanja opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture po mjesnim odborima na području Grada Rijeke prema podacima dobivenim od TD “Rijekapromet” Rijeka, Odjela gradske uprave za komunalni sustav i “Energo” d.o.o. Rijeka. Obradom podataka o stanju neasfaltiranih cesta, stanju kolnika, neizgrađenim nogostupima, neriješenoj odvodnji oborinskih voda, nedostatnoj izgrađenosti dječjih igrališta, zelenih površina, autobusnih čekaonica i nedostatnih rasvjetnih tijela i primjenom navedenih kriterija utvrđeno je da u opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture zaostaju Mjesni odbori: Zamet, Drenova, Pehlin, Srdoči, Brašćine – Pulac, Kantrida, Grbci, Škurinjska Draga i Škurinje, Podmurvice, Sv. Nikola, Draga, Turnić, Sv.Kuzam, Svilno i Orehovica. Ukupna sredstva za unapređenje stanja opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture po mjesnim odborima za 2010. godinu iznose 10,23 milijuna kuna.

Grad Rijeka pokrenut će stečajni postupak nad dužnikom Jasmin d.o.o. koji je presudom Županijskog suda u Rijeci od 25. veljače 2009. godine, za neplaćenu zakupninu za poslovni prostor dužan Gradu isplatiti iznos od 369.601,71 kuna sa zakonskim kamatama. kako je pojasnila pročelnica Ksenija Linić, budući da je dužnik 2003. godine, Ugovorom o ustupanju, svoje potraživanje prema društvu Vulkan Dibo d.o.o., ustupio bez naknade gospodinu i gospođi Smailagić, vlasnicima tvrtke Jasmin d.o.o., temeljem kojega su oni naplatili iznos od preko 10 milijuna kuna u stečajnom postupku, zaključeno je da se u smislu Stečajnog zakona, pobijanjem iste može se ostvariti povrat iznosa u stečajnu masu i podmirenje vjerovnika. Stoga je radi naplate navedenog potraživanja predloženo podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.

Skip to content