Gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je i na Gradsko vijeće uputio Studiju opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci, kao i Prijedlog odluke o davanju koncesije za plažu Ploče. E- konzultacije s građanima rezultirale su time da se ulazak na plažu neće naplaćivati, dok korištenje svlačionica i iznajmljivanje opreme hoće.

Kako je izvijestila pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević, predlaže se davanje Plaže Ploče u koncesiju na pet godina, unatoč zakonskoj mogućnosti od 20 godina. To je zbog toga što je riječ o prvoj koncesiju za ovu vrstu djelatnosti na plažama grada Rijeke i što se ova koncesija provodi neposredno nakon donošenja novog Zakona o koncesijama. Koncesijska naknada sastoji se od stalnog i promjenjivog iznosa koji su utvrđeni zakonskim propisima. Tako početni iznos za plažu na kojoj nema naknade iznosi pet kuna po četvornom metru, a promjenjivi 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na plaži. U konkretnom slučaju, Studija je pokazala da je riječ o godišnjem iznosu od 177.830 kuna, od kojega se 1/3 uplaćuje Županiji, 1/3 u državni proračun, a 1/3 na račun Grada Rijeke. “Svrha koncesije je, prije svega, obogaćivanje plaže novih sadržajima, što bi je trebalo učiniti još atraktivnijom i zanimljivijom. Ostavili smo prostor za široke mogućnosti različitih djelatnosti, a o domišljatosti koncesionara ovisi kakva će ponuda biti”, kazao je gradonačelnik Obersnel izražavajući nadu da će cijeli proces koncesioniranja ove plaže biti dovršen do zadnje sjednice Gradskog vijeća u ovom mandatu. Miličević je naglasila kako je ova analiza izrađena na isti način kako su to činile i ostale plaže na Jadranu, a svrha joj je pokazati isplativost davanja u koncesiju Plaže Ploče. Ekonomsku studiju izradit će svaki ponuditelj, ovisno o tome koliko u ovu djelatnost namjerava uložiti i koliko ljudi namjerava zaposliti. Pročelnica Miličević istaknula je da se analiza temelji na činjenici da će plaža ipak biti u funkciji pet mjeseci, od čega tri do četiri mjeseca u intenzivnoj sezoni kupanja, a preostale mjesece bit će u funkciji kulturnih i drugih događanja. U sezoni kupanja predviđeno je zapošljavanje 15 osoba, s obzirom da je obveza koncesionara financirati spasioce. To je, naime, obveza zbog Plave zastave koju je ova plaža dobila i održavanja kompletne opreme koja je uz to vezana. Procijenjena neto dobit je oko 335.000 kuna, uz uvjet da plaža ima veliki broj sadržaja, da se radi pet mjeseci i da ima 15 zaposlenih. “Svaki od koncesionara dat će svoju računicu, ovisno o svom pogledu na posao.

Gradonačelnikov kolegij 6. veljače 2013.

Ovakvom koncesijom Grad Rijeka ne ostvaruje samo prihod, već i smanjuje troškove održavanja”, kazala je Miličević podsjetivši da je Grad Rijeka izgradio plažu u sklopu bazenskog kompleksa te da je ona u funkciji otvorene plaže na kojoj je Grad do sada obavljao održavanje i čišćenje, uključujući i davanje koncesijskih odobrenja za pojedine djelatnosti u ljetnom razdoblju. Među ostalim, Miličević je naglasila da su kroz provedene e- konzultacije o Plaže Ploče građani zauzeli stav da se ulaz na plažu ne bi trebao naplaćivati, da bi na plaži trebalo uspostaviti zaštitarsku službu radi nedoličnog ponašanja pojedinih korisnika, da plaža mora biti raspoloživa i onim kupačima koji ne žele koristiti opremu koncesionara, kao i to da bi plaža trebala biti obogaćena dodatnim spravama, posebno za igru djece, ali i sadržajima na moru, kao što je vaterpolo igralište i sl.

Cilj je da se konačna odluka o dodjeli koncesije donese u travnju ove godine kako bi koncesija vrijedila već u ovogodišnjoj sezoni kupanja. Koncesija podrazumijeva razne djelatnosti, od iznajmljivanja ležaljki i suncobrana, pedalina, jedrilica, brodica na vesla. Tu se svakako ubraja i ugostiteljstvo u montažnim i drugim prenosivim objektima, prodaja sladoleda, napitaka i pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga iz pokretnih naprava, postava plutajućih naprava za mogućnost igranja vaterpola, košarke na vodi i sl., organizacija sportskih, kulturnih i drugih manifestacija, što uključuje i ljetno kino, usluge zdravlja kao što su joga, fitness, i slični sadržaji za djecu, vođenje igraonica na otvorenom, postava sprava za djecu na kopnenom dijelu poput gusarskog broda, trampolina, tobogana, škola ronjenja, jedrenja, veslanja i plivanja i trgovina opremom za plažne aktivnosti u napravama i uz uvjete koje odredi davatelj koncesije, odnosno Grad Rijeka. Konačnu odluku o koncesiji, nakon provedena natječaja donijet će Gradsko vijeće na temelju utvrđenih kriterija, Zakona o javnoj nabavi i ekonomski najpovoljnije ponude. Koncesionar će upravljati i sa svim tuševima, svlačionicama i zatvorenim prostorima koji se nalaze u zoni bazenskog kompleksa, a kojim je do sada upravljao Odjel gradske uprave za komunalni sustav. To znači da će u tim objektima moći naplaćivati naknade koje će biti dogovorene s Gradom Rijekom.

Više novca za javne potrebe u sportu
Samir Barać, gradonačelnikov kolegij 6. veljače 2013.Prihvaćen je i Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu – Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Riječkog sportskog saveza. Ovaj prijedlog proslijeđen je Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. Detaljni plan raspodjele usvojila je Skupština Riječkog sportskog saveza krajem siječnja 2013. g . Javne potrebe u sportu za 2013. godinu ukupno zahtijevaju 12,303 milijuna kuna, a aktivnosti koje se financiraju putem RSS-a vrijedne su 11,644 milijuna kuna. Prijedlog Detaljnog plana raspodjele, izvijestio je predsjednik Riječkog sportskog saveza Samir Barač, izrađen je od strane Stručno-savjetodavnih komisija Riječkog sportskog saveza, koje su razmotrile 117 prijavljenih programa te predložile redovno sufinanciranje tijekom 2013. godine 106 programa, uz podjelu po kategorijama sporta. “”Unatoč ne baš blistavoj situaciji koja se odražava i na gradski proračun, ove je godine osigurano više novca za javne potrebe u potrebe u sportu, a Grad je pokrio i dio obveza prema klubovima iz prethodnih godina. Samo za ovu godinu osigurano je više od osam milijuna kuna, a ta sredstva će, na oko stotinu klubova biti raspoređena prema kriterijima Riječkog sportskog saveza. Osim transfera novca klubovima, Grad Rijeka snosi troškove korištenja objekata, što uključuje troškove upravljanja, plaće zaposlenih, režije i sve ostalo što je potrebno za održavanje objekata. Taj je iznos višestruko veći od onog koji se transferira klubovima”, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Detaljni plan raspodjele sadrži i naznaku procijenjenih troškova korištenja sportskih objekata tijekom 2013. godine za udruge obuhvaćene istim, čiju evidenciju vodi Riječki sportski savez, sve u cilju objedinjenog prikazivanja, kako dotacija koje udruge ostvaruju iz Proračuna Grada Rijeke, tako i procjene korištenja objekata, što ne predstavlja dotaciju u novcu, no isto predstavlja vrstu pomoći udrugama, s obzirom na to da sportske udruge sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke i Rijekasport d.o.o. koriste bez plaćanja naknade. Tako se postiže transparentnost u odnosu lokalne zajednice, tj. Grada Rijeke i Riječkog sportskog saveza prema riječkim sportskim udrugama.

Mladen Vukelić, gradonačelnikov kolegij 6. veljače 2013.Smjernice za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja za razdoblje 2009.- 2012.godine
Zbog nepovoljne gospodarske situacije tijekom posljednjih nekoliko godina, novčani iznosi planirani u Smjernicama za organizaciju i sustav zaštite i spašavanja za razdoblje 2009.- 2012.godine i tijekom prošle godine realizirani su u smanjenom obimu, kazao je pročelnik Odjela gradske uprave za samoupravu i upravu Mladen Vukelić, izvješćujući o stanju sustava zašite i spašavanja na području grada Rijeke u 2012. godini. Tomu je dodao kako je povoljna okolnost što u protekloj godini na području grada Rijeke nije bilo ugroza koje su zahtijevale aktiviranje snaga, izvan snaga kojima je zaštita i spašavanje redovita djelatnost. No, Vukelić je naglasio da je 2012. godina bila najteža do sada, jer je tijekom te godine zabilježen najveći broj intervencija. Ujedno je prihvaćen i prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke za razdoblje 2013-2016. godine. Smjernice se odnose na cjelokupno područje civilne zaštite, a obuhvaćaju vatrogastvo, skloništa (javna tunelska i skloništa osnovne zaštite), udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti. Za sustav zaštite i spašavanja u 2013. godini planirano je 12,6 milijuna kuna, u 2014. godini 12,8 milijuna kuna, u 2015. ta sredstva planirana su u iznosu od 12,16 milijuna kuna, a u 2016. godini 13,2 milijuna kuna.

Imenovan stručni tim za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke
Na gradonačelnikovom kolegiju prihvaćen je i prijedlog odluke o imenovanju stručnog tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke koji je proslijeđen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Za voditelja je predložen dipl.ing.drvne industrije i šumarstva Hinko Mance. Zadaća stručnoga tima je usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke, prema utvrđenom programu i rokovima. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije prema Zakonu o zaštiti od požara obavezno se izrađuje za područje jedinice lokalne samouprave, a jedinice lokalne samouprave najmanje jednom u pet godina usklađuju procjene ugroženosti u skladu s novonastalim uvjetima. Posljednja procjena ugroženosti za područje grada Rijeke izrađena je 2008. godine. S obzirom na to da je u proteklom razdoblju došlo do promjene ili prestanka postojanja nekih pravnih osoba te su izvedeni ili se planiraju različiti infrastrukturni zahvati, potrebno je ažurirati postojeće podatke i prikupiti nove podatke iz različitih grana djelatnosti.
Željko Šporer novi zapovjednik Civilne zaštite Grada Rijeke
Na kolegiju je prihvaćen je i prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke, o čemu će također raspravljati Gradsko vijeće. Temeljem Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 24. studenog 2011. godine donijelo je Odluku o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke. Pravilnik propisuje da jedan od članova Zapovjedništva civilne zaštite mora biti predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje te je operativcem Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke imenovan Siniša Badovinac, načelnik zaštite i spašavanja Područnog ureda zaštite i spašavanja Rijeka. S obzirom na to da je došlo do promjena u unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, potrebno je da se operativcem Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke imenuje Željko Šporer, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje u Odjelu za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka. I ovaj je prijedlog upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Gradonačelnikov kolegij 6. veljače 2013.

U riječkim osnovnim školama 27 pomoćnika u nastavi i asistenata
Na prijedlog Povjerenstva za izbor učenika koji će imati pomoćnika u drugom polugodištu školske 2012./2013. godine odobren je rad dosadašnjih 24 pomoćnika u nastavi te uvođenje 3 nova pomoćnika i 5 dosadašnjih osobnih pomoćnika, izvijestila je pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj. Tri pomoćnika u nastavi imat će Osnovna škola “Eugen Kumičić”, dva OŠ “Srdoči”, pet
OŠ “Pećine”, dva OŠ “Nikola Tesla”, dva OŠ “Podmurvice”, dva OŠ “Kozala”, tri OŠ “Centar”, a isto toliko i OŠ “Vladimir Gortan”. Jednog pomoćnika u nastavi imat će OŠ “Pehlin”, dva OŠ “Kantrida”, tri OŠ “Gornja Vežica”, a po jednog OŠ “Zamet”, OŠ “Fran Franković”, OŠ “Brajda” i OŠ “Trsat”. U proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu za provedbu ovog Projekta u drugom obrazovnom razdoblju školske 2012./2013. godine planirana su sredstva u iznosu 785.000 kuna. “Treba naglasiti da ovim nastavljamo s provedbom programa s čim smo započeli prije nekoliko godina. Riječ je o vrlo korisnom programu koji i dalje ovisi o volji lokalne samouprave, a zasniva se na tome da djeca s teškoćama u razvoju lakše svladaju nastavne programe”, kazao je gradonačelnik Obersnel