U uvodnom dijelu kolegija, nakon što je predstavio svog novog zamjenika Nikolu Ivaniša, gradonačelnik je kazao kako je u proteklom razdoblju, od raspisivanja lokalnih izbora do završetka izbornog ciklusa, donio niz zaključaka neophodnih za normalno funkcioniranje Grada i gradskih službi koje su kao Informacija o donesenim zaključcima u dva navrat objavljivane na web stranicama Grada Rijeke.

Novi stanovi na Martinkovcu i Hostovu bregu

Obrazlažući prijedlog Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2020. godina pročelnica Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Denis Šulina kazala je kako se Grad Rijeka još 2001. godine aktivno uključio u izgradnju stanova po tom modelu  te je 2002. godine izgrađeno 93 stana na Škurinjama, a 2004. godine 114 stanova na Srdočima, u što je za zemljište, infrastrukturu, priključke i komunalni doprinos uloženo 26 milijuna kuna.  Izmjene Zakona o društvenoj poticanoj stanogradnji omogućile su da Grad Rijeka  2006. godine osnuje  Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) koja je od svog osnutka izgradila još 379 stanova, među kojima su u prve izgrađene stanove na Rujevici (I faza), koje je Grad otkupio, uselili građani s gradske Liste prioriteta za dodjelu stanova u najam. U sljedećim projektima: Rujevica (II faza), Donja Drenova i Hostov Breg izgrađeno je dodatnih 255 stanova. Ukupna vrijednost , projekata po modelu POS-a ostvarenih putem Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke iznosi 222 milijuna kuna.

– U razdoblju 2017. – 2020. planirana je gradnja oko 280 stanova na tri lokacije,  Martinkovac I. faza, do 90 stanova u dvije ili tri zgrade,  Martinkovac II. Faza (Srdoči, Kamionski terminal), do 96 stanova u tri zgrade, Hostov breg II. faza, do 96 stanova u jednoj zgradi. Vrijednost planiranih projekata procjenjuje se na nešto više od 163 milijuna kuna, od čega se nešto manje od 30 milijuna financira predviđa povlačenjem državnih poticajnih sredstava. Ulaganja Grada Rijeke kojima se financira zemljište i priključenje na komunalnu infrastrukturu procjenjuju se na nešto više od 31 milijun kuna. – kazala je Šulina. Pritom je dodala da je, s  obzirom na stupanj pripremljenosti projekata i mogućnosti realizacije, početak gradnje i prodaje stanova  na lokaciji Martinkovac II. faza planiran za travanj 2018., a useljenje za rujan 2019., početak gradnje i prodaje stanova za lokaciju Martinkovac I. faza planiran je za srpanj 2018., a useljenje za prosinac 2019.,  dok će  lokacija  Hostov breg II. faza, biti spremna za početak gradnje i prodaju stanova u siječnju 2019., a useljenje je planirano u srpnju 2020. godine.  Opravdanost nastavka realizacije programa društveno poticane stanogradnje razvidna je iz činjenice da je u ovom trenutku, od ukupno 841 podnositelja zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a s obje liste, 101 kupac realizirao kupnju stana, 33 su brisana s liste, a preostalo je još 707 potencijalnih kupaca  za stanove u budućim objektima.

Prihvaćajući Program  POS-a i produženje roka valjanosti lista reda prvenstva za kupnju stana po tom modelu gradonačelnik je istaknuo kako će ovaj plan omogućiti da još 300-njak obitelji riješi stambeno pitanje  te najavio da se pored Programa POS-a  planira gradnja 200 stanova za najam.

-Ni s ostvarenjem ovog plana gradnje po modelu POS-a nećemo uspjeti zadovoljiti potrebe svih s liste stoga je potrebno da nadležni gradski odjeli iznađu nove lokacije za gradnju stanova po modelu POS-a – zaključak je gradonačelnika Obersnela.

Kvaliteta mora riječkoga priobalja izvrsna

U nastavku Kolegija prihvaćeno je izvješće o kakvoći mora na riječkim plažama u prošloj godini koje pokazuje kako je na gradskom području, od Preluka do Pećina, na većini od ukupno 21 mjernih točaka kakvoća mora bila ocijenjena ocjenom “izvrsno”. Konačnom ocjenom “dobro” ocjenjena je kakvoća mora na Kantridi – Villa Nora, a godišnjom ocjenom “zadovoljavajuće” ocjenjene su Kantrida – zapad, Kantrida – istok i Grčevo što su značajno bolji rezultati nego su zabilježeni 2015 godine.

-Možemo biti više nego zadovoljni kvalitetom mora uz riječke plaže, a prva ispitivanja u ovoj sezoni kupanja također daju razloga za zadovoljstvo. Riječke plaže smještene su u gradskom području, ispod gusto naseljenih urbaniziranih područja, a unatoč tome more uz njih ima visoku sanitarnu kvalitetu. Rezultat je to velikih ulaganja u izgradnju kanalizacijskog sustava  – kazao je gradonačelnik  i dodao da  Odjel gradske uprave za komunalni sustav u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo treba provesti dodatna ispitivanja na plažama koje imaju ocjenu „zadovoljavajuće“. –  Potom u suradnji s KD Vodovod i kanalizacija treba provjeriti da li su svi objekti u blizini tih lokacija priključeni na sustav odvodnje – kazao je gradonačelnik  dodajući kako će izgradnjom cjelokupnog kanalizacijskog sustava na području  grada Rijeke , za što su osigurana sredstva iz EU fondova, more u cijelom riječkom priobalju biti visoke kvalitete, a istodobno će biti i zaštićena izvorišta pitke vode.

Plaže spremne dočekale kupače

Gradonačelnik je prihvatio Izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja na plažama uoči ove sezone kupanja o kojem je govorila pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Irena Miličević.

-Grad održava 22 plaže i to 13 plaža na Kantridi i Kostabeli i 9 plaža na Pećinama ukupne površine 108.000 m². Za ovu godinu za održavanje plaža je osigurano ukupno 5,2 milijuna kuna, što je namijenjeno izvođenju građevinsko-zanatskim radovima, čišćenje plaža i mora, postavljanju  privremenih priključaka te za uređenje i održavanje objekata i opreme na plažama – kazala je Miličević.  Svi potrebni radovi , kako bi plaže spremne dočekale kupače, uspješno su obavljeni do 1. lipnja, kada je i službeno počela sezona kupanja. Među većim zahvatima i ulaganjima izdvaja se uređenje sunčališta na plaži Bivio, na kojoj je postavljen i sanitarni čvor, dohranjivanje plaža šljunkom, uređenje brojnih prilaza, puteva i stubišta, hortikulturni radovi i uklanjanje otpada na cijelom plažnom pojasu od Preluka do Pećina. U sezoni kupanja, kazala je Miličević, sve plaže se svakodnevno čiste.

Gradonačelnik je na današnjem kolegiju također dao suglasnost za izvođenje radova na polaganju komunalne infrastrukture – plinovoda, kanalizacije, vodovoda, elektro i drugih komunalnih instalacija te radova redovnog održavanja na prometnicama grada Rijeke u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj predstavila je Nacrt prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za pedagošku 2017./2018. godinu te najavila da će se Nacrt objaviti na web stranicama Grada Rijeke radi provedbe Savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, u trajanju 30 dana.

Dnevni red

 1. Točka dnevnog reda 1.

  Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 6. do 12. lipnja 2017. godine

 2. Točka dnevnog reda 2.

 3. Točka dnevnog reda 3.

 4. Točka dnevnog reda 4.

 5. Točka dnevnog reda 5.

 6. Točka dnevnog reda 6.

 7. Točka dnevnog reda 7.

 8. Točka dnevnog reda 8.

 9. Točka dnevnog reda 9.

 10. Točka dnevnog reda 10.

 11. Točka dnevnog reda 11.