Na području Ulice Brune Francetića i Kučićki put počinju radovi na sanaciji odvodnje oborinskih voda. Radovi se izvode prema programu komunalnih prioriteta za 2022.g.

Radovi u Ulici Brune Francetića počeli su 20. rujna 2022.godine te se završetak radova predviđa 26. rujna 2022. godine. Radovi u Ulici Kučićki put počinju u petak 23. rujna 2022. godine, te se završetak radova previđa do 30. rujna 2022., a ovisno o vremenskim prilikama.

Na spomenutim lokacijama postavljena je i privremena prometna signalizacija.