U prvoj polovini veljače, na području MO Luka u Rijeci, na lokaciji Riva 4, na nogostupu, započet će radovi na postavi četiri poluukopana spremnika različitih dimenzija i kapaciteta.

Postavit će se tri spremnika, svaki volumena 3,0 m³ promjera 1,3 m, za selektirani otpad (staklo, papir i zajednički za plastiku, ambalažni otpad i metal), te jedan spremnik volumena 5 m³ promjera 1,5 m za preostali miješani otpad. Predmetni spremnici postavljeni su već na tri lokacije, i to na lokaciji Riva 1, Zanonova, te Riva boduli 1. Postavljeni spremnici namijenjeni su selekciji otpada na području grada Rijeke a svrha im je povećanje efikasnosti usluge, te uz povećani kapacitet očuvanje okoliša.

Spremnici će biti ukopani do polovice svoje visine u tlo. Svaki spremnik izrađen je od krutog vanjskog nepropusnog spremnika izrađenog od PHD-a sa ukrasnom zaštitom iznad tla, te unutarnjim nepropusnim spremnikom – vrećom koja se prazni po zapunjenju volumena. Ugovoreni rok postave spremnika je 30 dana od početka radova.

Ukupna vrijednost s postavom na poziciju iznosi 200.161,33 kn s PDV – om, od čega na spremnike otpada 74.541,33 kn sa PDV – om. Investitor je KD Čistoća d.o.o., koja u ime i za potrebe Grada Rijeke nabavlja postavlja spremnike, te sakuplja i zbrinjava komunalni otpad na području Grada. Proizvođač spremnika je Aplast d.o.o., 3301 Petrovče, Slovenija. Izvođač radova postave spremnika je Kvarner Graditeljstvo.

Prikaz katastarskih čestica