Grad Rijeka, odjel gradske uprave za poduzetništvo objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratne subvencije organizatoru nautičkog sajma na području grada Rijeke.

TKO MOŽE PODNIJETI PRIJAVU?
Javni poziv je otvoren za sve gospodarske subjekte bez obzira na veličinu.

KOLIKO JE IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐEN I ZA KOJU NAMJENU?
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti Korisniku iznosi 100.000,00 kuna, s time da isti iznos ne smije premašiti 50% ukupnih troškova organizacije Sajma.

Sredstva se dodjeljuju za troškove najma, zakupa, koncesije, uređenja i opremanja sajamskog prostora, troškove zakupa medijskog prostora, promidžbene troškove, troškove izrade kataloga i prospekata, brošura, organiziranja seminara, stručnih skupova, radionica te administrativno – računovodstvene troškove.

UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH SUBVENCIJA
Nepovratna subvencija se dodjeljuje za pokriće dijela budućih troškova organizacije Sajma.

Pravo na subvenciju iz ovog Javnog poziva ostvaruje prijavitelj koji temeljem vrijednosnih kriterija iz Tabele kriterija za ocjenu prijava, objavljenih u Javnom pozivu, ostvari najveći broj bodova

PODNOŠENJE PRIJAVA I ROKOVI JAVNOG POZIVA
Zahtjevi s popunjenim obrascima i dodatnom dokumentacijom zaprimaju se poštom ili neposredno u Pisarnicu Grada Rijeke od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada s krajnjim rokom od 15 radnih dana od dana objave, odnosno do 9. svibnja 2019. godine.