Grad Rijeka objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za namirenje razlike povećane zaštićene najamnine/naknade.

Izmjenama Zakona o najmu stanova povećava se zaštićena najamnina koju plaćaju zaštićeni najmoprimci i zaštićeni podstanari, kao i naknada koju plaćaju predmnijevani najmoprimci.

Navedena zaštićena najamnina/naknada povećava se svakih dvanaest mjeseci, počevši od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2023. Iznos za koji se povećava najamnina odnosno naknada na dan 1. rujna tekuće godine je fiksan i iznosi 1,20 puta zaštićene najamnine koju je najmoprimac ili zaštićeni podstanar plaćao na dan 31. kolovoza 2018., odnosno 1,20 puta naknade koju je predmnijevani najmoprimac plaćao na dan 31. kolovoza 2018. godine.

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

Razliku između povećane zaštićene najamnine/naknade i zaštićene najamnine/naknade na dan 31. kolovoza 2018. godine umjesto zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara odnosno predmnijevanog najmoprimca plaća Grad Rijeka za stanove koji se nalaze na njegovom području, pod uvjetom da zaštićeni najmoprimac, zaštićeni podstanar i predmnijevani najmoprimac na temelju posebnog propisa prima stalnu socijalnu pomoć i podnese pisani zahtjev Gradu Rijeci.

Razliku najamnine, odnosno naknade Grad Rijeka plaća izravno najmodavcu, odnosno vlasniku stana.

Koja dokumentaciju je potrebno priložiti?

Detaljan popis dokumentacije nalazi se u tekstu javnog poziva.

Kako se podnose zahtjevi?

Zahtjevi za namirenje razlike povećane zaštićene najamnine/naknade podnose se isključivo na obrascu. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje, šalteri br. 4 i 5,  u vremenu od  8,30 – 15,30 sati, te s mrežne stranice Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Ispunjen zahtjev s priloženim ispravama i dokazima zaprimat će se počevši od 21. kolovoza 2018. putem pošte na adresu: Grad Rijeka, Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, s naznakom “ZAHTJEV ZA NAMIRENJE RAZLIKE POVEĆANE ZAŠTIĆENE NAJAMNINE”, 51000 Rijeka, Korzo 16.

Za zahtjeve koji su nepotpuni, podnositelju zahtjeva odredit će se dopunski rok od 5 dana da dopuni zahtjev potrebnom dokumentacijom. Ako podnositelj zahtjeva nakon isteka roka ne upotpuni zahtjev, a iz zahtjeva se ne mogu utvrditi potrebni podatci, zahtjev se neće razmatrati.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16 ili putem telefona 051 209-626 i  051 209-622.

Skip to content