Projektom “Riječki program lokalnog partnerstva”, čiji je Prijedlog Poglavarstvo prihvatilo na današnjoj sjednici, sva zainteresirana vijeća mjesnih odbora, udruge ili grupe građana mogu predložiti projekte manjih zahvata u komunalnoj infrastrukturi kojima bi se unaprijedila kvaliteta življenja i dovelo do pozitivnih promjena unutar lokalne zajednice.

Prijedlog projekta iznio je pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu Mladen Vukelić, a kao cilj projekta je naveo razvoj partnerskog i suodgovornog odnosa građana i Grada Rijeke i poticanje građana na zajedničko učešće u rješavanju problema. U ovom slučaju riječ je o uređenju prostora komunalne infrastrukture, parkova, dječjih igrališta, drvoreda, šetnica, neuređenih zelenih površina, uklanjanju manjih neorganiziranih deponija i sl.
“Riječki program lokalnog partnerstva” posebice se odnosi na projekte u kojima će biti prisutan veći stupanj učešća građana putem volonterskog rada, u koji je uključen veći broj subjekata lokalne zajednice (Mjesni odbori, udruge, poslovni sektor, škole i slično), a koji se mogu realizirati u kraćem vremenskom roku i koji su održivi u dužem vremenskom razdoblju. Ove će se akcije sufinancirati u iznosu do 40.000,00 kuna po projektu, i to ukoliko se održavaju na javnim ili na neuređenim površinama, a prednost će se davati onima koji još dosad nisu dobili financijsku potporu”, naveo je Vukelić, naglasivši da je rok za realizaciju projekta 6 mjeseci od popisivanja sporazuma.

Poglavarstvo je prihvatilo da se za odabir projekta riječkog programa lokalnog partnertstva imenuje Povjerenstvo u tročlanom sastavu, Zvjezdana Schulz Vugrin predstavnica udruge Smart, Igor Bajok, član Savjeta za razvoj civilnog društva i Smiljana Radović kao predstavnica medija. Među kriterijima prema kojima će Povjerenstvo vršiti odabir projekata, navedeni su sudjelovanje subjekata u troškovima realizacije (minimum 10% u učešća a vrijednosti projekta iskazanom kroz rad ili sponzorstva), inovacijska djelatnost, jednostavnost projekta i šanse za njegovu brzu i efikasnu realizaciju, mogućnost korištenja projekta u promoviranju Grada kao i estetski i ekološki rezultati projekta.

Prema riječima gradonačelnika Obersnela ovaj je projekt još jedan pokazatelj povećane brige prema građanima i uloženog napora da se rad mjesnih odbora dovede do željene razine djelovanja. Pritom je naveo podatak i o povećim financijskim sredstvima, oko 36 milijuna kuna, koje su u protekle 4 godine uložene za projekte mjesnih odbora na području Rijeke.

Sjednica Poglavarstva Grada Rijeke travanj 2005 Poglavarstvo je prihvatilo zaključak o financiranju programa “Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji” u iznosu od 132.000,00 kuna, čijom će realizacijom, prema riječima pročelnice Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Ankice Perhat, Rijeka učiniti iskorak u programima na području Republike Hrvatske, budući da je riječ o novom programu.
“Program Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji provodit će se u Savjetovalištu za brak, obitelj i mladež pri Centru za socijalnu skrb Rijeka. Centar će od nadležnog ministarstva tražiti suglasnost za zapošljavanje 2 diplomirana psihologa, koji su prošli specifičnu jednogodišnju edukaciju u Centru za socijalnu skrb Rijeka”, obrazložila je Ankica Perhat. Kao kratkoročni cilj programa navela je zaustavljanje nasilja i prevencija ponovnog čina, a kao dugoročni zaustavljanje prijenosa štetnih stavova i uspostavljanje normalnog funkcioniranja obitelji.

Korisnike programa, a to su počinitelji nasilja u obitelji, na uključivanje u program upućivali bi Prekršajni sud, Općinsko državno odvjetništvo, Općinski sud, Centar za socijalnu skrb, a korisnik će se i sam moći prijaviti na tretman. Uvjeti uključivanja počinitelja nasilja u tretman su da korisnik nije psihički bolestan, da je nasilje ograničeno na obitelj, da preuzima odgovornost za svoje ponašanje i da je motiviran za suradnju, te da nije ovisnik o drogi i alkoholu.

Nakon već postojećih programa pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja na području Rijeke, pokretanjem ovog programa upućenom počiniteljima nasilja, zaokružuje se cjelina pružanja psihosocijalne pomoći u cilju očuvanja obitelji i sprečavanju daljnjeg ponavljanja problema, istaknuto je na sjednici.

Na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a prema već provedenim pripremama i utvrđenom planu rada, Poglavarstvo je odobrilo sredstva za rad “Savjetovališta za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja”, koje se odlukom nadležnog Ministarstva neće preimenovati i započeti s radom kao Centar, već će prema odluci Poglavarstva, s radom krenuti kao Uslužni obrt “Savjetovalište Tić”. Za rad su odobrena dodatna financijska sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna namijenjena za plaće djelatnika i materijalne troškove, a za potrebe provođenja programa bit će zaposleno još troje psihologa.

Poglavarstvo je podržalo program rada i suradnje Grada Rijeke putem Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem s ekološkim udrugama na području grada Rijeke, a u sklopu kojeg se predviđa raspisivanje natječaja za sve ekološke udruge na području grada u svrhu sufinanciranja akcija vezanih uz obilježavanje eko-datuma. U skladu s time izrađen je i Ekološki kalendar Grada Rijeke, koji uključuje Svjetski dan voda (22.03), Dan planeta Zemlje (22.04.), Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj (Međunarodni dan biološke raznolikosti) (22.05.), Svjetski dan zaštite okoliša (05.06.), Dan zaštite ozonskog omotača (16.09), Europski tjedan mobilnosti (16.-22.09.), te Međunarodni tjedan urbanizma (08.11.). Prema programu, Grad Rijeka bi bio nositelj programa, dok bi udruge provodile programe vezane za eko-datume. Osim udruga, na natječaj se mogu prijaviti i osnovne i srednje škole, te visokoškolske ustanove pod uvjetom da prilože program. Odlučeno je i da će Grad Rijeka raspisati natječaj za izradu zaštitnog znaka eko-akcija u suradnji s Likovnim odsjekom Filozofskog fakulteta u Rijeci.