S obzirom na to da od ove godine država osigurava besplatne udžbenike za sve učenike osnovne škole, Grad Rijeka će pomoć za nabavku školskih knjiga, koja se temelji na gradskom Socijalnom programu, usmjeriti u poklon-bonove za nabavku drugih obrazovnih materijala.

Temeljem popisa i cijena drugih obrazovnih materijala na internetskim stranicama škola, poklon-bon za korisnike Socijalnog programa, koji su primatelji zajamčene minimalne naknade, iznosi 375 kuna za učenike od 1. do 4. razreda, a 750 kuna za učenike od 5. do 8. razreda.

Korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet prihoda, uvjet udomiteljstva i uvjet jednoroditeljstva imaju pravo na poklon-bon u vrijednosti od 250 kuna ako se radi o učeniku od 1. do 4. razreda, odnosno u visini od 500 kuna ako se radi o učeniku viših razreda osnovne škole. Točnije, pravo na poklon-bonove imaju:

  • korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet (učenik koji ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka)
  • korisnici koji ispunjavaju uvjet prihoda (učenici iz obitelji čiji prosječni mjesečni prihod kućanstva isplaćen u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi sljedeće cenzuse: za dvočlano kućanstvo do 5.075,00 kn, za tročlano kućanstvo do 6.825,00 kn, za četveročlano kućanstvo do 8.750,00 kn, te za kućanstvo s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 1.225,00 kuna),
  • udomljeno dijete ili udomitelj djeteta, na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb o priznavanju prava na uslugu dugotrajnog smještaja,
  • obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj koji sam brine o djetetu/djeci čiji prosječni mjesečni prihod kućanstva isplaćen u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi sljedeće cenzuse: za dvočlano kućanstvo do 6.090,00 kn, za tročlano kućanstvo do 8.190,00 kn, za četveročlano kućanstvo do 10.500,00 kn, dok se u brojnijim kućanstvima cenzus povećava za 1.470,00 kn za svakog dodatnog člana.

U Gradskom proračunu za ovu svrhu osigurano je 700 tisuća kuna. Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, u protekloj školskoj godini poklon bonove je koristio 1051 učenika, a očekuje se da će ove godine broj korisnika biti veći za 20%.

Skip to content