Povodom blagdana Svih Svetih, 31. listopada 2019. izaslanstvo Grada Rijeke – Ljiljana Buljan pročelnica Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, Renato Kostović, v.d. pročelnik Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu i Željko Jurić pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost, položili su vijenac i zapali svijeću na centralnom križu mjesnog groblja Sv. Kuzam.

Polaganju vijenca nazočili su i predstavnici Vijeća Mjesnog odbora Sv. Kuzam: Lorenzo Tommasi predsjednik VMO Sv. Kuzam, Milan Dragićević član VMO Sv. Kuzam, Gordana Grdinić član VMO Sv. Kuzam, Šerifa Šepić član VMO Sv. Kuzam, Zlatko Meić predsjednik K.D. “Sv. Kuzme i Damjana” te mještani Nikola Konestabo i Zlatan Margan.