U prvih šest mjeseci ove godine prihodi riječkog gradskog proračuna ostvareni su u iznosu od 359,4 milijuna kuna ili 43,8% godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju rashodi iznosili 337,4 milijuna kuna, što bi značilo da višak u proračunu iznosi 22 milijuna kuna. Međutim, s obzirom na to da je Grad Rijeka koristio kratkoročne kredite u iznosu od 25 milijuna kuna, realan rezultat proračuna u prvom polugodištu je manjak prihoda u iznosu 2,9 milijuna kuna.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke upućen je s gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel ocijenio je kako bi, zadrži li se do kraja godine ovakva usklađenost prihoda i rashoda, uz želju za povećanjem prihoda od prodaje imovine, mogli na kraju godine izraziti zadovoljstvo ostvarenjem proračuna.
“No, ne bude li vlada definirala kompenzacijske mjere kojima će biti nadoknađen gubitak koji će Grad Rijeka i ostale jedinice lokalne samouprave ostvariti zbog najavljene porezne reforme, situacija u Rijeci u sljedećoj godini neće biti nimalo ružičasta. Provede li se porezna reforma na način na koji je najavljena, u riječkom proračunu će nedostajati 50 ili 60 milijuna kuna, što se ne može nadoknaditi racionalizacijama koje neće utjecati na standard građana,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke upućen je s gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazlažući prihodovnu stranu proračuna, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako najveći udio imaju porezni prihodi, koji su ostvareni u iznosu od 192 milijuna kuna ili 50,1 posto godišnjeg plana te su za 12 milijuna kuna veći nego u istom razdoblju prošle godine.
“Podaci pokazuju kako je situacija s nezaposlenošću i neisplatom plaća nešto bolja nego u ostatku Hrvatske, a podaci proračuna se podudaraju s FINA-inim izvještajem o rezultatima o poslovanju poduzetnika za 2013. godinu, koji govore o rastu broja poduzetnika, zaposlenih te prihoda poduzetnika,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Prihodi od poreza na prodaju nekretnina ostvareni su u nešto nižem postotku od planiranog i u manjem iznosu nego u istom razdoblju protekle godine, što govori da se tržište nekretnina još nije oporavilo. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su sa 42,8 posto od plana, što je gradonačelnik ocijenio zadovoljavajućim, s obzirom na podršku pruženu poduzetnicima kroz prihvaćanje predstečajnih nagodbi i omogućavanjem otplate dugova na rate. Manje od plana ostvareni su i prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja. Očekuje se da će se u drugom dijelu godine priliv te vrste prihoda povećati, no, dodao je gradonačelnik Obersnel, teško je očekivati da će se situacija značajnije popraviti bez većih investicija i povećanja gospodarske aktivnosti.

34. kolegij rujan 2014.

Što se tiče rashodovne strane, došlo je do blagog povećanja rashoda za zaposlene, ali ne zbog povećanja plaća ili broja zaposlenih, već zbog povećanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje s 13 na 15 posto. Radi se o povećanju izdvajanja za oko dvije tisuće zaposlenih u gradskoj upravi, ali i svim proračunskim korisnicima, od vrtića preko kazališta, muzeja i Javne vatrogasne postrojbe do učiteljica u produženom boravku.

“Ostali rashodi realizirani su u skladu s planom ili nešto manje od plana, a najveći postotak realizacije odnosi se na razne subvencije, od naknada građanima i kućanstvima, posebice dijela koji se odnosi na socijalni program, preko subvencija za studentske karte ili male i srednje poduzetnike, do izdvajanja za Eko plus ili plaćanja kreditnih obveza po gradskim obveznicama,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Usvojen je zaključak o sufinanciranju nastavka preventivnog programa “Zajedno više možemo” u školskoj 2014/15. godini, prihvaćen je program obilježavanja Europskog tjedna kretanja u gradu Rijeci od 16. do 22. rujna te zaključak o objavi javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata učeničkih zadruga u školskoj 2014/15. godini.

Na gradonačelnikovom kolegiju donesena je odluka da će se Grad Rijeka predstaviti na Međunarodnom sajmu investicija, industrije i usluga “Gradovi i regije – generatori razvoja” koji se održava u Zagrebu od 17. do 20. rujna te da će i ove godine biti pokrovitelj manifestacije Florijana – jesenska cvjetna manifestacija, izložba cvijeća i povrća.