Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna ukazuje na neodrživost ovakva načina financiranja lokalne samouprave. U prvih šest mjeseci ove godine proračun Grada Rijeke bilježi gubitak od 10,8 milijuna kuna, nastao najvećim dijelom zbog toga što se kompenzacija za manje ostvarene prihode od poreza na dohodak isplaćuje s odmakom od mjesec dana.

Pročelnica Odjela za financije Jasna Liker ukazala je na činjenicu da, unatoč činjenici što BDP nije rastao po očekivanoj stopi, makroekonomski podaci pokazuju oporavak gospodarstva u Hrvatskoj. Ta se činjenica nije odrazila na povećanje gradskog proračuna prvenstveno zbog provođenja porezne reforme. Naime, iako država kompenzira manje ostvarene prihode od poreza na dohodak, oni se određuju prema stopama iz 2016. godine, unatoč rastu gospodarstva i povećanju plaća. Nadalje, ukinut je porez na tvrtku, što je u gradskom proračunu ostavilo manjak od 7 milijuna kuna. Premda je porez na promet nekretninama u potpunosti postao porez lokalne samouprave, s obzirom na to da je njegova stopa smanjena s 5 na 4%, nije ostvaren utjecaj na povećanje prihoda.

Manjak u proračunu najvećim dijelom ovisi o politici države prema jedinicama lokalne samouprave, postojeći način financiranja općina i gradova je neodrživ

S druge strane, Grad Rijeka je u svibnju donio novu Odluku o gradskim porezima, smanjivši stopu poreza na potrošnju sa 3 na 1,5% kao mjeru pomoći i poticaj ugostiteljima obzirom na povećanje stope PDV-a. Procjenjuje se da će smanjenjem stope poreza za 50%, Grad godišnje izgubiti oko 2,3 milijuna kuna, s time da će smanjenje na prihodima proračuna biti najviše vidljivo u drugom dijelu godine. Osim odricanja dijela prihoda u korist poduzetnika, Grad Rijeka je u ovoj godini povećao cenzuse za korisnike socijalne skrbi, što znači povećanje rashoda za oko 5 milijuna kuna.

U prvih šest mjeseci ove godine proračun Grada Rijeke ostvario je prihode u visini od 377,9 milijuna kuna ili 39,9% godišnjeg plana, dok su rashodi iznosili 388,8 milijuna kuna ili 41,0% godišnjeg plana, što znači da je zabilježen gubitak u iznosu od 10,8 milijuna kuna. Najveći dio manjka, a riječ je o 9 milijuna kuna, nastao je zbog toga što se kompenzacija za manje ostvarene prihode od poreza na dohodak isplaćuje s odmakom od mjesec dana.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna na gradonačelnikovom kolegiju

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel kazao je, da zbog nedostatne kompenzacije za izgubljene prihode po osnovi poreza na dohodak, izgubljenog prihoda od poreza na promet nekretnina te poreza na potrošnju, koji je Grad Rijeka uveo kako bi pomogao ugostiteljima nakon povećanja PDV-a, Grad Rijeka samo u 2017. godini gubi prihod od oko 20 milijuna kuna.

„Manjak u proračunu najvećim dijelom ovisi o politici države prema jedinicama lokalne samouprave. Sve stavke koje ovise o nama, izvršene su ili po planu ili čak u višim iznosima od planiranog. Iako su postojale naznake da će se nedostajući prihodi nadoknaditi putem uvođenja poreza na nekretnine, i to je neslavno propalo. Evidentno je da se vodi politika kojom se slabi lokalna samouprava, a činjenica da i drugi gradovi, poput Splita pokušavaju nedostajuće prihode nadoknaditi kroz povećanje prireza porezu na dohodak, što jasno ukazuje na neodrživost ovakvog načina financiranja općina i gradova,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, dodavši kako je nedavno Ustavni sud donio odluku da i država i državne tvrtke moraju plaćati komunalnu naknadu, čega su do sada bile oslobođene.

„Predlaže nam se da nedostajuća sredstva nadoknadimo putem europskih fondova, zaboravljajući pritom da Europska unija pokriva troškove u visini od 70 do 80%, što znači da kod projekata čija se vrijednost mjeri u milijunima kuna treba osigurati ostatak sredstava u proračunu. Samo u narednih nekoliko godina očekuje nas izdvajanje za sudjelovanje u europskim projektima u vrijednosti oko 200 milijuna kuna,“ kazao je gradonačelnik Obersnel. Izvještaj o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci 2017. godine upućen je na raspravu Gradskom vijeću.

U partnerstvu građana i Grada uređen trg ispred OŠ Nikola Tesla

U partnerstvu građana i Grada uređen trg ispred OŠ Nikola Tesla

Partnerstvo Grada i građana u stvaranju kvalitetnijeg života u gradu

U sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva u 2016. godini uređena su dvorišta dječjih vrtića Mlaka i Galeb, u okolišu Osnovne škole Gornja Vežica posađen je permakulturni vrt, oplemenjen je prostor ispred Mjesnog odbora Sveti Nikola, Waldorfske škole i waldorfskog vrtića Mala vila, dok je na Trgu Ivana Klobučarića ispred Osnovne Škole Nikola Tesla uređen okoliš i postavljeno privremeno sportsko igralište.

Vrijednost ovih pet projekata je 280 tisuća kuna, od čega je Grad Rijeka izdvojio 175 tisuća kuna, dok je ostatak od 105 tisuća kuna ostvaren kroz volonterski rad i sponzorstva. Naime, glavni cilj Riječkog projekta lokalnog partnerstva upravo je poticanje vijeća mjesnih odbora, udruga i građana na zajedničko sudjelovanje u rješavanju problema.

U proteklih 12 godina postojanja Riječkog programa lokalnog partnerstva ostvareni su projekti u vrijednosti od 5,5 milijuna kuna, od čega čak 3 milijuna kuna odnosi na vrijednost volonterskog rada te sponzorstva. Osim kroz ovaj projekt, građani imaju sudjelovati o odlučivanju o zahvatima na komunalnoj infrastrukturi putem programa malih komunalnih akcija.

Ciottina ulica na jedan tjedan postaje pješačka zona

Grad Rijeka će i ove godine obilježiti Europski tjedan mobilnosti, u sklopu kojeg će se ove godine, a s ciljem poticanja građana da manje koriste automobile, Ciottina ulica cijeli jedan tjedan pretvoriti u pješačku zonu.

I u školskoj godini 2016./2017. Grad Rijeka će podupirati provedbu programa “Zajedno više možemo” Policijske uprave primorsko-goranske, za što će se iz proračuna izdvojiti 76 tisuća kuna. Radi se o programu primarne prevencije zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja, a namijenjen je učenicima 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima.

Uskoro će Odjel za komunalni sustav raspisati natječaja za davanje na korištenje nekretnine za prodaju cvijeća i svijeća na lokacijama u blizini gradskih groblja grada Rijeke za blagdan Svih svetih i božićno-novogodišnje blagdane.