Tko su pomoćnici u nastavi?

Pomoćnik je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijski, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Tko se može prijaviti za pomoćnika u nastavi?

Prijaviti se mogu osobe koje imaju minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i protiv kojih nije pokrenut kazneni postupak.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada.

Kome se podnose prijave?

Prijave se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom na sljedeću adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Trpimirova 2, 51000 Rijeka s napomenom Prijava za pomoćnike u nastavi. Prijave se mogu podnijeti i osobno u Pisarnicu Grada Rijeke, Trpimirova 2, 51000 Rijeka.

Do kada se podnose prijave?

Rok za podnošenje prijave je do 13. kolovoza 2018. godine.

Tekst javnog poziva objavljen je i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Rijeka.

Europski socijalni fond