Zbog velikog interesa stanara s područja MO Luka, u nastavku prenosimo Obavijest TD Rijeka plusa od 28. kolovoza, vezano za ponovnu mogućnost kupovine (obnove) povlaštene parkirne karte na više od mjesec dana.

„Obavještavaju se korisnici povlaštene parkirne karte da će od 1. rujna 2019. godine ponovo biti moguće kupiti pretplatna prava na više mjeseci, a maksimalno do 6 mjeseci unaprijed.

TD RIJEKA plus d.o.o. je provelo uspješnu integraciju servisa za provjeru adresa korisnika koji ostvaruju pravo na povlaštenu parkirnu kartu čime je omogućeno produženje pretplatnih prava za parkiranje na duži period.“