Vijeće Mjesnog odbora Bulevard poziva roditelje predškolske djece u dobi od 1 do 7 godina (do osnovne škole) s područja Mjesnog odbora Bulevard na prijavu za Doček Djeda Božičnjaka – u okviru programa „Ususret blagdanima“ – koji će se održati dana 13.12.2019.godine u 18 sati u dvorani Mjesnog odbora Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 14.

Prijave se podnose osobno od 14. do 20. studenoga u tajništvu Mjesnog odbora, Šet.I.G.Kovačića 12., u vremenu od 9 do 12 sati.
Roditelji djece koja polaze Dječji vrtić Bulevard prijavu vrše izravno u Dječjem vrtiću Bulevard.
Roditelji sudjeluju sveukupno u troškovima programa s 20,00 kn po djetetu.
Od navedene participacije izuzeta su djeca čiji roditelji ostvaruju jedno od prava utvrđenih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, o čemu roditelji moraju donijeti potvrdu.

Skip to content